x

Fredericias gamle rådhus: Forklædt som ridderborg

Pressemeddelelse

9. oktober 2018

Som den ligger der med sine tårne, våbenskjold, imponerende indgang og små vinduer à la skydeskår ligner bygningen mest af alt en borg. Det gamle rådhus i Fredericia er som taget ud af en middelalderlig fantasiverden. Og selv om bygningen ikke rent teknisk kan betegnes som en borg, så er dens storhed med til at fortælle et vigtigt stykke danmarkshistorie. Få hele historien, når Realdania By & Byg Klubben besøger rådhuset den 31. oktober.

På en brolagt plads midt i Fredericias bymidte ligger en iøjefaldende murstensbygning fra 1860. Med sine tre fremspringende gavle, voldsomme spidsbuede blændinger, friser og søjler ligner det nærmest en borg, og et blik i historiebøgerne viser da også, at den imposante bygning gennem tiden har spillet en afgørende rolle - både i den store fortælling om nationens ve og vel og i den mere nære fortælling om byen Fredericia, der har dannet rammen om nogle af Danmarkshistoriens største militære sejre og nederlag. 

Bygningen er Fredericias gamle ting-, råd- og arresthus, der har navn efter arkitekten Ferdinand Meldahl, som også har slået stregerne til bl.a. Marmorkirken i København. Meldahl drog som ung på mange længere studieture til Sydeuropa og Nærorienten, og inspirationen herfra slår tydeligt igennem i rådhusbyggeriet. 

 


Den pavillonagtige bygning repræsenterer både norditaliensk renæssance og gotik. Samtidig giver den mønstermurede facade i røde og grå sten, friser og småsøjler bygningen et byzantinsk præg, der leder tankerne hen mod de italienske bystater i middelalderen. 

Sammenligningen med de frie bystater, styret af borgerskabet, der forsvarede deres territorium mod fremmede invasionshære, passede godt til Fredericias historiske rolle som fæstningsby. Byen har dannet ramme om nogle af Danmarks største nederlag, bl.a. svenskernes blodige storm i 1600-tallet, men også en af de stolteste sejre, nemlig udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849 i Første Slesvigske Krig. 

Rådhuset, pladsen, byvåbenet og krigsmonumenterne i Fredericia er synlige manifestationer på den afgørende periode i landets og byens historie, og den skelsættende dato, den 6. juli, fejres stadig hvert år i Fredericia. Fra altanen på rådhuset - som i øvrigt blev indviet på selvsamme historiske dag, den 6. juli, i 1860 -  hyldes hvert år de faldne danske landsoldater.

I 2004 købte og restaurerede Realdania By & Byg Meldahls Rådhus for at bevare et af arkitektens hovedværker, der samtidig er et bygningsværk, som i høj grad er et udtryk for sin tid og for de efterfølgende bestræbelser på at opbygge den danske folkesjæl.