x

Rådgivere søges til udvikling af Vestkysten

Nyhed 9. april 2019

Realdania søger rådgivere til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for udvalgte feriesteder langs den jyske vestkyst. I første omgang kan interesserede rådgiverteams anmode om prækvalifikation.

Vestkysten skal være én samlet destination! I de fleste vestkystkommuner falder antallet af arbejdspladser, især inden for landbrug og produktion. Derfor er der brug for nye løsninger og indsatser, der kan være med at sikre, at det fortsat er attraktivt at bo, arbejde og gæste den 550 kilometer lange kyststrækning. Og kysten rummer både unikke fordele og aktiver, der kan bruges som løftestang for ny udvikling. Sådan lyder baggrunden for initiativet Vestkysten Viser Vejen, som Realdania står bag. 

Med den langsigtede ’Udviklingsplan for Vestkysten’ er 18 feriesteder blevet udpeget, og næste skridt er udarbejdelsen af 5-7 strategisk-fysiske udviklingsplaner for udvalgte feriesteder, som skal bane vejen for at feriestederne bliver levende og attraktive destinationer og gode steder at bo og arbejde.

Invitation til rådgivere

Nu inviteres rådgivere inden for arkitektur og planlægning, destinationsudvikling samt proces og inddragelse til at byde ind på at løse én af de strategisk-fysiske udviklingsplaner. 

Da feriestederne ikke er udvalgt endnu, skal der bydes ind med generelle kompetencer ift. at løse opgaven. Når feriestederne er udvalgt, indhenter kommunerne konkrete tilbud blandt de prækvalificerede rådgivere.

Opgaven er at omsætte Udviklingsplan for Vestkysten til en konkret, lokal og handlingsorienteret plan med fokus på bl.a. det enkelte feriesteds særlige profil, målgrupper og konkrete indsatser til bl.a. investeringsfremme. Processen skal bygge på en grundig inddragelse af relevante lokale kerneaktører, så udviklingsplanen forankres lokalt. Og derudover skal planen godkendes i byrådet og indarbejdes i kommuneplanstrategi og kommuneplan. 

De strategisk-fysiske udviklingsplaner vil have varierende økonomisk skala, og kommunerne kan søge op til 500.000 kr. til finansiering af op til 50% af omkostningerne til rådgivning.

Sådan byder I ind

Interesserede rådgiverteams kan anmode om prækvalifikation senest den 16. maj 2019 kl. 16.00. Spørgsmål kan stilles til vestkysten@b-a-r-k.dk frem mod fristen, og spørgsmål og svar offentliggøres løbende.

Læs invitation til prækvalifikation