x

Bindesbølls rådhus i Thisted - fortællinger i stor og lille skala

Pressemeddelelse

8. november 2018

Det gamle rådhus i Thisted, som er tegnet af arkitekten M.G. Bindesbøll i 1853, hører ikke til blandt de største af de mange rådhuse, som blev opført i Danmark på den tid. Til gengæld er huset rigt på fortællinger i stor og lille skala – oplev huset med Realdania By & Byg Klubben den 27. november.

Beskeden i størrelse, men rig på store fortællinger. Det gamle rådhus i Thisted, som blev opført i midten i 1800-tallet sammen med en lang af Danmarks øvrige rådhuse, hører ikke blandt de største af slagsen. Til gengæld er rådhuset rig på fortællinger, bl.a. fortællingen om, hvordan historiske stilarter i denne periode i Danmarkshistorien blev hevet frem fra glemslen og genbrugt på en ny måde.

Netop brugen af forskellige stilarter samt de særlige arkitektoniske kvaliteter gør Thisted Rådhus til et overordentligt fint eksempel på netop det historicistisk rådhusbyggeri i provinsen, og det var også på den baggrund, at huset i 1978 blev fredet, og at det i 2007 blev købt og restaureret af Realdania By & Byg.

Rådhuset i stor og lille skala 

Med til de mange fortællinger om Bindesbølls Rådhus hører også fortællingen om den lille, men tro kopi af det fine rådhus, som kan opleves kun 300 meter derfra, i Thisted Lilleby.

Da Realdania By & Byg i 2007 havde købt rådhuset og efterfølgende igangsat en omfattende restaurering, fik også håndværkere andetsteds i byen pludselig travlt, nemlig de mange ildsjæle, som løbende er i gang med at genskabe en miniaturemodel af Thisted anno 1950.  

  

Det fjerde rådhus i Thisted

Thisted rådhus, som er det fjerde i rækken af rådhuse opført på dette grundstykke, ligger centralt i Thisted – midt på byens torv, hvorfra der er udsigt over den skrånende torveplads og byens lave huse. Det er opført i 1853 efter tegning af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll, som af mange nok er mest kendt for sit hovedværk, Thorvaldsens Museum opført fem år tidligere i 1848 i København. Bindesbøll blev frontfigur i overgangen fra klassicisme til historicisme og anses for at være en af de vigtigste skikkelser i dansk arkitekturhistorie i det 19. århundrede. 

Ved den omfattende restaurering, som Realdania By & Byg gennemførte for godt ti år siden, blev alle bygningsdele og alle materialer både indvendig og udvendig undersøgt, genanvendt eller forny-et. De bygninger, der er kommet til efter rådhusets opførelse såsom vindfang og offentlige toiletter, blev revet ned. Alt murværket blev eftergået og afrenset, og fugerne fornyet, ligesom taget blev udskiftet med et nyt i naturskifer. Indvendigt blev den oprindelige ruminddeling genskabt, og de nedhængte lofter fjernet, ligesom alle overflader blev afrenset. 

  

Den originale byrådssal

I dag fremstår rådhuset således med et imponerende tagparti med skotrender og rygninger i kobber, svungne gavle, slanke skorstenspiber og små renæssance-inspirerede kviste. Førstesalen er den mest velbevarede del af huset, ikke mindst den gamle byrådssal, som i det store og hele er bevaret i sin oprindelige skikkelse - smukt gennemlyste med originalt plankegulv, stukkatur og en elegant gaslysekrone af messing fra 1880'erne. 

Også reposer og trapper med oprindeligt profilværk og smukke detaljer såsom de originale gaslam-per blev dengang restaureret, og det samme gjorde tagetagen, som har hele seks meter til kip, og hvorfra der er en fortræffelig udsigt over den skrånende torveplads og byens lave huse.

I dag anvendes rådhuset til turistkontor, administration, udstillings- og mødefaciliteter.