x

Kunst og kultur kan styrke by- og boliglivet i udsatte boligområder

Pressemeddelelse 23. august 2018

Kunst og kultur kan bygge bro mellem mennesker, kulturer og sociale grupper. Den brobygning er vigtig i et levende og mangfoldigt by- og boligliv. Derfor er Statens Kunstfond trådt ind i et samarbejde med Realdania og en række kommuner og boligorganisationer om at udvikle udsatte boligområder. Kunsten skal bidrage til at skabe bedre lokalmiljøer og nye fortællinger i de udsatte boligområder rundt om i landet.

Med konkrete tiltag i udvalgte boligområder for foreløbigt 5,57 millioner kroner over tre år er Statens Kunstfond godt i gang med at skabe erfaringer med, hvordan kunst og kultur kan bidrage til langsigtet, strategisk udvikling af udsatte boligområder.

I det almennyttige boligområde Værebro Park i Bagsværd har Statens Kunstfond igangsat et kunstprojekt, som skal understøtte strategisk udvikling af området. 
Formanden for afdelingsbestyrelsen i Værebro Park, Martin K. Mouritsen, har på tæt hold oplevet samarbejdet med de fire billedkunstnere, som gennem seks måneder har arbejdet i et nedlagt butikslokale i Værebro Park: ”Kunstnernes arbejde gør os mere bevidste om, hvor vi bor, og hvad vi kan gøre for, at det her område kan udvikle sig – også rent kunstnerisk. Det gode er, at vi selv har været med helt fra starten til at vælge kunstnerne og tale med Statens Kunstfond og kunstnerne om, hvad der skal ske. Nogle beboere snakker måske normalt ikke sammen, men det kan de lige pludselig gøre gennem kunsten.”

Kunst udvikles i samspil mellem mennesker

Statens Kunstfond har engageret sig i det store og flerårige samarbejde, fordi det matcher formålet om at stimulere udviklingen af kunst og at gøre kunstoplevelser tilgængelige for alle danskere, uanset hvor man bor.  

Søren Taaning, formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst siger: ”Det er klart, at konkrete aktiviteter virker som løftestang for styrket fællesskab og lokaldemokrati. De kunstnere, vi har valgt i Værebro, involverer de lokale direkte i kunstneriske processer. Og noget af det særlige, kunst kan, er netop at skabe nye fællesskaber og bygge bro mellem mennesker. Men faktisk går udbyttet begge veje. Rigtig mange kunstnere er lige nu interesserede i at udvikle deres værker ved at involvere og hente inspiration fra andre menneskes liv – og fra virkelige steder og historier. Derfor er det oplagt at træde ind i et samarbejde med Realdania, kommunerne og boligorganisationerne. Et sted som Værebro Park giver netop mulighed for at skabe et positivt samspil mellem kunstnere og alle beboerne, naboer, foreningerne, skoler, børnehaver og andre professionelle aktører i området.”

Lokale historier og kreativitet giver energi til langsigtet udvikling

Siden 2013 har Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), Gladsaxe Almene Boligselskab (GAB), boligafdelingen Værebro Park og Gladsaxe Kommune indgået i et partnerskab med det formål at udvikle Værebro Park til at være et godt stedt at bo, færdes og vokse op for alle. Senest har partnerskabet formuleret en fælles langsigtet strategisk ramme for at udvikle boligområdet og sikre en tættere kobling til den omkringliggende by både fysisk og socialt. Partnerskabet, Realdania og Statens Kunstfond indgik i oktober 2017 en aftale om at afprøve og udvikle, hvordan samarbejde med kunstnere kan understøtte visionen om et Bagsværd i social balance.

Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania siger: ”I Realdania har vi i samarbejde med Gladsaxe Kommune, DAB og Gladsaxe almennyttige Boligselskab, udarbejdet en strategisk udviklingsplan for Værebro Park. Det er fantastisk at se, hvordan rammerne for denne plan nu fyldes ud med kunst. Allerede nu kan man mærke den positive energi og de mange gode fortællinger, som er opstået i kraft af kunstprojektet i Værebro Park. Og vi ser et stort potentiale i, at kunst og kultur bruges som løftestang i udvikling af udsatte boligområder.”

FAKTA

Udover samarbejdet i Værebro Park har Statens Kunstfond parallelt indledt et samarbejde med Esbjerg Kommune og lokale boligorganisationer i Esbjerg om et lignende projekt. Foreløbig har Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst afsat 5.57 millioner kroner til indsatsen i de udvalgte udsatte boligområder. 

Om By i balance

Samarbejdet mellem Statens Kunstfond og Realdania er en del af Realdanias kampagne ”By i balance”, som har fokus på at omdanne udsatte boligområder til integrerede og levende bykvarterer.

Om Værebro Park

Værebro Park er bygget i 1967 og er en almen boligafdeling omkranset af veje og et større naturområde. Værebro Park består af otte boligblokke med tilhørende center. I Værebro Park ligger også kommunale institutioner såsom integreret vuggestue og børnehave. Bagsværd Svømmehal og Skovbrynet Skole ligger vest for boligafdelingen. Der er 1.327 boliger – fra de mindre 1-værelses lejligheder til unge og ældre enlige til de større lejligheder til familier. Der er ca. 3.000 beboere med 80 forskellige nationaliteter.

Om kunstnerne og kunstprojekterne i Værebro Park 

Læs mere om kunstnerne Karoline H. Larsens, Heine Thorhauge Mathiasens, Jesper Aabilles og Javier Tapias arbejde på:

Statens Kunstfonds hjemmeside