x

I takt med at flere og flere flytter til byerne, er der også en tendens til, at byerne deler sig. Der er store forskelle i indkomst, uddannelse og beskæftigelse mellem bykvarterer, og mere end 120.000 mennesker bor i såkaldt udsatte boligområder, som ofte ligger socialt og fysisk isoleret fra resten af byen.

Uligheden afspejler sig også i fritidslivet. Beboere fra udsatte boligområder deltager mindre i organiserede fritidsaktiviteter og i det frivillige foreningsliv, som kan være med til at samle og styrke lokalsamfundet. Det er en udvikling, som udfordrer livskvaliteten og sammenhængskraften i byerne – og det er årsagen til, at Realdania og Lokale- og Anlægsfonden er gået sammen om puljen Fælles Rum.

Fælles Rum har givet støtte til en række projekter, som medvirker til større sammenhængskraft og social balance i byerne. Det er særligt projekter, der åbner udsatte boligområder – eller dem, som er i risiko for at blive det – op i forhold til den omkringliggende by, og som skaber nye mødesteder og plads til fritidsliv og aktiviteter for hele byen. Og så er det projekter, der gør sig tanker om, hvordan man kan koble fysiske mødesteder med sociale indsatser – for eksempel i form af tiltag der kan fremme uddannelse, beskæftigelse og deltagelse i fritidsaktiviteter.

4 nye mødesteder på vej

Landets kommuner, boligorganisationer og lokale samarbejdspartnere havde i 2018 mulighed for at søge støtte fra Fælles rum til at udvikle et fysisk projekt i eller omkring et område, der er udsat eller i risiko for at blive det. I alt 14 projektidéer har fået støtte til udvikling og kvalificering, hvoraf 4 projekter efterfølgende er blevet udvalgt til realiseringsstøtte:

I Nykøbing Falster skal ’Friheden’ skabe et nyt grønt og naturinspireret mødested på kanten af et boligkvarter og skabe plads til både fysiske og mere afslappende aktiviteter udendørs. Hovedaktiviteterne bliver et miks af petanque, krolf, fodbold, boksning, crossfit og løb. 

Projektparter: Nykøbing F. Boligselskab. Guldborgsund Kommune, Center for teknik og miljø
Samlet projektøkonomi: 10 mio. kr.
Støttebeløb: 5 mio. kr.  
 
I Folehavekvarteret i Valby skal ’Haven’ genoplive områdets centrale, offentlige byrum, der i dag står nedslidt og forladt hen. Haven bliver et grønt mødested med mange slags aktiviteter for beboere på tværs af boligkvarteret og de institutioner, som ligger omkring – blandt andet den lokale skole og kirke. Haverne indrettes med forskellige stemninger og en række forskellige ”rum” til ophold, aktiviteter og læringsmiljøer, der er tiltænkt skoleelever. 

Projektparter: Boligforeningen 3B. Områdefornyelsen Folehavekvarteret, Byens Fysik. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen.
Samlet projektøkonomi: 13,9 mio. kr.
Støttebeløb: 7 mio. kr.
I Kildeparken i Aalborg Øst skal et stort, grønt areal indrettes til en arena med masser af mulighed for fysisk aktivitet og leg for børn og unge hele året rundt. Lanternen kommer til at ligge centralt i boligområdet som nabo til Kulturinstitutionen Trekanten og Fritidscentret Byggeren – og tæt på Astrupstien som er den centrale forbindelse for gående og cyklister gennem bydelen. 

Projektparter: Himmerland Boligforening. Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Samlet projektøkonomi: 27 mio. kr.
Støttebeløb: 7 mio. kr.
 

På Nørrebro i København vil fodboldklubben Nørrebro United gøre det lettere for børn og unge fra bydelens boligområder at blive en del af klubbens aktiviteter. Derfor flytter Nørrebro United en del af deres træning ud i baggårdene på Nørrebro – bl.a. til AKB Lundtoftegade, hvor der bygges små nye baner, så børn og unge fra og uden for boligområderne kan spille og træne sammen. 

Projektparter: Boligselskabet AKB, København. Nørrebro United.
Samlet projektøkonomi: 11 mio. kr.
Støttebeløb: 5,5 mio. kr.