x

Vi er gået sammen med Lokale og Anlægsfonden om en pulje, som skal støtte fysiske projekter i eller omkring udsatte boligområder - eller områder, der er i risiko for at blive det. Formålet er at bidrage til større sammenhængskraft og social balance i byerne ved at løfte fritidslivets faciliteter og skabe nye mødesteder.

Kommuner, boligorganisationer og lokale samarbejdspartnere har kunnet søge støtte til at udvikle et fysisk projekt i eller omkring et område, der er udsat eller i risiko for at blive det. Der blev i efteråret 2018 udvalgt 15 projekter til at modtage udviklingsstøtte på op til 300.000 kr. efter et princip om 50 % medfinansiering. I 2019 udvikles og kvalificeres de 15 projekter, og senere er 4 projekter blevet udvalgt til at få realiseringsstøtte på ca. 5-7 mio. kr. I alt er der afsat 35 mio. kr. til puljen.

Byerne deler sig, og det udfordrer sammenhængskraften

I takt med at flere og flere flytter til byerne, ser vi også, at byerne deler sig. Mere end 120.000 mennesker bor i boligområder, som regeringen definerer som udsatte, og som ofte ligger socialt og fysisk isoleret fra resten af byen.

Der er store forskelle i indkomst, uddannelse og beskæftigelse mellem bykvarterer, og uligheden afspejler sig også i fritidslivet. Beboere fra udsatte boligområder deltager mindre i organiserede fritidsaktiviteter og det frivillige foreningsliv, som kan være med til at samle og styrke lokalsamfundet. Det er en udvikling, som udfordrer livskvaliteten og sammenhængskraften i byerne – og det er årsagen til, at vi har etableret Fælles Rum.

Nye mødesteder for hele byen

Fælles Rum støtter projekter, som medvirker til større sammenhængskraft og social balance i byerne. Det er særligt projekter, der åbnerudsatte boligområder –  eller dem, som er i risiko for at blive det – op i forhold til den omkringliggende by, og som skaber nye mødesteder og plads til fritidsliv og aktiviteter for hele byen. Samt projekter, der gør sig tanker om, hvordan man kan koble fysiske mødesteder med sociale indsatser – for eksempel i form af tiltag der kan fremme uddannelse, beskæftigelse og deltagelse i fritidsaktiviteter.

15 udvalgte projekter i udviklingsfasen

I første runde af ansøgningsprocessen blev 15 projekter valgt til at udvikle projekter gennem et år. Kommuner, boligorganisationer, beboere og samarbejdspartnere blev i 2018 inviteret til at komme med gode ideer til at udvikle mødesteder i boligområder, som er udsatte – eller boligområder, som er i risiko for at blive det. Mødestederne skal åbne de udsatte boligområder og skabe en forbindelse til den øvrige by omkring.  

Den grønne arena i Kildeparken, KIldeparken i Alborg Øst, Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune

Kulinarisk, grønt univers (KuliVers), Lindholm i Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune

Rising Star, Risingkvarteret i Odense, Civica

Kredsløbet, Nørremarken i Vejle, Vejle Kommune, AAB Vejle og Nørremarkens Forenede Sportsklubber

Biernes Hus, Sundholm i København, Københavns Bybi Forening og Boligforeningen 3B

Udekultur, Præstebakken/Syrenparken og Den grønne ring i Esbjerg, Esbjerg Kommune, Boligforeningen Ungdomsbo og Medvind i Østerbyen

Kvarterløftsprojekt ved H.C. Andersen Skolen, Vollsmose i Odense, Vollsmose Sekretariatet

BydelsKilden, Bispehaven i Aarhus, Aarhus Kommune

Løvvangen InBetween "Mødestedet", Løvvangen i Aalborg, Løvvangen InBetween og Aalborg Kommune

En levende og tryg Verdensplads, Gellerupparken i Aarhus, Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening

Tingbjerg, Tingbjerg i København, Tingbjerg Byudvikling v. SAB og FSB

Nørrebro samles på banen, Nørrebro i København, Nørrebro United

InnovationsHub, Gadehavegård i Høje Taastrup, Høje Taastrup Kommune og DFB/Domea

Ramasjanglegepladsen, ved DR-Byen i København, Danmarks Radio

Stærke og synlige fællesskaber i Folehaven, Folehaven i København, Københavns Kommune, Områdefornyelsen i Folehaven og Boligorganisation 3B

Resultatet af udviklingsfasen er et velbeskrevet udviklingsprojekt, som kan danne afsæt for en eventuel ansøgning om realiseringsstøtten i størrelsesordenen 5-7 mio. kr. inkl. moms.

