x

Ny indsats skal hjælpe unge ud af hjemløshed

Pressemeddelelse 2. oktober 2019

Unge mellem 18 og 29 år udgør en tredjedel af alle hjemløse. I en ny indsats vil Realdania sætte en række eksempelprojekter i gang, der skal bidrage til at øge boligudbuddet til unge hjemløse gennem nye former for private og almene samarbejder.

Efter en årrække med stigende hjemløshed blandt unge, faldt tallet i 2019. Men hver tredje hjemløs er stadig en ung mellem 18-29 år, og det kan have livsvarige konsekvenser for de unge. Realdania går nu ind og støtter op om kampen imod hjemløshed blandt de unge med afsæt i den såkaldte ’housing first’-tilgang.

Forskningen viser, at ’housing first’ kan afhjælpe hjemløshed. Realdania afsætter 30 mio. kr. til eksempelprojekter med almene, private og kommunale parter for på sigt at bidrage til at udvide udbuddet af betalelige boliger målrettet ’housing first’ og for at øge erfaringen og videndelingen på området.

”I Realdania er vi optaget af, hvordan vi kan bidrage til at løse sociale udfordringer gennem det byggede miljø. Vi kan se, at der er et stort behov for at sikre boligløsninger i arbejdet med at få løst udfordringen med unge hjemløse. Med denne indsats ser vi meget frem til at afprøve og opbygge viden i forskellige partnerskaber, der på sigt kan udvide boligudbuddet og udfolde viden om relevante housing first boligmiljøer,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Udbud, udvikling og ny viden 

I en netop udgivet rapport konkluderer det Nationale Forsknings- og Videncenter for Velfærd (VIVE) bl.a., at det er afgørende, at kommunerne udnytter den eksisterende boligmasse, og at udbuddet af boliger, der er til at betale for denne gruppe, øges. Samtidig er det vigtigt, at der opbygges mere viden om, hvilken type boligmiljø, der egner sig til en ’housing first’-indsats, der på varig vis kan få de unge ud af hjemløshed. 

Realdanias indsats er delt op i fire spor med forskelligartede eksempelprojekter: Et privat spor med en indsats for at øge udbuddet. Et alment spor med en indsats for at øge boligudbuddet gennem nye typer af bofællesskaber. Et kommunalt samarbejde med fokus på at afsøge nye tilgange til ”housing first” –boligmiljøer i tæt samspil med en bred ungeindsats. Og sidst et videnspor, der både måler effekten af eksempelprojekterne og løbende opbygger mere konkret viden om, hvilke typer boligmiljøer, der egner sig til målgruppen og en ’housing first’-indsats. Herudover vil Realdania fortsætte arbejdet med at undersøge muligheder og barrierer for at udnytte den eksisterende boligmasse.

Realdania har i flere år været en del af Hjem til Alle alliancen – en alliance med 19 partnere, der er gået sammen om at forebygge og reducere hjemløshed blandt unge i Danmark. Her siger direktør Vibe Klarup, at Realdanias bidrag vil give mulighed for, at flere aktører på tværs af kommuner, boligsektorer og civilsamfund går sammen om at skabe nye, langsigtede løsningsmodeller. 

”Gennem 10 år har hjemløshed blandt unge vokset sig alt, alt for stort. Nogle af dem sover hos venner og bekendte. Nogle på gaden eller på herberger. Fælles for dem er, at de mistrives og har svært ved at tage hul på uddannelse eller arbejde. Fælles for dem er også, at de mest af alt drømmer om at kunne leve som andre unge med uddannelse, venner, fritidsliv. Det kræver, at de unge hjælpes ind i en bolig, de kan betale, og at de får tilstrækkelig social støtte og hjælp til at tackle de problemer, der førte dem ud i hjemløshed. Hvis det sker, ved vi, at langt de fleste kan komme ud af hjemløshed,” siger Vibe Klarup. 

Se VIVE's rapport om unge hjemløse