x

Ligesom mange andre dele af landet, der ligger uden for de traditionelle vækstcentre, er Ringkøbing-Skjern Kommune udfordret af den demografiske udvikling. Flere og flere flytter mod de større byer, samtidig med at der opstår ændrede livsformer og boligbehov.

Udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing skal vise, hvordan Ringkøbing kan udnytte potentialerne i den korte afstand mellem fjorden, naturen og byen til at udvikle en mangfoldig og bæredygtig bydel med forskellige boligtyper og -former af høj kvalitet og med en tæt-lav bebyggelsesform, der supplerer de traditionelle parcelhusudstykninger.

Naturbydelen dækker et 84 hektar stort område, hvor der over de næste 30 år kan opføres i alt op til 1.000 boliger. 

Udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K bidrager med en række konkrete løsninger indenfor bæredygtig byudvikling:

  • Det bærende greb i udviklingen af Naturbydelen er, at naturen – som noget meget usædvanligt - kommer før husene. Inden byggeriet af de første boliger gik i gang, blev hele området omdannet til ét stort, rekreativt naturområde med enge, skov, søer, bær-haver, frugtlunde og stisystemer, der forbinder den nye bydel med resten af Ringkøbing. For at øge attraktionsværdien i området, er der også etableret en række attraktioner, bl.a. en naturlegeplads og en trækfærge, og det er planen, at der skal opføres en naturbase med udsigtsplatform.
     
    Som en del af naturudviklingen er der skabt vandløb og søer, der kan aflede regnvand fra de kommende bebyggelser. Klimasikring er således tænkt ind fra starten.
  • Godt halvdelen af Naturbydelen areal bliver bebygget. Boligbebyggelsen udformes som tæt-lavt byggeri, og hertil kommer et nyt bud på et seniorbofællesskab, der opføres af Realdania med Realdania By & Byg som bygherre. Alle bebyggelser opføres midt i naturen, uden private haver, men til gengæld med naturen som én stor, fælles have, der giver grobund for stærke fællesskaber og et attraktiv liv mellem husene på tværs af generationer. Byggeriet af de første boliger gik i gang i foråret 2017. Der er aktuelt tre forskellige boligprojekter under udviklingen, der understøtter visionen om at skabe en mangfoldig bydel med boligtilbud for alle: 40 ejerlejligheder, 85 almene lejeboliger og 14 lejeboliger i et seniorbofællesskab.

  • Boligerne opføres af investorer og entreprenører, der køber byggegrundene af partnerselskabet, der ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg. Denne model sikrer, at de to partneres vision fastholdes gennem hele byudviklingen og at der stilles de samme, høje krav til kvaliteten og bæredygtigheden i byggeriet til alle investorer og entreprenører. Et vigtigt element i dette er at sikre variation i byggeriet, så der skabes et afvekslende og levende udtryk i bebyggelserne.

Naturbydelen Ringkøbing K udvikles i et partnerskab mellem Realdania By & Byg og Ringkøbing-Skjern Kommune. Foruden Naturbydelen er Realdania By & Byg engageret i byudviklingsprojekterne Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia og Nærheden i Høje-Taastrup i partnerskab med kommunerne.

Alle fire projekter giver konkrete løsninger, som understøtter Realdanias filantropiske målsætning om at medvirke til udviklingen af mere bæredygtige byer, så de bliver en attraktiv ramme for menneskers liv og trivsel. I Naturbydelen Ringkøbing K er naturen mellem husene, der fungerer som en stor, fælles have, med til at skabe grobund for nye fællesskaber på tværs af generationer, aktiviteter og ro og rekreation. Lokal afledning af regnvand til vandløb og søer i naturen håndterer fremtidens klimaudfordring med flere skybrud. Samtidig arbejdes der på at skabe energieffektive byggerier med bæredygtige materialevalg.

Med en lang investeringshorisont på omkring 30 år er Realdania By & Byg - qua selskabets viden og erfaring inden for bæredygtig byudvikling - med til at sikre fremsynethed og høj kvalitet i løsningerne.

Boliger i Naturbydelen

Boliger i Naturbydelen

Den røde tråd i bebyggelsesplan er, at naturen skal kunne nydes mest muligt fra alle boliger. Ved at bygge tæt, i 2-3 etager, friholdes mest mulig plads til natur, og for at så mange beboere som muligt kan få udsigt til fjorden og den vidtstrakte natur, bygges der primært i tre etager i midten af den nye bydel, mens de yderste huse holdes i to etager. En anden hjørnesten i bebyggelsesplanen er, at der skal være så meget lys og læ som muligt til hver enkelt bolig.

Alle boligerne har adgang til et privat udeareal i form af en have eller en altan. Samtidig er der fra alle boliger direkte adgang til naturen og de store fælles arealer.

Opførelsen af de første 40 ejerboliger i kvarteret Strandkanten er gået i gang. Det første dobbelt-hus med lejligheder i to plan stod klar i foråret 2018 og den første beboer flyttede ind i august 2018. I 2019 går opførelsen af de første fire étplanslejligheder i kvarteret i gang. Boligerne opføres i takt med salget.

Samtidig er udviklingen af fremtidens seniorbofællesskab i gang. Seniorbofællesskabet opføres af Realdania By & Byg som en del af Realdanias initiativ Rum og fællesskaber for ældre, der skal fremme udviklingen af seniorbofællesskaber over hele landet. Efter planen står seniorbofællesskabet klar til indflytning i slutningen af 2020.

Desuden opfører Ringkøbing-Skjern Boligforening 85 almene lejeboliger i 2020-2022, hvilket bringer det aktuelle antal nye boliger under udvikling op på 139.

> Læs mere om boligerne i Naturbydelen

 

Salg af byggegrunde

Salg af byggegrunde

Boligerne i Naturbydelen Ringkøbing K opføres af investorer og entreprenører, der køber bygge-grunde af partnerselskabet Ringkøbing K ApS, der ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg.

I alt kan der opføres 120.000 etagemeter boliger fordelt på 29 byggegrunde med plads til ca. 30-40 boliger i hver. Det giver en tæt-lav bebyggelsesform med bebyggelser i 2-3 etager.

Aktuelt er der solgt/reserveret byggegrunde med plads til i alt 139 boliger: 40 ejerboliger, 85 al-mene lejeboliger og 14 lejeboliger i et nyskabende seniorbofællesskab. 

Hvis du gerne vil vide mere om byggegrunde til salg i Naturbydelen Ringkøbing K, kan du kontakte:

Tim E. Halvorsen, projektdirektør
Tlf.: 29 13 44 88
E-mail: tea@kanalbyen.dk