x

Thisteds imponerende rådhusbygning er opført i 1853 efter tegning af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll. Arkitekturen er historicistisk med en entydig inspiration fra nederlandsk renæssance.

Ejendommen har oprindeligt fungeret som både rådstue, arrest, arrestforvarerens bolig, sprøjtehus og sparekasse. Huset var endda konstrueret således, at arrestdelen har kunnet fungere fuldstændig adskilt fra de øvrige funktioner.


Bygningen indgår ligeværdigt med en række andre bygningsværker af Bindesbøll fra samme periode og stilart, og bygningen nævnes ofte i sammenhæng med bl.a. apoteket i Næstved opført samme år, det psykiatriske hospital i Aarhus 1850, de skånske herregårde Wrams-Gunnarstorp og Marsvinholm (1854-56), samt rådhuset i Stege opført 1854.

Michael Gottlieb Birckner Bindesbøll

Michael Gottlieb Birckner Bindesbøll (1800-1856) fik optagelse på akademiet efter et svendebrev som tømrer. Her fik han især interesse for Høyens forelæsninger, og eftermælet beskriver ham som en af de betydeligste i den Høyenske kreds. Bindesbøll erhvervede akademiets store guldmedalje i 1833, og med stipendiet rejste han 1834 til Italien og Grækenland.

Bindesbølls hovedværk er Thorvaldsens Museum. Af andre betydende bygningsværker kan bl.a. nævnes Landbohøjskolen, Ting- og Arresthuset på Blegdamsvej og "Daareanstalterne" ved Århus og Roskilde.

Bindesbøll arbejdede inden for den historicistiske stilart. Han regnes for en stor begavelse, der trods en forkærlighed for den antikke kunst arbejdede meget fordomsfrit med andre stilarter og uddrog, hvad han fandt anvendeligt og smukt.

Arkitekten Bindesbøll var fader til billedhuggeren Thorvald Bindesbøll.

Restaurering

Realdania By & Byg købte Bindesbølls Rådhus i Thisted for at sikre ejendommens umistelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier for eftertiden. Realdania By & Byg udførte derefter en gennemgribende restaurering af bygningen, der især koncentrerede sig om at bringe ejendommen tilbage til sit oprindelige udtryk i overensstemmelse med Bindesbølls planer og tidens atmosfære.

Under restaureringen blev et senere opførte vindfang samt nogle offentlige toiletter revet ned, og alt uoriginalt materiale som gulvtæpper, plastikmaling, og lignende materialer blev fjernet. Derudover blev tag, fag og facade samt alle overflader gennemgået, restaureret, og dårligt materiale blev fornyet.

Bindesbølls Rådhus anvendes i dag til turistkontor, administration, udstillings- og mødefaciliteter.