x

Gammelt patienthotel kan blive til nye ungdomsboliger

Pressemeddelelse 4. oktober 2019

De tomme bygninger, der tidligere har huset patienthotellet ved det gamle amtssygehus på Tage-Hansens Gade i Aarhus, kan snart omdannes til ungdomsboliger for byens unge. Her kan udsatte og ressourcestærke unge fremover bo i fællesskab.

Byrådet skal onsdag tage stilling til at overgive det gamle patienthotel til Social- og Beskæftigelsesforvaltningen med det formål at etablere i alt 24 nye ungdomsboliger i ejendommen. Halvdelen af boligerne vil blive kollegieboliger til unge studerende, imens den anden halvdel skal reserveres til sårbare unge, der enten er hjemløse eller såkaldte sofasurfere. 

Beslutningen om at indrette et ungekollegie med plads til sårbare unge er første skridt i en beslutningsproces, der i de kommende år skal omdanne området omkring det nedlagte amtssygehus til en helt ny bydel. Og den prioritering er Social- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz, begejstret for:

”For det første er det enormt glædeligt, at vi nu har muligheden for at føre visionen om billige boliger med nye tilbud om støtte, aktiviteter og fællesskab til sårbare unge ud i livet. Det er på mange måder et drømme-projekt, som har potentiale til at hjælpe udsatte unge aarhusianere tilbage til eget hjem, uddannelse og job. Samtidig synes jeg, at det er et stærkt og vigtigt signal, at vores første skridt i arbejdet med at bygge en ny bydel er at træffe beslutning om at gøre plads til sårbare og hjemløse unge. Det viser, at Aarhus er – og fortsat vil være – en by med plads til alle,” siger Kristian Würtz.

Støtte fra den filantropiske forening Realdania

Projektet sættes i gang med en samlet anlægsinvestering på knap 15.400.000 kroner. Knap 9 millioner går til overtagelse af grunden og ejendommen, og resten afsættes til en gennemgående renovering af bygningerne. Hertil kommer driftsudgifterne til de sociale indsatser og aktiviteter, som bliver en del af projektet. 

Den filantropiske forening Realdania har netop besluttet at bevilge projektet 5 millioner kroner. Midlerne bidrager til at sikre den første fase af renoveringen af det socialt inkluderende ungdomsboligmiljø og målrettes derudover at samle op på erfaringerne. En del af projektet bliver nemlig at udvinde ny viden og læring om den betydning og de muligheder, som fællesskabet og sameksistensen med mere ressourcestærke jævnaldrende kan skabe for de sårbare unge. 

Filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk, udtaler:

Den filantropiske forening Realdania har netop besluttet at bevilge projektet 5 millioner kroner. Midlerne bidrager til at sikre den første fase af renoveringen af det socialt inkluderende ungdomsboligmiljø og målrettes derudover at samle op på erfaringerne. En del af projektet bliver nemlig at udvinde ny viden og læring om den betydning og de muligheder, som fællesskabet og sameksistensen med mere ressourcestærke jævnaldrende kan skabe for de sårbare unge. Filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk, udtaler:

”Hver tredje hjemløs er et ungt menneske mellem 18 og 29 år. En stor del af dem bokser med problemer som psykisk sygdom og misbrug. Ved at afprøve ’housing first’ i flere forskellige boligmiljøer ønsker vi i Realdania at få skabt mere viden om, hvordan man boligmæssigt bedst hjælper denne gruppe unge. Boligerne i det tidligere patienthotel, hvor de udsatte unge bor sammen med andre unge, tror vi, er én af de helt rigtige måde at tænke en indsats på. Vi ser frem til at se, hvad det bidrager til for både de sårbare unge og resten af beboerne.”

Støtten til projektet i Aarhus er den første i Realdanias indsats for at skabe boliger til hjemløse, som netop er blevet offentliggjort. Indsatsen består af en række eksempelprojekter i samarbejde med med kommuner, den almene boligsektor og private bygherrer. 

Samspil med nyt ungdomshus

De nye ungdomsboliger bliver efter planen etableret side om side med det nye Ungdomskulturhus, som blev midlertidigt etableret på stedet allerede i maj. Med beslutningen bliver ungdomskulturhuset dermed permanentgjort på stedet, og huset vil komme til at spille en central rolle som en ramme omkring de nye fællesskaber.  Med et mix af studerende unge og hjemløse unge kan der blive grobund for etablering af aktiviteter og samvær i huset til gavn for en bred målgruppe af unge, forklarer rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad:

”Det bliver fantastisk med en permanent løsning for Ungdomskulturhuset. Jeg er imponeret over at se hvad de unge har bygget op og hvordan ungdomskulturhusets brugere og de hjemløse unge støtter og beriger hinanden. Det er et godt eksempel på hvordan kultur bygger bro mellem mennesker,” siger han.

  • Købet af det tidligere Amtssygehusets patienthotel skal ske som en del af den overordnede politiske plan for området, hvorfor de 24 boliger til unge etableres som en del af den samlede pulje for planlagte almene boliger i området.
  • En samlet udviklingsplan for Amtssygehuset forventes at falde på plads i løbet af efteråret 2019.
  • Metodeudviklingsprojektet rammesættes i en treårig periode med løbende opfølgninger og justeringer. Der udarbejdes en ramme for metodeudvikling. Kontakten og støtten til de unge kommer sammen med fællesskaber og fællesskabers betydning i fokus i projektet.
  • Projektet er en del af et landsdækkende initiativ, hvor Høje Tåstrup, Roskilde, Københavns og Aarhus Kommune sammen med Hjem til Alle Alliancen arbejder på at finde nye veje til at reducere hjemløsheden blandt unge.
  • Den nødvendige renovering af Patienthotellet planlægges gennemført over flere etaper i takt med at tilbuddets indhold udvikles og udfoldes. Renoveringen af bygningen foregår under hensyntagen til bygningens status som bevaringsværdig