x

I takt med at flere og flere flytter til byerne, er der også en tendens til, at byerne deler sig. Der er store forskelle i indkomst, uddannelse og beskæftigelse mellem bykvarterer, og mere end 120.000 mennesker bor i såkaldt udsatte boligområder, som ofte ligger socialt og fysisk isoleret fra resten af byen.

Uligheden afspejler sig også i fritidslivet. Beboere fra udsatte boligområder deltager mindre i organiserede fritidsaktiviteter og i det frivillige foreningsliv, som kan være med til at samle og styrke lokalsamfundet. Det er en udvikling, som udfordrer livskvaliteten og sammenhængskraften i byerne – og det er årsagen til, at Realdania og Lokale- og Anlægsfonden er gået sammen om puljen Fælles Rum.

Fælles Rum har givet støtte til en række projekter, som medvirker til større sammenhængskraft og social balance i byerne. Det er særligt projekter, der åbner udsatte boligområder – eller dem, som er i risiko for at blive det – op i forhold til den omkringliggende by, og som skaber nye mødesteder og plads til fritidsliv og aktiviteter for hele byen. Og så er det projekter, der gør sig tanker om, hvordan man kan koble fysiske mødesteder med sociale indsatser – for eksempel i form af tiltag der kan fremme uddannelse, beskæftigelse og deltagelse i fritidsaktiviteter.

4 nye mødesteder på vej

Landets kommuner, boligorganisationer og lokale samarbejdspartnere havde i 2018 mulighed for at søge støtte fra Fælles rum til at udvikle et fysisk projekt i eller omkring et område, der er udsat eller i risiko for at blive det. I alt 14 projektidéer har fået støtte til udvikling og kvalificering, hvoraf 4 projekter efterfølgende er blevet udvalgt til realiseringsstøtte:

’Friheden’ er næste store skridt i en større bydelsudvikling i Lindholmkvarteret Nykøbing Falster. Bag projektet står Guldborgsund kommune, som vil skabe et attraktivt, grønt mødested for borgere i Østerbro-bydelen.

Projektet bygger på en ambition om at knytte det udsatte boligområde Lindholm bedre sammen med den omgivende by og har fået bevilget 5 mio. kr i støtte fra Fælles rum.

Efter Baselinerapport for Friheden, KU 2023 (se nedenfor)
 
Det kommende mødested ’Haven’ skal placeres midt i boligområdet Folehaven på en central åben plads midt i kvarteret, der lokalt benævnes ’Pladsen’ og som i dag fungerer som Folehavekvarterets samlingspunkt. 

Arealet består reelt af to arealer, nemlig en offentlig plads ejet af Københavns Kommune – det er her, projektet ’Haven’ skal opføres – og en nordlig del, som er et grønt areal, som er ejet af Boligforeningen 3B. 

Efter mange år med slitage og en fragmenteret tilføring af elementer har Områdefornyelsen Folehaven, Boligforeningen 3B Folehaven, Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns udviklet opgraderingsprojektet ’Haven’, som har fået bevilget 7 mio. kr. i støtte fra Fælles rum. 

Den overordnede vision for ’Haven’ er at skabe et rekreativt og grønt mødested for som både kan appellere til Folehavekvarterets beboere i hverdagen, men også kan introducere nye aktiviteter og faciliteter, der kan tiltrække besøgende fra andre steder i København.

Efter Baselinerapport for Haven, KU 2023 (se nedenfor)
’Lanternen’ er næste store skridt i en omfattende udvikling af Aalborg Øst. 
Bag projektet står Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune med en ambition om at skabe et helt nyt mødested fokus på bevægelse, dans og musik som kan knytte nye relationer mellem beboere både internt i Aalborg Øst og med folk fra resten af byen.

Projektet præsenterer en vision for et hus, der med nytænkende arkitektonisk udformning og inviterende strukturer skal skabe møder på tværs af alder og socioøkonomiske skel gennem et stort udbud af forskellige aktiviteter faciliteret af lokalområdets stærke foreningsliv.

Projektet har fået bevilget 7 mio. kr i støtte fra Fælles rum. 

Efter Baselinerapporten for Lanternen, KU 2023 (se nedenfor)

På Nørrebro i København vil fodboldklubben Nørrebro United gøre det lettere for børn og unge fra bydelens boligområder at blive en del af klubbens aktiviteter. Derfor flytter Nørrebro United en del af deres træning ud i boligområderne på Nørrebro – til AKB Lundtoftegade, og AKB Titanparken, hvor der anlægges små nye baner, så børn og unge fra og uden for boligområderne kan spille og træne sammen. 

Projektet er unikt af sin art, idet der etableres organiseret foreningsdrevet fodbold på anlæg, som ejes og vedligeholdes af almene boligorganisationer. Dette vil blandt andet også bidrage til at afhjælpe kapacitetsudfordringen ift. adgang til fodboldsanlæg i den tætte by København.

Projektparter: Boligselskabet AKB Lundtoftegade og AKB Titanparken, Københavns Kommune, Nordea Fonden, KAB og Nørrebro United.
Samlet projektøkonomi: 16,3 mio. kr.
Støttebeløb: 5,5 mio. kr.