x

Udbud på udviklingsplan for ”Byen til Vandet” i Randers

Pressemeddelelse 29. oktober 2018

Randers Kommune og Realdania går nu sammen om at tage de første skridt i at realisere den nye bydel ”Byen til Vandet”. Det sker ved et udbud på udarbejdelse af en ambitiøs udviklingsplan, der skal skabe den bedste bæredygtige bydel – med både plads til nye boliger og erhvervsudvikling, og som samtidig kan beskytte Randers mod stormflod og havvandsstigninger.

Byen til Vandet er Randers byråds’ ambitiøse vision om byudvikling, der skal udvikle midtbyen ved Gudenåen og Randers Fjord - til gavn for både bosætning, erhverv og turisme. Byen til Vandet kan realiseres, fordi Randers Havn flytter ud på nye, bedre arealer sydøst for den nuværende havn. Når det sker, vil havnen etapevis efterlade store arealer, der sammen med andre ubebyggede arealer på i alt ca. 58 ha kan anvendes til attraktiv byudvikling i den unikke flodnatur. 

Efter grundige forundersøgelser går projektet ind i en ny og afgørende fase: Randers Kommune og Realdania udbyder nu et parallelopdrag. Tre ekspertteams udvælges til at give deres bud på en visionær udviklingsplan for Byen til Vandet. Planen skal sætte retningen for en handlingsorienteret og bæredygtig byudvikling, der kan realiseres over de næste årtier. 

Projektchef i Realdania Mikkel Suell Henriques siger: ”Der er et stort potentiale i at styrke forbindelsen mellem Randers by og fjorden omkring. Samtidig har byen også en række udfordringer, når det gælder trafik og risiko for oversvømmelser – både fra regnvand og vand fra fjorden. Vi ser gode muligheder for, at Randers med en fremtidig udviklingsplan kan håndtere udfordringerne og på samme tid styrke byens mange kvaliteter. Derfor er det også rigtig positivt, at så mange lokale parter bakker op om udviklingsprojektet.” 

Samarbejde om at skabe en udviklingsplan

Realdania har tidligere støttet projektet i forbindelse med en scenarieundersøgelse, der blev udarbejdet i 2015, samt yderligere forundersøgelser. Næste fase i samarbejdet bliver parallelopdraget om udviklingsplanen, som skal udarbejdes i tæt samspil med berørte aktører samt det nyligt nedsatte borgerforum. Derudover vil der i parallelopdraget blive tilknyttet et advisory board med særligt udvalgte eksperter.

” Vi er meget glade for, at vi nu i samarbejde med Realdania kan fortsætte arbejdet mod at finde ud af, hvordan vores nuværende havnearealer skal se ud i fremtiden. Byen til Vandet er hele byens projekt, og det er afgørende, at den kommende udviklingsplan bygger på lokal viden om byens kvaliteter. Vi skal fortsat bruge det store lokale engagement til at løfte projektet til noget unikt, der vil gøre en forskel for byens fremtid, ” siger Torben Hansen, der er borgmester i Randers Kommune.

Udviklingsplanen skal finde samlede løsninger på byudvikling, stormflodsbeskyttelse, bedre forbindelser fra midtbyen til vandet mv. Planen skal derfor både være fleksibel og robust for at sikre en strategisk linje i byudviklingen over de næste årtier. Derudover skal udviklingsplanen tage udgangspunkt i en realiserbar, afbalanceret økonomimodel, hvor de samlede udgifter dækkes af indtægter fra byggeretter. 

”Vi skal ikke gå efter at kopiere andres succes, for Randers er sin egen. Det skal vi udnytte til at tilbyde en ny vare på hylden. Byen til Vandet er visionen om at løse flere udfordringer på én gang: Trængsel på vejene, behovet for klimatilpasning samt løbende udflytning af en aktiv havn i kombination med ønsket om byudvikling. Når vi tænker det hele sammen, kan vi få mere ud af de nødvendige investeringer, som skaber værdi på mange måder og niveauer, ” udtaler Claus Oman Jensen, der er formand for Udviklingsudvalget i Randers Kommune. 

Forventet tidsplan

Arbejdet med et program for parallelopdraget og betingelserne i det går nu i gang. Fra januar til februar 2019 forventer Randers kommune at gennemføre prækvalifikation, udbud og valg af tre ekspertteams. De tre teams skal udarbejde hvert deres bud på en udviklingsplan. I foråret 2019 gennemføres parallelopdragets fase 1. Efter input fra advisory board og borgerforum bedømmer dommerkomitéen de tre forslag og udvælger den bedste udviklingsplan til færdiggørelse i fase 2 over sommeren 2019. Randers kommune forventer at kunne offentliggøre den færdige udviklingsplan i efteråret 2019.