x

Fælles Rum

Fælles Rum er en ny pulje for større sammenhængskraft og social balance i byerne

Vi er gået sammen med Lokale og Anlægsfonden om en pulje, som skal støtte fysiske projekter i eller omkring udsatte boligområder - eller områder, der er i risiko for at blive det. Formålet er at bidrage til større sammenhængskraft og social balance i byerne ved at løfte fritidslivets faciliteter og skabe nye mødesteder.

Frem til 14. september 2018 kan kommuner, boligorganisationer og lokale samarbejdspartnere søge støtte til at udvikle et fysisk projekt i eller omkring et
område, der er udsat eller i risiko for at blive det. I efteråret 2018 udvælges op til 15 projekter til at modtage udviklingsstøtte på op til 300.000 kr. efter et princip om 50 % medfinansiering. I 2019 har projekterne mulighed for at søge om realiseringsstøtte på ca. 5-7 mio. kr. I alt er der afsat 35 mio. kr. til puljen.

Byerne deler sig, og det udfordrer sammenhængskraften

I takt med at flere og flere flytter til byerne, ser vi også, at byerne deler sig. Mere end 120.000 mennesker bor i boligområder, som regeringen definerer som udsatte, og som ofte ligger socialt og fysisk isoleret fra resten af byen.

Der er store forskelle i indkomst, uddannelse og beskæftigelse mellem bykvarterer, og uligheden afspejler sig også i fritidslivet. Beboere fra udsatte boligområder deltager mindre i organiserede fritidsaktiviteter og det frivillige foreningsliv, som kan være med til at samle og styrke lokalsamfundet. Det er en udvikling, som udfordrer livskvaliteten og sammenhængskraften i byerne – og det er årsagen til, at vi har etableret Fælles Rum.

Nye mødesteder for hele byen

Fælles Rum skal støtte projekter, som medvirker til større sammenhængskraft og social balance i byerne. Vi er på udkig efter projekter, der åbner
udsatte boligområder – eller dem, som er i risiko for at blive det – op i forhold til den omkringliggende by, og som skaber nye mødesteder og plads til
fritidsliv og aktiviteter for hele byen. Og vi er på udkig efter projekter, der gør sig tanker om, hvordan man kan koble fysiske mødesteder med sociale indsatser – for eksempel i form af tiltag der kan fremme uddannelse, beskæftigelse og deltagelse i fritidsaktiviteter.

Søg om støtte til at udvikle og kvalificere et projekt

Frem til 14. september 2018 kan kommuner, boligselskaber og lokale samarbejdspartnere søge støtte til at udvikle et fysisk projekt i eller omkring et udsat boligområde. Op til 15 projekter udvælges til at modtage udviklingsstøtte på maks. 300.000 kr. inkl. moms. Det er en forudsætning, at der er minimum 50 % medfinansiering fra parterne i projektet.

Når et projekt er udvalgt til at modtage støtte, danner parterne en styregruppe sammen med os og Lokale og Anlægsfonden. Styregruppen aftaler en procesplan for udviklingsfasen ud fra en vurdering af, hvad der skal udvikles og kvalificeres i projektet. Procesplanen kan for eksempel indeholde:

  • Projektspecifikke analyser
  • Opbygning af organisering og samarbejder
  • Interessentinddragelse og udvikling af involveringsplan
  • Proces for valg af rådgivere til projektet
  • Programmering og skitsering af projektets fysiske mødested
  • Udvikling af aktiviteterne omkring det fysiske mødested
  • Udarbejdelse af budget og finansieringsplan
  • Udarbejdelse af forretningsplan/driftsplan.

Resultatet af udviklingsfasen er et velbeskrevet udviklingsprojekt, som kan danne beslutningsgrundlag for projektparterne og afsæt for en eventuel ansøgning om ca. 3-7 projekter til at modtage realiseringsstøtte i størrelsesordenen 5-7 mio. kr. inkl. moms. Også her er det en forudsætning, at der er minimum 50 % medfinansiering fra parterne i projektet.

Introduktion til Fælles Rum

Ansøgningsskema 
Skemaet kan downloades som redigerbar PDF. Hvis du har brug for mere plads til tekst i skemaet, kan du kontakte camilla@hauxner.com og få tilsendt en Word-version. 

Vejledning til ansøgningsskema

 

Projektfakta

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

{{ title }}

{{ description }}