x

Natursti langs Klitmøller Å skaber nye mødesteder

Nyhed 31. januar 2020

Ny Foreningsvej giver et nyt og spændende stiforløb langs Klitmøller Å. Naturstien er netop åbnet og skaber nye rekreative muligheder tættere på vandet og giver samtidig børnene en sikker skolevej. Projektet er gennemført som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Ny Foreningsvej i Klitmøller bliver indviet ved et lokalt arrangement den 31. januar, og den nye sti styrker først og fremmest oplevelsesmulighederne i naturen. Helt konkret har naturstien skabt flere rekreative mødesteder langs Klitmøller Å. Her kan folk nu få nye oplevelser langs vandet med fokus på bevægelse, natur, kultur, leg og læring – og med formidling af stedet og byens historie som rød tråd. En bro ved Klitmøller Friskole giver f.eks. direkte adgang til skolen og åbner samtidig for ophold i broens net, hvor man kan ligge og kigge ned på åen.

Med etableringen af Ny Foreningsvej er et stort naturområde midt i Klitmøller nu gjort tilgængeligt for alle, og der er endnu bedre muligheder for bevægelse og samvær på tværs af eksisterende veje og stisystemer. Klitmøller får en smutvej til skolebørnene, en ny sløjfe til aftenturen eller blot muligheden for en stille stund på en af broerne.

Folk i Klitmøller har i mange år været aktive medspillere i byens udvikling. Bl.a. står borgerne sammen om udarbejdelsen af en helhedsplan for byen, ligesom ideen til Ny Foreningsvej oprindeligt blev født af en gruppe borgere i byen, der efterfølgende skaffede medfinansiering på 1,6 mio. kr. fra foreningen Realdania. 

Ny Foreningsvej er realiseret som led i kampagnen Stedet Tæller, som siden 2011 har støttet konkrete fysiske projekter i Danmarks yderområder. Kampagnens projekter udvikler og udnytter de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke den lokale livskvalitet.