x

Før frosten kommer til Bent Madsens Gård

Pressemeddelelse 11. oktober 2019

Der er travlhed på Bent Madsens Gård i Dreslette; det er dog ikke bonden, der gør klar til den lange, kolde tid, men i stedet Realdania By & Bygs håndværkere, der skal nå at få de sidste stolper udskiftet og de sidste tavl muret, inden frosten sætter ind og umuliggør restaureringen af den fredede gård. For nogle ting ændrer sig ikke – og slet ikke klassisk bindingsværksrestaurering.

Der er sket meget, siden Realdania By & Byg i foråret tog fat på restaureringen af den firlængede gård ved Assens på Fyn kaldet Bent Madsens Gård. Stuehusets mange rum står nu helt rå og nøgne, efter gammelt materiale er kørt bort til enten opmagasinering, reparation eller som affald. Mange steder står væggene i det bare bindingsværk, og maleren har afdækket helt op til 15 forskellige lag maling, som hver rummer en fortælling om skiftende tider og stil.

 

I køkkenet, bryggerset og badeværelset er gulvene fjernt, og der er gravet ud, så der kan støbes nyt gulv og lægges nye installationer. Gulvene i disse rum var meget medtagne, men ved at lægge nyt gulv stabiliseres huset og samtidig øges komforten. Køkkenmodulerne fra 1950’erne blev sat op, da den gamle ovn blev fjernet, og er i sig selv en hel lille fortælling om modernitetens indtog på gården efter anden verdenskrig. Modulerne er nu sendt til reparation hos snedkeren, men vil snart blive sat op igen.

 

 

Genbrug og nøjsomhed var hverdag

De mange malingslag minder os om, hvordan nøjsomhed og genbrug engang var et livsvilkår: Et sted er halvdelen af en bræddevæg genbrug fra et rum, der har været prydet af et blomstret tapet. Brædderne er genanvendt men sat op uden hensyntagen til tapetets mønster. Andre steder afslører taphuller i træværket, at en stolpe eller en bjælke tidligere har indgået i en anden sammenhæng, eller farvelag på døre og gerichter at rumfordelingen har været ændret op til flere gange. I dag kalder vi det ’bæredygtighed’, når noget genbruges – dengang var det nødvendighed: Materialer var dyre og forarbejdningen tidskrævende, hvorfor netop udskiftning af enkeltdele, tilpasning og forandringsmuligheder var et iboende princip ved bindingsværk.

 

Fag for fag restaureres den gamle gård

En klassisk bindingsværksrestaurering udført med traditionelle metoder og ægte håndværk tager tid. Så i disse dage summer gårdspladsen af liv, for arbejdet skal være færdigt, inden vinteren kommer og frosten umuliggør murerarbejde. 

 

Læs mere om købet af Bent Madsens Gård

 

Udvendigt er tømreren i gang med at udskifte dårligt træværk, bl.a. på stuehuset, hvor en rådden bundrem skal erstattes af en ny i eg. Da husets prydhave ligger højt, har vand med tiden taget livet af bundremmen, hvorfor der nu lægges et dræn omkring stuehuset tillige med en stenbelægning. Men kun dårligt træ udskiftes eller udluses; alt det sunde træ med dets tjærelag, taphuller og spor af fortiden beholdes.

 

Hvor tømreren er færdig, tager mureren over; ødelagte tavl og revnet puds fjernes, og nye tavl mures op med tegl - dog kun forneden, da de øverste tavl, der var bedre skærmet af tagudhænget, blot var lerklinede.

 

Oplev gården 

Netop nu er der mulighed for at komme helt tæt på arbejdet med klassisk bindingsværksrestaurering og se, hvordan arbejdet udføres trin for trin, og hvilke overraskelser huset gemmer på både ude og inde. Den 24. oktober besøger Realdania By & Byg Klubben gården i selskab med projektleder og arkitekt Anders Brüel, som tager gæsterne med rundt på den gamle gård.