x

Kan byggerier give mere velfærd for pengene?

Nyhed 24. oktober 2018

Bygherrer, beslutningstagere og fagfolk er målgruppen for et nyt seminar, som Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania inviterer til den 21. november. Det skal handle om ’Sociale mursten,’ og målet er at dele viden og blive klogere på byggeriets potentiale for at understøtte effekterne af den sociale indsats.

Mere ro, mindre tvang, færre konflikter og bedre modtagelighed over for behandling og terapi. Erfaringer fra seks danske byggerier viser, at gennemtænkte fysiske rammer har potentiale til at understøtte og forstærke effekterne af den sociale indsats.

Den 21. november kan bygherrer, beslutningstagere og fagfolk høre mere om kloge design- og byggeprocesser; og de menneskelige, socialfaglige og økonomiske gevinster ved at arbejde bevidst med arkitekturens sociale effekter. Det sker på et seminar, som Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond inviterer til. 

”Støttefonden har fokus på byggerier, som styrker den socialfaglige indsats – og hvor det kan måles, hvordan det hjælper udsatte borgere. Særligt har det værdi, hvis det enkelte byggeri kan fungere som prototype og inspirere andre til at udnytte den viden, der er udviklet. Vi mærker en stor nysgerrighed og velvilje over for tanken om at bygge bro mellem arkitektur og socialfaglighed, men også, at det er nyt for begge sider, fortæller sekretariatsleder Katja Teilmann fra den A.P. Møllerske Støttefond. 

Bygherrer skal efterspørge mursten med sociale effekter 

’Sociale mursten’ er betegnelsen for byggerier, som er designet til aktivt at understøtte og forstærke det socialfaglige arbejde i f.eks. psykiatrien, på bosteder, i krisecentre og på væresteder. Både hos Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond vurderer man, at der kan være et betydeligt, uudnyttet potentiale i de sociale mursten:  

”Vi mangler endnu systematisk videnopbygning på dette felt. Men vores fælles foranalyse  ’Sociale Mursten – seks eksempler på arkitektur der gør en forskel for socialt udsatte’  giver indikationer på, at der er et uudnyttet potentiale. Spørgsmålet er, om der ikke bygges og renoveres en masse, vi som samfund kunne få meget mere ud af, hvis vi tænkte den ’sociale effekt’ ind. Derfor vil vi gerne i dialog og dele viden med bygherrer og beslutningstagere. Og derfor skal vi bygge meget mere viden op på dette felt,” forklarer projektchef Mette Margrethe Elf fra Realdania. 

Seminaret om sociale mursten afholdes onsdag 21. november kl. 14-16:30 på Godsbanen i Aarhus.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig 

 

Om sociale mursten

I 2017 udkom ’Sociale mursten – seks eksempler på arkitektur, der gør en forskel for socialt udsatte’. Forundersøgelsen ser nærmere på seks ambitiøse byggerier målrettet udsatte og marginaliserede borgere. Et krisecenter, et børnehjem, to bosteder, et psykiatrisk hospital og et værested. Gennem interviews med ledelse, medarbejdere og arkitektrådgivere forsøger forundersøgelsen at indkredse og beskrive de effekter de fysiske rammer har på institutionernes sociale arbejde.