x

Vi er gået sammen med Lokale og Anlægsfonden om en pulje, som skal støtte fysiske projekter i eller omkring udsatte boligområder - eller områder, der er i risiko for at blive det. Formålet er at bidrage til større sammenhængskraft og social balance i byerne ved at løfte fritidslivets faciliteter og skabe nye mødesteder.

Kommuner, boligorganisationer og lokale samarbejdspartnere har kunnet søge støtte til at udvikle et fysisk projekt i eller omkring et
område, der er udsat eller i risiko for at blive det. Der er i efteråret 2018 udvalgt 15 projekter til at modtage udviklingsstøtte på op til 300.000 kr. efter et princip om 50 % medfinansiering. I 2019 udvikles og kvalificeres de 15 projekter, og de har herefter mulighed for at søge om realiseringsstøtte på ca. 5-7 mio. kr. I alt er der afsat 35 mio. kr. til puljen.

Byerne deler sig, og det udfordrer sammenhængskraften

I takt med at flere og flere flytter til byerne, ser vi også, at byerne deler sig. Mere end 120.000 mennesker bor i boligområder, som regeringen definerer som udsatte, og som ofte ligger socialt og fysisk isoleret fra resten af byen.

Der er store forskelle i indkomst, uddannelse og beskæftigelse mellem bykvarterer, og uligheden afspejler sig også i fritidslivet. Beboere fra udsatte boligområder deltager mindre i organiserede fritidsaktiviteter og det frivillige foreningsliv, som kan være med til at samle og styrke lokalsamfundet. Det er en udvikling, som udfordrer livskvaliteten og sammenhængskraften i byerne – og det er årsagen til, at vi har etableret Fælles Rum.

Nye mødesteder for hele byen

Fælles Rum støtter projekter, som medvirker til større sammenhængskraft og social balance i byerne. Det er særligt projekter, der åbner
udsatte boligområder – eller dem, som er i risiko for at blive det – op i forhold til den omkringliggende by, og som skaber nye mødesteder og plads til
fritidsliv og aktiviteter for hele byen. Samt projekter, der gør sig tanker om, hvordan man kan koble fysiske mødesteder med sociale indsatser – for eksempel i form af tiltag der kan fremme uddannelse, beskæftigelse og deltagelse i fritidsaktiviteter.

De 15 udvalgte projekter

Her er de udvalgte projekter til udviklingsfasen.

Vi har bedt projekterne om at præsentere sig selv, og stillet dem et par spørgsmål om hvilke udfordringer de vil løse og hvilke forventninger de har. Se beskrivelsen af de enkelte projekter her:

Den grønne arena i Kildeparken, KIldeparken i Alborg Øst, Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune

Kulinarisk, grønt univers (KuliVers), Lindholm i Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune

Rising Star, Risingkvarteret i Odense, Civica

Kredsløbet, Nørremarken i Vejle, Vejle Kommune, AAB Vejle og Nørremarkens Forenede Sportsklubber

Biernes Hus, Sundholm i København, Københavns Bybi Forening og Boligforeningen 3B

Udekultur, Præstebakken/Syrenparken og Den grønne ring i Esbjerg, Esbjerg Kommune, Boligforeningen Ungdomsbo og Medvind i Østerbyen

Kvarterløftsprojekt ved H.C. Andersen Skolen, Vollsmose i Odense, Vollsmose Sekretariatet

BydelsKilden, Bispehaven i Aarhus, Aarhus Kommune

Løvvangen InBetween "Mødestedet", Løvvangen i Aalborg, Løvvangen InBetween og Aalborg Kommune

En levende og tryg Verdensplads, Gellerupparken i Aarhus, Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening

Tingbjerg, Tingbjerg i København, Tingbjerg Byudvikling v. SAB og FSB

Nørrebro samles på banen, Nørrebro i København, Nørrebro United

InnovationsHub, Gadehavegård i Høje Taastrup, Høje Taastrup Kommune og DFB/Domea

Ramasjanglegepladsen, ved DR-Byen i København, Danmarks Radio

Stærke og synlige fællesskaber i Folehaven, Folehaven i København, Københavns Kommune, Områdefornyelsen i Folehaven og Boligorganisation 3B

Resultatet af udviklingsfasen er et velbeskrevet udviklingsprojekt, som kan danne afsæt for en eventuel ansøgning om realiseringsstøtte i størrelsesordenen 5-7 mio. kr. inkl. moms. Der udvælges 3-7 projekter til realiseringsstøtte i slutningen af 2019. Det er en forudsætning at der er minimum 50 % medfinansiering fra parterne i projektet.

Introduktion til Fælles Rum