x

Ligesom mange andre dele af landet, der ligger uden for de traditionelle vækstcentre, er Ringkøbing-Skjern Kommune udfordret af den demografiske udvikling. Flere og flere flytter mod de større byer, samtidig med at der opstår ændrede livsformer og boligbehov.

Udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing skal vise, hvordan Ringkøbing kan udnytte potentialerne i den korte afstand mellem fjorden, naturen og byen til at udvikle en mangfoldig og bæredygtig bydel med forskellige boligtyper og -former af høj kvalitet og med en tæt-lav bebyggelsesform, der supplerer de traditionelle parcelhusudstykninger.

Naturbydelen dækker et 84 hektar stort område, hvor der over de næste 30 år kan opføres i alt op til 1.000 boliger. 

Udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K bidrager med en række konkrete løsninger indenfor bæredygtig byudvikling:

  • Det bærende greb i udviklingen af Naturbydelen er, at naturen – som noget meget usædvanligt - kommer før husene. Inden byggeriet af de første boliger gik i gang, blev hele området omdannet til ét stort, rekreativt naturområde med enge, skov, søer, bær-haver, frugtlunde og stisystemer, der forbinder den nye bydel med resten af Ringkøbing. For at øge attraktionsværdien i området, er der også etableret en række attraktioner, bl.a. en naturlegeplads og en trækfærge, og det er planen, at der skal opføres en naturbase med udsigtsplatform.
     
    Som en del af naturudviklingen er der skabt vandløb og søer, der kan aflede regnvand fra de kommende bebyggelser. Klimasikring er således tænkt ind fra starten.
  • Godt halvdelen af Naturbydelens areal bliver bebygget. Visionen er at skabe en mangfoldig bydel med boligtilbud for alle. Boligbebyggelserne udformes som tæt-lavt byggeri. Alle bebyggelser opføres midt i naturen, uden private haver, men til gengæld med naturen som én stor, fælles have, der giver grobund for stærke fællesskaber og et attraktiv liv mellem husene på tværs af generationer.  Byggeriet af de første boliger gik i gang i foråret 2017. Der er aktuelt to boligprojekter under udvikling: 40 ejerlejligheder og 83 almene lejeboliger. Hertil kommer et bud på fremtidens seniorbofællesskab med 14 lejeboliger, der allerede er opført af Realdania med Realdania By & Byg som bygherre.

  • Boligerne opføres af investorer og entreprenører, der køber byggegrundene af partnerselskabet, der ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg. Denne model sikrer, at de to partneres vision fastholdes gennem hele byudviklingen og at der stilles de samme, høje krav til kvaliteten og bæredygtigheden i byggeriet til alle investorer og entreprenører. Et vigtigt element i dette er at sikre variation i byggeriet, så der skabes et afvekslende og levende udtryk i bebyggelserne.

Naturbydelen Ringkøbing K udvikles i et partnerskab mellem Realdania By & Byg og Ringkøbing-Skjern Kommune. Foruden Naturbydelen er Realdania By & Byg engageret i byudviklingsprojekterne Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia og Nærheden i Høje-Taastrup i partnerskab med kommunerne.

Alle fire projekter giver konkrete løsninger, som understøtter Realdanias filantropiske målsætning om at medvirke til udviklingen af mere bæredygtige byer, så de bliver en attraktiv ramme for menneskers liv og trivsel. I Naturbydelen Ringkøbing K er naturen mellem husene, der fungerer som en stor, fælles have, med til at skabe grobund for nye fællesskaber på tværs af generationer, aktiviteter og ro og rekreation. Lokal afledning af regnvand til vandløb og søer i naturen håndterer fremtidens klimaudfordring med flere skybrud. Samtidig arbejdes der på at skabe energieffektive byggerier med bæredygtige materialevalg.

Med en lang investeringshorisont på omkring 30 år er Realdania By & Byg - qua selskabets viden og erfaring inden for bæredygtig byudvikling - med til at sikre fremsynethed og høj kvalitet i løsningerne.

Boliger i Naturbydelen

Boliger i Naturbydelen

Den røde tråd i bebyggelsesplanen er, at naturen skal kunne nydes mest muligt fra alle boliger. Ved at bygge tæt, i 2-3 etager, friholdes mest mulig plads til natur, og for at så mange beboere som muligt kan få udsigt til fjorden og den vidtstrakte natur, bygges der primært i tre etager i midten af den nye bydel, mens de yderste huse holdes i to etager. En anden hjørnesten i bebyggelsesplanen er, at der skal være så meget lys og læ som muligt til hver enkelt bolig.

Alle boligerne har adgang til et privat udeareal i form af en have eller en altan. Samtidig er der fra alle boliger direkte adgang til naturen og de store fælles arealer.

Opførelsen af de første 40 ejerboliger i kvarteret Strandkanten er gået i gang. Boligerne opføres i takt med salget og cirka 1/4 af boligerne er opført og indflyttet.

Den 1. oktober 2020 flyttede de første beboere ind i seniorbofællesskabet Havtorn, som er opført af Realdania By & Byg som en del af Realdanias initiativ Rum og fællesskaber for ældre. Seniorbofællesskabet rummer 14 lejeboliger og en række fællesfaciliteter, som fx fælleshus med køkken/opholdsrum, lounge, gæstebolig og bibiliotek, et drivhus, et vaskeri, et værksted, grejskur og solterrasse mod vest.

Desuden opfører Ringkøbing-Skjern Boligforening 83 almene lejeboliger i 2020-2022. De første 47 lejligheder står klar til indflytning i 1. oktober 2021.

Dermed er det aktuelle antal nye boliger under udvikling oppe på 139.

> Læs mere om boligerne i Naturbydelen

 

Salg af byggegrunde

Salg af byggegrunde

Boligerne i Naturbydelen Ringkøbing K opføres af investorer og entreprenører, der køber byggegrunde af Ringkøbing K ApS, der ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg.

I alt kan der opføres 120.000 etagemeter boliger fordelt på 29 byggegrunde med plads til ca. 30-40 boliger i hver. Det giver en tæt-lav bebyggelsesform med bebyggelser i 2-3 etager.

Aktuelt er der solgt/reserveret byggegrunde med plads til i alt 139 boliger: 40 ejerboliger, 85 almene lejeboliger og 14 lejeboliger i et nyskabende seniorbofællesskab. 

Hvis du gerne vil vide mere om byggegrunde til salg i Naturbydelen Ringkøbing K, kan du kontakte:

Tim E. Halvorsen, projektdirektør
Tlf.: 29 13 44 88
E-mail: tea@kanalbyen.dk