x

Tre tværfaglige hold er prækvalificeret til at vise vej langs Vestkysten

Nyhed 6. november 2019

Tre stærke hold er prækvalificeret til en parallelkonkurrence, der skal udvikle et nytænkende og ambitiøst greb for wayfinding langs Vestkysten. Målet er at styrke oplevelsen af Vestkysten som én sammenhængende destination.

Wayfinding er meget mere end bare vejvisning fra A til B. Wayfinding kombinerer det enkelte steds særlige kvaliteter, attraktioner og aktører med formidling i form af fx skiltning og digitale formidlingskoncepter. Og det rette greb kan åbne op for nye, stærkere oplevelser af stedet.

I august invitererede Dansk Kyst- og Naturturisme, Partnerskab for Vestkystturisme og Realdania tværfaglige rådgiverteams til at anmode om prækvalifikation i en parallelkonkurrence, der skal nytænke wayfinding langs den danske Vestkyst. Det skete som en del af initiativet Vestkysten Viser Vejen.

Initiativet er del af en større indsats, som kommer i kølvandet på ’Udviklingsplan for Vestkysten’. Formålet er at udvikle hele den 550 kilometer lange kyststrækning til én af Nordeuropas førende kystdestinationer, bl.a. gennem et fælles brand og nye formidlingstiltag, som skal skabe en stærkere sammenhæng og inspirere gæsterne til i endnu højere grad at bevæge sig op og ned langs kysten. Til gavn for turismen og dermed også for den lokale udvikling.

Nu er tre tværfaglige hold valgt, som skal føre ambitionen ud i livet. De er:

  • JAC Studios (hovedrådgiver), ERIK BRANDT DAM arkitekter og Studio Atlant
    Le Bureau (hovedrådgiver), STED, Peter Svarre, Studio Leh, The Central og Johanne Bugge
  • Urgent.Agency (hovedrådgiver) og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue 


De tre teams er udvalgt på baggrund af deres erfaring, opgaveforståelse og kreative og ambitiøse tilgang til opgaven. Og hver på deres måde har de vist, at de forstår Vestkysten som en sammenhængende destination med mange forskelligartede kvaliteter.
I den kommende tid går holdene i gang med at udvikle hvert deres kreative greb på opgaven. Den valgte løsning offentliggøres til marts og implementeres i løbet af resten af 2020. 

Der er afsat 250.000 kr. til hver af tre valgte teams og op til 450.000 kr. til at færdiggøre den valgte løsning.

Om Vestkysten viser Vejen

Vestkysten viser Vejen er et initiativ, som skal styrke flere af Vestkystens centrale kystbyer og attraktioner og skabe sammenhæng mellem dem. Ud over udvikling af et nyt samlet wayfinding-greb støtter initiativet også udvikling af strategisk-fysiske udviklingsplaner i otte kommuner samt udvikling af foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner. 

Læs mere om Vestkysten viser vejen

Om Udviklingsplan for Vestkysten

Med Partnerskab for Vestkystturisme arbejder Vestkystens kommuner og tre regioner sammen om at udvikle og styrke turismen langs hele Vestkysten. Målet er, at gøre Vestkysten til én sammenhængende destination set fra gæstens synspunkt. Det skal bl.a. ske gennem et samlet kvalitetsløft, ved at styrke forbindelser, lokale særkender og kvaliteter og gennem udviklingen af et slagkraftigt fælles brand, en fælles vestkystidentitet samt fælles markedsføring. 

Læs mere om Udviklingsplan for Vestkysten