x

Konference om fremtidens landsbyer

Nyhed 1. marts 2019

Realdania, DGI, Lokale og Anlægsfonden og Dansk Byplanlab inviterer kommunerne til konference om landsbyernes fremtid. Konferencen den 25. april sætter fokus på fremtidens landsbyliv og kommunernes arbejde med strategisk planlægning.

Lige før jul vedtog Folketinget en ændring af planloven, der skal sikre kommunalt fokus på levedygtige landsbyer. Det overordnede formål med lovændringen – nærmere bestemt en paragraf om strategisk planlægning for landsbyer – er kort fortalt, at kommunale aktører skal være på forkant og aktivt tage stilling til lokale muligheder og udfordringer. 

Realdania, DGI, Lokale og Anlægsfonden og Dansk Byplanlab inviterer nu interesserede kommuner til konference om landsbyernes fremtid. Deltagerne på konferencen vil blandt andet se nærmere på de nye lovkrav til strategisk planlægning for landsbyerne og samle op på erfaringer med landsbyklynger.  

Konferencen løber af stablen den 25. april i Fængslet i Horsens og er målrettet praktikere og politikere i kommunerne. Det er gratis at deltage.

Oplægsholderne er f.eks. Søren Møller, medlem af landsbyudvalget og formand for 'det åbne land som dobbelt ressource' og Grith Mortensen, som er aktiv ildsjæl og formand for Landsbyklyngen Mols i Udvikling. Herudover deltager forskere, repræsentanter fra Erhvervsministeriet, kommunale praktikere og politikere.

Fra 2016-2018 har Realdania sammen med DGI og Lokale og Anlægsfonden støttet 29 landsbyklynger i en landsdækkende kampagne, som har løftet potentialet for nye fællesskaber på landet. Landsbyklynger er ikke en mirakelkur, der virker alle steder – men en samarbejds- og udviklingsstrategi som bygger videre på stolte danske traditioner for foreningsliv. I forbindelse med konferencen deler partnerne ud af erfaringer med kampagnen og fortæller om nye initiativer på vej.

Læs mere og tilmeld dig: Konference om fremtidens landsbyer