Skolernes indeklima

Gentagne og omfattende målinger har vist, at indeklimaet i danske klasseværelser ikke lever op til gældende standarder. Derfor har vi, i samarbejde med DTU, igangsat en undersøgelse, der skal give et stærkere datagrundlag og et samlet overblik over indeklimaets tilstand i skolerne.

Det er veldokumenteret, at ventilationsforholdene har stor betydning for luftkvaliteten i klasseværelset, men det er endnu ikke så velbeskrevet, hvorledes indeklima eller energiforbrug afhænger af skolebygningernes typologi, klasseværelsernes indretning og øvrige bygningskarakteristika. Der er således et oplagt samfundsbehov for viden om, hvilke rammer, herunder indeklima, der minimerer sygdomsfravær og som stimulerer og ikke modarbejder børns indlæring.

Målinger på 50 skoler landet over

Forskningsprojektet løber indtil udgangen af 2016. I den periode foretager forskere fra DTU en lang række målinger på omkring 50 tilfældigt udvalgte skoler landet over. Derudover vil der blive lavet en grundig afdækning af, hvad der allerede eksisterer af viden på området, samt hvilke forskningsfelter der endnu er uudforskede. DTU’s målinger vil således blive sat i forhold til den viden, der allerede findes om indeklima både i Danmark og i udlandet.  

DTU’s undersøgelser er første fase i forskningsprojektet. Den næste fase består i en undersøgelse ved Alexandra Instituttet af den adfærd, der er i skolerne, og hvordan den påvirker indeklimaet. Vi ved nemlig fra tidligere undersøgelser, at de, der bruger og opholder sig i et lokale, i høj grad er med til selv at skabe deres indeklima.

Ny viden til et forbedret indeklima

Projektets overordnede formål er at bidrage med vigtig og ny viden om de bygningsmæssige faktorer, der kan fremme et komfortabelt, sundt og stimulerende indeklima i skoler ved det lavest mulige energiforbrug, når der skal prioriteres og vælges løsninger til renovering af skoler.

Det forventes, at projektet vil påpege problem- og indsatsområder i forhold til at forbedre indeklimaet i danske skolebygninger. Resultaterne vil fokusere på at identificere generelle typologier af skolebygninger og deres indeklima, beskrive standardiserede renoveringsløsninger for disse typologier og på at kvantificere effekten af at inddrage elever og lærere i at opretholde et godt indeklima. Endelig vil projektet sætte fokus sammenhænge mellem indeklimaet og elevernes velvære og indlæring.

Download rapport DTU (PDF)Download rapport Alexandra Instituttet (PDF)

Et godt indeklima

Projektet er støttet igennem vores filantropiske initiativ Et godt indeklima. I initiativet har vi blandt andet har fokus på at opprioritere indeklima, så det sidestilles med energioptimering både i renovering og nybyggeri. Du kan læse mere om initiativet her:

Projektfakta

Kontakt

Lene Wiell Nordberg Projektleder

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

{{ title }}

{{ description }}