x

Innovationsfonden og Realdania vil sætte skub i cirkulært byggeri

Pressemeddelelse 24. oktober 2019

Innovationsfonden og Realdania investerer i fællesskab i en stribe nye erhvervsforsker-projekter, hvor virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner skal udvikle nye løsninger inden for cirkulært byggeri. Det sker for at fremme cirkulær ressourceøkonomi i byggesektoren og bidrage til den grønne omstilling af byggebranchen i Danmark.

Selvom der både i Danmark og internationalt er forsket i en cirkulær udvikling og udviklet nye cirkulære byggematerialer, teknologier for genbrug og byggerier med cirkulære aftryk, er der fortsat langt til en reel omstilling fra lineær til cirkulær ressourceøkonomi i den danske byggesektor.
 
Derfor investerer Innovationsfonden og Realdania nu i op til 15 nye erhvervsforskerprojekter. De skal bane vej for udvikling af nye løsninger og ikke mindst danne det forretningsmæssige grundlag for en udbredelse af cirkulært byggeri i Danmark.
 
Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald. I stedet skal materialer og produkter holdes i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt.

En hjælpende hånd til klimaet

"Cirkulært byggeri skal resultere i lavere ressource- og energiforbrug og dermed mindre CO2-udledning. Ud over at fremme vækst og værdiskabelse i Danmark kan en omstilling til cirkulært byggeri dermed bidrage til at løse en af samfundets allerstørste udfordringer; klimakrisen. Det er helt i tråd med Innovationsfondens formål, og derfor understøtter vi udviklingen i samarbejde med Realdania," siger Tore Duvold, konstitueret direktør i Innovationsfonden.
 
Ifølge Energistyrelsen tegner byggeriet sig for 20 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. Men det tal dækker kun over energiforbrug til opvarmning og drift af bygningerne. Dertil skal lægges indlejret energi til produktion af materialer, transport til byggepladsen og produktion på byggepladsen. Her er der endnu ikke et præcist tal for Danmark, men ifølge World Green Building Council er tallet 11 procent globalt set. Det er særligt den indlejrede energi, erhvervsforskerprojekterne skal have fokus på.
 
"Så skal vi for alvor mindske CO2-udledningen, er det helt nødvendigt at få byggeriet med. Udfordringen er, at byggebranchens virksomheder ofte er relativt små, så mange har vanskeligt ved at afsætte tid og økonomi til udviklingsarbejde og til at opsøge og integrere ny viden og innovation. Ved at igangsætte 15 nye erhvervsforskerprojekter på én gang og sikre, at deres viden deles på tværs, kan vi tage nogle afgørende skridt i den rigtige retning," siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Projekter der udfordrer og nytænker

Det nye initiativ fra Innovationsfonden og Realdania inviterer til erhvervsrettede forskningsprojekter, som udfordrer eksisterende paradigmer gennem for eksempel en ny systemtænkning og værdikædeinnovation, materialeudvikling, nye kontrakt-koncepter og nye forretningsmodeller på tværs af sektorer.
 
Forskningen foregår i virksomhederne og med tæt kobling til universiteterne. De op til 15 erhvervsforskere vil udgøre et praksisorienteret, tværfagligt forskningsteam i regi af BLOXHUB, hvor forskerne udvikler viden i dialog med hinanden, og hvor der løbende udveksles erfaringer.
 
BLOXHUB er en innovations- og væksthub med det formål at bidrage til en bæredygtig, global urbanisering gennem udvikling af innovative løsninger inden for arkitektur, design og byggeri i Danmark.
 
For at hjælpe nye samarbejdsrelationer mellem virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner på vej vil Innovationsfonden, Realdania og BLOXHUB frem mod ansøgningsfristen den 30. april 2020 afholde matchmaking-events for interesserede ansøgere. Projekterne forventes at have opstart i ultimo 2020.

Læs særligt erhvervsforskeropslag 2020: Cirkulært Byggeri