x

Fem projekter får støtte til at arbejde med indeklima i skolerne

Pressemeddelelse 27. juni 2019

Godt indeklima i skolerne betyder bedre indlæring og sundere børn. Nu har Realdania udvalgt fem projekter, der tilsammen får fem millioner kroner i støtte til udvikling, afprøvning og dokumentation af innovative løsninger til forbedring af klasseværelsernes indeklima.

Størstedelen af de danske skoler er bygget, før der kom indeklimakrav om bl.a. luftskifte. Det betyder, at CO2-grænseværdierne overskrides i de fleste klasseværelser over hele landet, og det har betydning for elevernes indlæringsevne og sundhed, viser forskning fra DTU.

Foreningen Realdania har derfor iværksat en større kampagne, der skal sikre bedre indeklima på skolerne. I den forbindelse efterlyste Realdania innovative løsninger, og 49 projekter har efterfølgende søgt midler fra kampagnen til at afprøve nye løsninger.

Sammen med en ekstern ekspertgruppe med deltagere fra ventilationsbranchen, rådgivere og Aarhus Universitet har Realdania nu udvalgt fem projekter, der tilsammen får 5 mio. kr. i støtte til at udvikle, afprøve og dokumentere deres bud på nye, innovative løsninger.

Ventilation, sensorer og adfærd

Projekterne har fokus på såvel ventilationsløsninger som sensorer og adfærd. I to af projekterne bruges data fra sensorer til at lade brugerne styre ventilationsanlæg mere effektivt. Et projekt har en CO2-sensor monteret i en lampe, der skifter farve, for på den måde at fremme mere udluftning. Et projekt beskæftiger sig primært med højere luftskifte uden træk og kuldenedfald, og det sidste projekt har ud over CO2 fokus på de bioeffluenter, eleverne generer og den kemi, som møbler og overflader afgasser.

”De projekter, vi har valgt at give støtte, er hver især innovative løsninger, som potentielt kan gøre en stor forskel i forhold til det dårlige indeklima i klasseværelserne. Og som har brug for en håndsrækning for at komme helt i mål. Nu glæder vi os til at få dem ud og blive testet af i skolerne. Vores ønske er, at erfaringerne herfra kan bidrage til, at både kommuner og rådgivere får udvidet værktøjskassen i arbejdet med skolernes indeklima,” siger Stig Hessellund, projektleder i Realdania.

 

De fem projekter

 • Skoleklima.dk – Climaid, InQvation, København, Taastrup
  Projektet centrerer sig omkring data fra sensorer, som samles op i en brugervenlig app og suppleres af kvalitative bruger input omkring luftkvalitet og indeklima. Platformen kan vise indeklimaet i real-tid for både driftspersonale, lærere og elever og give anbefaling til, hvad man bør gøre for at forbedre indeklimaet her og nu. Systemet skal testes på to skoler i Københavns og Høje-Taastrup Kommune.

 • Common Sense - CEBRA, NNE, Aarhus
  Afsættet for projektet er at bruge sensorer til at kortlægge den reelle belastning af undervisningslokaler og give feedback, så lokalerne kan bruges mere hensigtsmæssigt. Kortlægningen vil primært være relevant for kommunens planlæggere og rådgivere, som skal sikre en god udnyttelse af de arealer, skolerne råder over, og eksempelvis understøtte en mere intelligent lokale booking. Systemet skal implementeres og testes på fire skoler i Aarhus Kommune.

 • Sund Forluft – SundForLuft/KL.7
  Produktet består af en CO2 sensor monteret i en skyformet lampe, der kan skifte farve ved for høje CO2 værdier. Produktet fremmer en god udluftningskultur ved på en børnevenlig måde at synliggøre indeklimaet. Børnene får på den måde viden, som kan gøre dem i stand til selv at lufte ud eller gå udenfor og få frisk luft. 40 skoler rundt omkring i Danmark skal teste lampen.

 • Inventilate – Inventilate, DIS, Artlinco, TI, AU m.fl.
  Projektet er en videreudvikling af en ny, decentral ventilationsløsning. I projektets nøgleelementer indgår, at luftskiftet er højere end markedsledende løsninger, at der ikke er træk og kuldenedfald og at der indgår et automatisk filterskifte. Systemet kan indbygges i eksisterende bygninger og bearbejdes, så det æstetisk kan integreres bedre i skolebygningernes eksisterende murstensfacader. Der er indgået aftale med Aarhus og Bornholm Kommune om at teste systemet i 10 klasselokaler.

 • Airmaster, Teknologisk Institut
  Airmaster producerer den mest populære decentrale ventilationsløsning til skolebrug i dag.
  Producenten oplever en stigende efterspørgsel efter VOC (flygtige kemiske forbindelser) sensorer i deres produkter. Da VOC niveauer og CO2 mængder ikke altid følges ad, kan også en separat VOC sensor styre ventilationen. Fordelen for elever og lærere er at luftudskiftningsbehovet styres ud fra flere relevante parametre. Systemet skal testes på en skole i Aarhus.