x

Innovative løsninger til bedre indeklima i skoler søges

Pressemeddelelse 18. februar 2019

Indeklimaet på en stor del af landets skoler halter bagefter. Nu kan virksomheder med innovative og omkostningseffektive løsninger til bedre indeklima søge støtte til afprøvning af nye løsninger hos Realdania.

Forskning fra DTU tyder på, at ringe luftkvalitet har en stor negativ indflydelse på børns indlæring, sundhed og præstation. Men størstedelen af de danske skoler har ikke mekaniske ventilationsanlæg i undervisningslokalerne, fordi de er bygget, før der kom indeklimakrav om bl.a. luftskifte. 
Samtidig kan det have store konsekvenser i forhold til både byggeteknik, økonomi og arkitektur, når man eftermonterer de nuværende ventilationsløsninger i de eksisterende skolebygninger. 

Som led i en større kampagne for bedre indeklima på skolerne, inviterer foreningen Realdania derfor virksomheder til at søge støtte til afprøvning af nye innovative og omkostningseffektive løsninger, der kan forbedre luftkvaliteten på landets skoler. Virksomhederne kan søge om støtte på op til 1,5 mio.kr. pr. løsning, og der vil blive ydet økonomisk støtte til 3-5 løsninger. 

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis virksomhederne ansøger sammen med en eller flere kommuner og skoler, som ønsker at afprøve løsningen. 

Nye løsninger, der forbedrer luftkvaliteten

”Vi håber, med dette projekt at finde frem til de nye innovative løsninger på problemet med dårligt indeklima i skolerne. De idéer, vi leder efter, er dem, som er køreklar eller næsten køreklar, men endnu ikke afprøvet i skolernes hverdag. Så hvis der sidder en virksomhed med en næsten færdig løsning, som bare mangler det sidste skub for at komme ud og blive testet i den virkelige verden, er her en oplagt mulighed,” siger Stig Hessellund, projektleder i Realdania.

Løsningerne kan f.eks. være mekanisk eller manuel ventilation, teknologi, der kan kobles til automatisering, eller løsninger, der letter driften og/eller synliggør indeklimaet for brugeren. Det kan også være et innovativt samarbejde mellem virksomheder, hvor f.eks. komponenter og systemer kombineres på nye måder, eller nye forretningsmodeller, der kan reducere kommunernes økonomiske barrierer for at forbedre luftkvaliteten. For at opnå støtte skal løsningen være teknisk færdigudviklet, men endnu ikke afprøvet i skoler. Der gives dermed ikke støtte til teknologi- eller produktudvikling.  

Luftkvalitet med merværdi

Et godt indeklima består af mange komponenter. For at være kvalificeret til støtte skal løsningen som minimum forbedre den målbare luftkvalitet, som for eksempel temperatur, fugt- og CO2-niveau, men også meget gerne det mærkbare og oplevede indeklima. 

Det betyder, at løsningen også kan vurderes ud fra den værdi, den kan give i forhold til at forbedre faktorer som lys, lyd og lugt, som også spiller ind på det oplevede indeklima. 

”Vi forventer, at indsatsen i sidste ende kan resultere i en udvidelse af markedet for ventilation med innovative, omkostningseffektive løsninger. Formålet er, at andre virksomheder og kommuner kan bruge de afprøvede løsninger i deres fremadrettede arbejde med at løse udfordringerne med skolernes indeklima,” siger Stig Hessellund, projektleder i Realdania.

 

Der vil blive ydet økonomisk støtte til 3-5 løsninger, der hver kan bevilges op til 1,5 mio. kr. inkl. moms. Deadline for ansøgninger er den 25. marts 2019 kl. 12. 

Sammen med et ekspertpanel og et sekretariat varetaget af Smith Innovation, vurderer Realdania de indkomne ansøgninger, hvor ansøger i første omgang skal svare kortfattet og skriftligt på tre spørgsmål. 

Herefter kan ansøger blive udvalgt til at præsentere løsningen mundtligt for et ekspertpanel. Først herefter afgøres det, hvorvidt ansøger skal lave en formel ansøgning til Realdanias direktion. Godkendte bevillinger forventes offentliggjort i juni 2019. 

Herefter får ansøgerne frie rammer til at implementere og afprøve løsningerne på skolerne, og i juni 2020 kan erfaringerne fra test og dokumentation af løsningerne uddrages. 

Læs mere her og download ansøgningsvejledning

Skolernes indeklima

  • Lennart Østergaard, sektionschef Ventilation og Digital, Veltek
  • Kasper Lynge, udviklingschef, Bygningsteknik, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 
  • Jesper Møgelhøj, Arkitekt MAA & Bygningskonstruktør MAK, Møgelhøj arkitekter
  • 1-2 repræsentanter fra kommuner/skoler
  • Stig Hessellund, projektleder, Realdania
  • Simone Kongsbak, partner, Smith Innovation