Introduktion til Fælles Rum

4 projekter udvalgt til realisering

Efter den indledende idefase ansøgte projekterne om støtte til realisering. Heraf er fire projekter udvalgt til realiseringsstøtte i 2020. Mødestederne er udvalgt efter en række kriterier - blandt andet, om de har en klar vision, indeholder en helhedstænkning, understøtter fællesskab og samarbejde og om de indeholder en ny ide. 

Fire byområder får støtte til at skabe nye mødesteder – med plads til aktivitet og leg på tværs af boligområdet og den øvrige by omkring. Projekterne er udviklet i samarbejde med lokale aktører og tilsammen får projekterne 25 mio. kr. 

De fire projekter

I Kildeparken, Aalborg Øst skal et stort, grønt areal indrettes til en arena med masser af mulighed for fysisk aktivitet og leg for børn og unge. Arenaen skal være åben for aktivitet hele året rundt. Arenaen kommer til at ligge centralt i boligområdet – som nabo til Kulturinstitutionen Trekanten og Fritidscentret Byggeren og tæt på Astrupstien, en cykel- og gangsti, som er en central forbindelsesåre i Kildeparken. 
Fakta: Projektparter: Himmerland Boligforening. Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturforvaltningen. Projektnavn: Den grønne arena. Samlet projektøkonomi: 27 mio. kr. Bevilget støtte: 7 mio. kr. 

I Lindholm, Nykøbing Falster skal ”Friheden” skabe et grønt og naturinspireret møde-sted på kanten af boligkvarteret med plads til både fysiske og mere afslappende aktiviteter udendørs. Hovedaktiviteterne bliver et miks af petanque, krolf, fodbold, boksning, crossfit og løb. Derudover bliver der også plads til slentreture og afslapning – blandt andet med mulighed for at grille og lufte hunden.  
Fakta: Projektparter: Nykøbing F. Boligselskab. Guldborgsund Kommune, Center for teknik og miljø. Projektnavn: Friheden. Samlet projektøkonomi: 10 mio. kr. Bevilget støtte: 5 mio.kr.  

På Nørrebro i København vil fodboldklubben Nørrebro United gøre det lettere for børn og unge fra belastede boligområder at blive en del af klubbens aktiviteter. Konkret flytter Nørrebro United en del af deres træning ud i baggårdene på Nørrebro. AKB Lundtoftegade er en af de boligafdelinger, hvor der bygges små nye baner, så børn og unge fra og uden for boligområderne kan spille og træne sammen. 
Fakta: Projektparter: Boligselskabet AKB, København. Nørrebro United. Projektnavn: Nørrebro samles på banen. Samlet projektøkonomi: 11 mio. kr. Bevilget støtte: 5,5 mio. kr.

I Folehavekvarteret i Valby skal projektet HAVEN genoplive områdets centrale, offentlige byrum, der står nedslidt og forladt hen. HAVEN bliver et grønt mødested med mange slags aktiviteter for beboere på tværs af boligkvarteret og for de institutioner, som ligger omkring - blandt andet den lokale skole og kirke. Haverne indrettes med forskellige stemninger og en række forskellige ”rum” til ophold, aktiviteter og læringsmiljøer, der er tiltænkt skoleelever. Her bliver mulighed for at lege og være fysisk aktiv, for fællesspisning og ceremonier samt naturaktiviteter.
Fakta: Projektparter: Boligforeningen 3B. Områdefornyelsen Folehavekvarteret, Byens Fysik. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Projektnavn: HAVEN - et grønt og samlende byrum i hjertet af Folehavekvarteret. Samlet projektøkonomi: 13,9 mio. kr. Bevilget støtte: 7 mio. kr.