x

Byggefællesskaber på dagsordenen

Pressemeddelelse 9. januar 2019

Boliger, der opføres af beboerne selv og udformes efter deres ønsker, kan føre kvalitet og mangfoldighed til de danske byer – men det stiller krav til organisering og proces. En ny publikation fra Realdania By & Byg stiller skarpt på byggefællesskaberne.

I Tyskland er det rodfæstet. I Danmark er fænomenet mere uvant – men flere fagfolk opfordrer til at lære af de tyske ”Baugruppen”, og der er tegn på, at fænomenet begynder at vinde indpas herhjemme.

- Beboerdrevne boligprojekter kan være en vej til at fremme mangfoldigheden i byerne, bæredygtighed og bedre boligmiljøer – derfor har vi valgt at samle erfaringerne, så bl.a. kommunerne og andre professionelle aktører og rådgivere kan søge nem inspiration, siger adm. direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg, som netop har sendt en ny publikation på gaden.

”Byggefællesskaber – Beboerdrevet boligbyggeri i byudvikling” bliver i disse dage sendt til alle danske kommuner og til byudviklingsselskaber, developere, rådgivere og andre, som enten har en position til at fremme fænomenet i byudvikling, eller som kan rådgive byggefællesskaber i hele realiseringen.

Fra Hjortshøj til Køge

Der findes allerede en række gennemførte byggefællesskaber, som Andelssamfundet i Hjortshøj eller Byfællesskabet Thomas B. Thrige i Odense, og i Trekroner er der gennemført otte af slagsen – med aktiv opbakning fra Roskilde Kommune, som kan se en interesse i at fremme fænomenet, der fører liv, mangfoldighed og initiativrige borgere til området.

I Køge har byudviklingsselskabet Køge Kyst, der er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg, reserveret en byggegrund og sammen med Selskabet for Billige Boliger og Tegnestuen Vandkunsten selv sat et projekt i gang, som siden er overtaget af interesserede tilflyttere, der nu har planer om at opføre en hel boligkarré i fællesskab.

Også projektet NærHeden, som Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg står bag, er i dialog med bygge- og bofællesskaber og arbejder på at realisere flere nybyggerier med fokus på det fælles liv i bydelen, der skal være et eksempel på fremtidens forstad med et stærkt fokus på netop fællesskaber.

Organisering, finansiering og byggeri

Gennem tre temaartikler og 13 interviews med bl.a. byudviklere, arkitekter, advokater og repræsentanter for bank og realkredit belyser publikationen ikke kun, hvordan byggefællesskaber kan bidrage til at øge kvaliteten i byerne, men også hvordan rammerne for de fælles byggeprojekter er, og hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med byggefællesskaber.

I et særligt tema belyser publikationen spørgsmålet om organisering og finansiering af byggefællesskaber, som der ikke er en rodfæstet model for i Danmark – men flere advokater og banker har gjort sig erfaringer, som de deler ud af i publikationen.

Publikationen slutter med et tema om byggeri og indretning, hvor to tegnestuer, der begge aktuelt arbejder tæt sammen med byggegrupper, slår til lyd for fænomenet med stærk inspiration fra den tyske model.

Hent publikationen

Den nye publikation kan downloades frit her – og på www.realdaniabyogbygklubben.dk, hvor den også kan bestilles i trykt form for 49 kr.
 

Pressen kan hente højtopløseligt pressebillede her (visualisering: Tegnestuen Vandkunsten)