x

Vær med til at udvikle Byen til Vandet i Randers

Pressemeddelelse 29. januar 2019

Randers Kommune og Realdania indbyder nu tværfaglige teams til at udvikle fremtidens Byen til Vandet. Frem til den 5. marts 2019 er det muligt at anmode om at blive en del af parallelkonkurrencen, hvor tre teams skal komme med hver deres bud på en udviklingsplan for Byen til Vandet.

”I løbet af det næste år skal vi i Randers skabe en ambitiøs, gennemarbejdet og realiserbar udviklingsplan for Byen til Vandet. Udviklingsplanen får stor betydning for byen i de kommende mange år, og derfor har jeg også enormt høje forventninger til den. For mig er det afgørende, at udviklingsplanen formår at bringe alle fagligheder i spil. Den skal forene byudvikling, klimatilpasning, infrastruktur og adgang til naturen i en samlet løsning, ” siger Torben Hansen, der er borgmester i Randers Kommune og formand for dommerkomitéen.

I alt vil tre tværfaglige teams blive valgt til at udarbejde hver deres bud på en realiserbar udviklingsplan for Byen til Vandet. Og Randers Kommune og Realdania har netop offentliggjort udbudsannoncen, som eksperterne skal svare på. 

Store krav for at blive valgt

Fristen for at søge er den 5. marts 2019. I slutningen af marts vil Randers Kommune og Realdania offentliggøre de tre udvalgte ekspertteams.

”Vi forventer høj faglighed inden for byudvikling, økonomi, klimatilpasning, bæredygtighed og naturoplevelser. Derudover skal eksperterne have forståelse for infrastrukturelle og trafikale forhold. Og så skal de tre teams være indstillet på en åben dialog undervejs med både dommerkomite, advisory board, Randers Kommune og vores borgerforum,” siger Claus Omann Jensen, der er formand for udviklingsudvalget og medlem af dommerkomitéen.

Byudvikling og klimatilpasning går hånd i hånd

Byen til Vandet er Randers byråds ambitiøse vision om byudvikling, der skal udvikle en ny bydel på de nuværende havnearealer mellem midtbyen, Gudenåen og Randers Fjord - til gavn for både bosætning, erhverv og turisme. Samtidig skal projektet beskytte Randers mod stormfloder og stigende havvand.

Byen til Vandet kan realiseres, fordi Randers Havn flytter ud på nye, bedre arealer sydøst for den nuværende havn. Når det sker, vil havnen etapevis efterlade store arealer, der sammen med andre ubebyggede arealer på i alt ca. 58 ha kan anvendes til attraktiv byudvikling i den unikke flodnatur.

 ”Byen til Vandet-projektet i Randers er et visionært eksempel på fremtidssikret, bæredygtig byudvikling. En udvikling, der både skal håndtere udfordringerne med klimatilpasning – samt skabe en helt ny, attraktiv og bæredygtig bydel med oplevelser i byen og adgang til naturen for alle. Vi ser frem til at se de forskellige bud på den udviklingsplan, som skal sikre, at visionen for Byen til Vandet kan blive til virkelighed over de næste 20-30 år, ” siger Mikkel Suell Henriques, projektchef i Realdania og medlem af dommerkomitéen. 

Udviklingsplanen er klar om et år

De tre udvalgte ekspertteams skal i løbet af foråret udarbejde hver deres bud på en realiserbar udviklingsplan for Byen til Vandet. Forslagene bliver offentliggjort inden sommerferien, og i løbet af efteråret vil dommerkomitéen annoncere vinderforslaget. Den endelige udviklingsplan bliver herefter færdiggjort, så Randers byråd forventeligt kan godkende planen i januar 2020.

Den færdige udviklingsplan skal beskrive samlede løsninger på byudvikling, stormflodsbeskyttelse, bedre forbindelser fra midtbyen til vandet mv. Planen skal både være fleksibel og robust for at sikre en strategisk linje i byudviklingen over de næste årtier. Derudover skal udviklingsplanen tage udgangspunkt i en realiserbar, afbalanceret økonomimodel, hvor de samlede udgifter dækkes af indtægter fra byggeretter.