x

Aktive rammer giver mere bevægelse i skoletiden

Pressemeddelelse 17. juni 2019

Rammer der indbyder til bevægelse giver flere elever lyst til at bevæge sig i løbet af skoledagen. Og det er effektivt til at få nye målgrupper i gang med et aktivt liv, viser to nye studier af henholdsvis projektet DRØN på Skolegården og projektet Skole+, der handler om indretning, som indbyder til mere motion.

Klatrenet, aktive udfordringer på ganggulv og højdeforskelle i skolegården kan hjælpe danske skoleelever på vej mod de 45 minutters bevægelse i skoledagen. Det viser to nye store studier af 13 konkrete projekter for modernisering af skolers fysiske rammer.

DRØN på Skolegården er et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Foreningen Realdania og Kræftens Bekæmpelse, som har resulteret i modernisering af skolegårde på syv skoler. Elevernes aktivitet i skoledagen er blevet målt med en GPS af forskere på Syddansk Universitet (SDU). SDU’s evaluering af indsatsen viser, at eleverne bevæger sig 10 minutter mere om dagen, efter skolerne er blevet renoveret med fokus på fysisk aktivitet.

”Bevægelse og sunde vaner udvikles i barndommen, og derfor er skolen en vigtig arena. Når skoler er indrettet, så de indbyder til aktiv leg og bevægelse, viser Drøn på Skolegården, at børnene bliver mere fysisk aktive. Det gælder også de børn der ellers ikke rører sig så meget,” siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

Det andet projekt, som er blevet evalueret, er Skole+, der er et samarbejde mellem Foreningen Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund (DIF), hvor seks skolers indendørsarealer er moderniseret til fordel for mere bevægelse i og efter skoletid. Evalueringen viser, at nye elever benytter rummene. Det skyldes, at rummene ikke stiller krav om en særlig type bevægelse, men har fokus på samvær og leg fremfor præstation og konkurrence.

”Ved at tænke bevægelse og aktiviteter ind i hele skolens udformning, kan vi inkludere alle børn i den aktive hverdag på skolerne. Det gælder om at have fokus på de små hverdagsaktiviteter – og bygninger der inviterer til bevægelse –  frem for kun de klassiske bevægelsesfaciliteter som boldbaner og haller, der især appellerer til dem der i forvejen er aktive,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Foreningen Realdania.

Næste skridt er at få bredt erfaringerne ud til skoler i resten af landet:

”Nu skal det være slut med, at vi ikke må løbe på gangene. Vi skal have vores skoler til at boble af bevægelse både indendørs og udendørs. Erfaringerne fra vores skoleprojekter er, at der kan skabes liv og bevægelse med små greb og ved at tænke sig om – og det kan for eksempel ske, når skolerne alligevel skal renoveres,” siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

I DIF anbefaler man, at kommunerne tænker bevægelse ind, når der alligevel bliver renoveret:

”Vi har nu stærk dokumentation for, at kommunerne står med store uudnyttede potentialer i skolerne. Med modernisering af skolernes fysiske rammer kan vi skabe en mere aktiv skoledag, og flere lokale idrætsforeninger kan tilbyde idrætsaktiviteter på skolerne efter skoletid,” siger chef for Public Affairs Poul Broberg i DIF.

Evaluering af DRØN på Skolegården

Evaluering af Skole+

Fakta om projekterne

DRØN på Skolegården er et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Foreningen Realdania, Kræftens Bekæmpelse og syv skoler: Stolpedalsskole i Aalborg, Skørping Skole, Nørre-Snede Skole, Halsnæs Lilleskole i Hundested, Vanløse-Hyltebjerg Skole, Skanderup-Hjarup Forbundsskole i Lunderskov, Fjordskolen i Nakskov. Formålet var at åbne skolegårdene op for foreningslivet og skabe aktive skolegårde. 2011-2018.

Skole+ er et samarbejde mellem Foreningen Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund og seks udvalgte skoler, som er ombygget for at skabe mere bevægelse i og uden for skoletid og invitere nye brugergrupper ind på skolen.