x

Mødesteder i fire boligområder styrker sammenhæng i byen

Pressemeddelelse 5. februar 2020

Fire byområder får nu støtte til at skabe nye mødesteder – med plads til aktivitet og leg på tværs af boligområdet og den øvrige by omkring. Formålet er at bidrage til større sammenhængskraft og social balance i byerne på tværs af boligkvarter, økonomi og social baggrund. Det er Lokale og Anlægsfonden og Realdania, som står bag puljen Fælles Rum til mødestederne.

Aalborg, Nykøbing Falster samt Nørrebro og Folehaven i København er de steder, som nu får penge til at realisere fysiske mødesteder i udvalgte, almene boligområder. Projekterne er udviklet i samarbejde med lokale aktører og tilsammen får projekterne 25 mio. kr. fra puljen Fælles Rum. De nye mødesteder forventes at tiltrække børn og unge på tværs af byens boligområder.

De fysiske mødesteder giver mulighed for at mødes på tværs – spontant og i forbindelse med planlagte aktiviteter. De bidrager til at åbne boligområderne, både for beboere i området, men også for resten af byens borgere. Projekterne går på tværs af fysiske og sociale indsatser og skal fremme og bidrage til uddannelse, beskæftigelse samt deltagelse i fritidsaktiviteter i områderne.

De fire projekter

I Kildeparken, Aalborg Øst skal et stort, grønt areal indrettes til en arena med masser af mulighed for fysisk aktivitet og leg for børn og unge. Arenaen skal være åben for aktivitet hele året rundt. Arenaen kommer til at ligge centralt i boligområdet – som nabo til Kulturinstitutionen Trekanten og Fritidscentret Byggeren og tæt på Astrupstien, en cykel- og gangsti, som er en central forbindelsesåre i Kildeparken. 
Fakta: Projektparter: Himmerland Boligforening. Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturforvaltningen. Projektnavn: Den grønne arena. Samlet projektøkonomi: 27 mio. kr. Bevilget støtte: 7 mio. kr. 

I Lindholm, Nykøbing Falster skal ”Friheden” skabe et grønt og naturinspireret møde-sted på kanten af boligkvarteret med plads til både fysiske og mere afslappende aktiviteter udendørs. Hovedaktiviteterne bliver et miks af petanque, krolf, fodbold, boksning, crossfit og løb. Derudover bliver der også plads til slentreture og afslapning – blandt andet med mulighed for at grille og lufte hunden.  
Fakta: Projektparter: Nykøbing F. Boligselskab. Guldborgsund Kommune, Center for teknik og miljø. Projektnavn: Friheden. Samlet projektøkonomi: 10 mio. kr. Bevilget støtte: 5 mio.kr.  

På Nørrebro i København vil fodboldklubben Nørrebro United gøre det lettere for børn og unge fra belastede boligområder at blive en del af klubbens aktiviteter. Konkret flytter Nørrebro United en del af deres træning ud i baggårdene på Nørrebro. AKB Lundtoftegade er en af de boligafdelinger, hvor der bygges små nye baner, så børn og unge fra og uden for boligområderne kan spille og træne sammen. 
Fakta: Projektparter: Boligselskabet AKB, København. Nørrebro United. Projektnavn: Nørrebro samles på banen. Samlet projektøkonomi: 11 mio. kr. Bevilget støtte: 5,5 mio. kr.

I Folehavekvarteret i Valby skal projektet HAVEN genoplive områdets centrale, offentlige byrum, der står nedslidt og forladt hen. HAVEN bliver et grønt mødested med mange slags aktiviteter for beboere på tværs af boligkvarteret og for de institutioner, som ligger omkring - blandt andet den lokale skole og kirke. Haverne indrettes med forskellige stemninger og en række forskellige ”rum” til ophold, aktiviteter og læringsmiljøer, der er tiltænkt skoleelever. Her bliver mulighed for at lege og være fysisk aktiv, for fællesspisning og ceremonier samt naturaktiviteter.
Fakta: Projektparter: Boligforeningen 3B. Områdefornyelsen Folehavekvarteret, Byens Fysik. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Projektnavn: HAVEN - et grønt og samlende byrum i hjertet af Folehavekvarteret. Samlet projektøkonomi: 13,9 mio. kr. Bevilget støtte: 7 mio. kr.

Proces

De fire projekter er resultatet af en invitation til kommuner, boligorganisationer, beboere og samarbejdspartnere i 2018 om at komme med gode ideer til at udvikle mødesteder i boligområder, som er udsatte – eller boligområder, som er i risiko for at blive det. Mødestederne skal åbne de udsatte boligområder og skabe en forbindelse til den øvrige by omkring.  

I første runde af ansøgningsprocessen blev 15 projekter valgt til at udvikle projekter gennem et år. Efterfølgende ansøgte projekterne om støtte til realisering. Heraf er fire projekter nu udvalgt til realiseringsstøtte i 2020. Mødestederne er udvalgt efter en række kriterier - blandt andet, om de har en klar vision, indeholder en helhedstænkning, understøtter fællesskab og samarbejde og om de indeholder en ny ide. 

Citater

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden, siger: ”Lokale og Anlægsfonden er til for hele Danmarks fritidsliv, derfor er det også vigtigt for os, at fritidslivet har gode forhold også i de udsatte boligområder, hvor den traditionelle foreningsdeltagelse er lavere end landsgennemsnittet. Men der skal være noget at mødes om, hvis vi skal styrke sammenhængskraften og skabe forbindelse mellem boligområderne og de omkringliggende byer. Det er de fire projekter alle gode eksempler på. De viser nemlig, hvordan helt konkrete ønsker, behov og drømme kan blive til bæredygtige mødesteder, som er spændende og relevante for beboerne, naboer og den omkringliggende by.”

Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania, siger: ”Realdania ønsker at fremme den hele, blandede by, hvor vi ikke bor isoleret i små områder med folk, der kun ligner os selv. Og det er rigtig dejligt, at så mange har budt ind med gode ideer til mødesteder, der kan bidrage til mere mangfoldighed og udveksling på tværs i byen. Gennem det seneste år har vi så arbejdet med at modne 15 af de mange projektideer. Fire af projekterne får nu støtte til at gøre deres idéer og ønsker til virkelighed. Nogle af projekterne fortsætter arbejdet uden vores støtte. Og endelig skal vi tale nærmere med nogle af projekterne i de kommende måneder om videre udvikling af ideerne. De fire projekter, som får støtte til realisering, har alle forudsætninger for at blive mødesteder, der hver især og på forskellige måder kan bidrage til styrket naboskab på tværs af boligområder, ejerforhold, og social baggrund.”