Skolernes indeklimakampagne

Vi har afsat 28 mio. kr. til at hjælpe kommunerne med at prioritere indeklimaet og samarbejdet om at udvikle konkrete løsninger og metoder i skolerenoveringerne, som i sidste ende vil give børnene bedre indlæringsforhold og dermed livskvalitet.

Indeklimaet påvirker vores helbred og kan føre til en lang række forskellige sygdomme, og børn er særligt sårbare over for dårligt indeklima, fordi deres lunger ikke er helt udviklede. Der er en klar sammenhæng mellem det fysiske indeklima og symptomer på en række sygdomme. Særligt er astma og allergi ved at udvikle sig til en folkesygdom. I dag har ét ud af tre børn astma og allergi, og disse lidelser er blandt de hyppigste fraværsårsager i skolen.

 

For højt CO2-niveau i 47 % af alle klasselokaler

Grundlaget for vores nye kampagne er en række undersøgelser af skolernes indeklima foretaget af DTU og Alexandra Instituttet. De viser bl.a., at 91 % af klasselokalerne i løbet af en skoledag overskred grænseværdierne, og at klasselokalerne i gennemsnit har CO2-niveauer højere, end myndighederne anbefaler i 47 % af brugstiden. Ligesom de viser, at børn, klarer sig 9 % dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Det svarer populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.

 

 

Desuden er 90 % af folkeskolerne bygget før BR95, hvor der ikke var krav om ventilation. Det er derfor vores mål at gøre det nemmere for kommunerne at prioritere gode indeklimaløsninger. Og dermed styrke indlæringsevnen og fremme sundheden hos børn i grundskolen.

 

Tre spor

Indeklimakampagnen for skolerne har tre spor:

 • Udvikling af 360-graders renoveringsplaner med øget fokus på indeklima
 • Innovation og produktudvikling af nye indeklimaløsninger
 • Øge viden hos lærere og elever om, hvad de selv kan gøre for et bedre indeklima

Samarbejde

Vi er på udkig efter de rette kommunale samarbejdspartnere, der kan hjælpe til at udpege og udvikle forskellige løsninger. På forhånd har kampagnen fokus på, hvordan renoveringsprojekter på skoler fremover kan få en stærkere indeklimaprofil. Men der er i det hele taget lagt op til en proces, hvor kommunerne inviteres ind for at tænke med.

 

Et tæt samarbejde med kommunerne og skolerne skal sikre, at løsningerne er både realistiske at bruge og effektive i forhold til problemet. Især er kommunerne en vigtig part til at få gode løsninger bredt ud til alle landets skoler.

 

Samarbejder med producenter og forskere om innovation af nye indeklimaløsninger. Hermed sikres, at de gode løsninger forplanter sig solidt i indeklimabranchens økosystem og bliver til produkter, som løbende udvikles og tilpasses efterspørgslen.

 

Download undersøgelsen

Undersøgelsen består af to dele - selve undersøgelsen af indeklimaets parametre i skoleklasserne fra DTU, og derudover en undersøgelse på adfærdsområdet fra Alexandra Instituttet.

Indeklima i skoler fra DTU (PDF)Indeklima i skoler - Muligheder for adfærdsændringer i hverdagen, fra Alexandra Instituttet (PDF)

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2016
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2020
 • Støttebeløb
 • 28 mio. kr.
 • Nyheder

 • Publikationer

 • Relaterede projekter

{{ title }}

{{ description }}