x

Nu åbner 500 p-pladser i Odenses nye bilfri bydel

Nyhed 18. september 2019

Odense bymidte gennemgår i disse år en historisk forvandling. Åbningen af den sydlige p-kælder er en milepæl i det store byomdannelsesprojekt Fra Gade til By, som skaber en ny bilfri bydel.

Projektet Gade til By omdanner den firesporede Thomas B. Thriges Gade til en ny, bilfri bydel med boliger, smukke byrum og underjordisk parkering. Fredag den 4. oktober åbner anden og sidste del af p-kælderen under Thomas B. Thriges Gade. 

Den nye parkeringskælder har to funktioner: dels sikrer anlægget en god, tryg og nem parkering. Og ved at sende bilerne under jorden, bliver der samtidig frigivet plads til mennesker og aktivitet i gadeplan. 

Visionen med Fra Gade til By er sammenhængende byrum og et bæredygtigt byliv, som kan være med til at fortsætte udviklingen af Odense som en attraktiv storby. Ambitionen er, at flere og flere borgere og erhvervsdrivende vil søge mod Odense, og parkeringsanlægget under terræn sikrer parkering som en del af bylivet. P-kælderen, der har fået navnet Odense P, er bygget i to etager og har direkte forbindelse til den nordlige del af kælderen, som stod færdig i 2016.


Der er i alt 1.000 p-pladser i hele anlægget, som også har fem ind-og udkørsler. Indkørslerne fra Nørregade, Hans Mules Gade og Thomas B. Thriges Gade åbnede i 2016, mens indkørslen fra Albanigade åbnes sammen med den sydlige p-kælder. Den sidste indkørsel fra Skt. Knuds Plads ved Odense Rådhus åbner i 2021, når byggeriet af en stor karré med lejligheder står færdig over jorden.

Fra 2013 til 2020 omdannes den firesporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum med boliger og letbane midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

Projektet er et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. 
 
I hele projektet bygges ca. 53.000 etage m2 med ca. 300 boliger og 500 arbejdspladser.
  
Projektet koster 972 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio.kr. Det resterende beløb på 462 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.
I oktober 2016 åbnede Fra Gade til By den nordlige del af p-kælderen med plads til ca. 500 biler.

Byggeriet af den sydlige p-kælder startede i foråret 2017 som stor-entreprise udført af Züblin a/s og en lang række lokale entreprenører.

Den sydlige p-kælder er forbundet til den nordlige del med en tunnel.

Hele anlægget er ca. 40.000 m2 stort og har en samlet kapacitet på lige knap 1000 p-pladser.
Der er desuden cykelparkering, motorcykelparkering og ladestandere til el-biler i p-kælderen.

Ved åbningen den 4. oktober vil der være 4 op- og nedkørsler til p-kælderen.
Den 5. og sidste opkørsel åbner i 2021, når husene over jorden er bygget færdige.

Når husene over jorden står færdige, vil det være muligt at åbne alle kælderens trappetårne, så der i alt er 22 trappetårne til gadeniveau – heraf 11 med elevator.