x

5 hurtige til Peter Munk

Indeklimaprofil 27. september 2018

Mød Peter Munk, Bygningschef i AaK Bygninger. Han har det strategiske ansvar for indeklimaet i Aalborg Kommune, hvor indeklimaet er en del af kommunens bæredygtighedsstrategi.

1. Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Professionsbachelor (Maskinmester), Energiledelseskonsulent, Diplomleder i offentlig ledelse, Facilities Management uddannelse

2. Hvordan er du endt med at arbejde med indeklima?

Som nyuddannet maskinmester tilbage i midt 90’erne arbejde jeg for et større installatørfirma på nogle kommunale byggesager, i den forbindelse fik jeg tilbudt job i kommunen med ansvar for vedligehold, energirenovering, projektledelse af tekniske udbud med fokus på godt indeklima i de Kommunale bygninger. Siden hen har arbejdet udviklet sig fra det mere operationelle niveau, til i dag hvor jeg som bygningschef for en af landets største kommunale porteføljer har det strategiske ansvar for indeklimaet, som en del af Kommunens bæredygtighedsstrategi. 

3. Hvad er det vigtigste, du har bidraget med inden for området indeklima?

At sikre at indeklimaet er en naturlig del af det strategiske arbejde med udvikling af den kommunale ejendomsportefølje, både i nybyggeri men også i udviklingen af de eksisterende bygninger.  

4. Hvad anser du for at være den/de største udfordringer i forhold til opnå et godt indeklima?

Efter min mening er der alt for lidt fokus på sammenhæng mellem indeklima og produktivitet, særligt i eksisterende bygninger. Vi har efterhånden ok fokus på det i nybyggeri, men det er en udfordring i vores eksisterende bygninger. Brugeradfærden i vore bygninger ændrer sig, og dermed er der behov for ændret indretning, og her bliver indeklimaet nogle gange sorte Per! Det kan være dyrt og teknisk udfordrende at lave de bedste indeklimaløsninger, særligt ventilation.

5. Hvilket projekt ville du igangsætte omkring indeklima, hvis alt var muligt?

Kommunerne kan låne til energieffektiviserende tiltag, på samme måde kunne man arbejde med målrettede lånepuljer til indeklimaforbedrende tiltag. Det kan være en motiverende faktor for at øge indsatsen på den eksisterende ejendoms portefølje. Jeg kunne ønske mig nogle konkrete businesscases for indeklima og produktivitet med valid dataunderstøttet dokumentation for effekten. Vi eksperimenterer i øjeblikke med nogle nye IoT ”Internet of Things” løsninger, der på en prisbillig måde kan give os et validt datagrundlag for vurdering af brugeradfærd og indeklimaet før og efter forskellige løsninger. Det håber vi kan op skaleres til hele ejendomsporteføljen.