x

Realdania By & Bygs historiske huse - 500 års arkitekturhistorie fra middelalder til modernisme

Pressemeddelelse 2. april 2020

Over hele landet findes et væld af ejendomme, der afspejler Danmarks historie. En række af disse historiske ejendomme er ejet af Realdania By & Byg, som siden 2003 år har opbygget en samling på godt 60 ejendomme. Hver især fortæller de en historie om skiftende tider, byggeskikke, traditioner og stilretninger. Tilsammen er de med til at vise dansk bygningsarv gennem 500 år - fra middelalder til modernisme.

Et jomfrukloster i Odense, en herregård i Vestjylland, et 300 år gammelt missionærhus i Grønland, en marskgård i Højer, et rådhus i Sorø, en amtmandsbolig i Hjørring og arkitekt Arne Jacobsens egen villa i Nordsjælland. Syv forskellige bygninger fra hver sin tidsalder og med hver sin historie, men med ét tilfælles: De er alle en del af vores fælles kultur- og bygningsarv, og de indgår alle i Realdania By & Byg samling af historiske huse, i selskab med over 50 andre ejendomme.

Arkitekturens historie handler ikke kun om bygninger og stilarter. Den er også vidnesbyrd om, hvordan vi har levet gennem tiderne

Peter Cederfeld adm. direktør

- Arkitekturens historie handler ikke kun om bygninger og stilarter. Den er også vidnesbyrd om, hvordan vi har levet gennem tiderne. Alle de historiske huse er et håndgribeligt levn, som viser udviklingen af det danske samfund, og som fortæller om arkitektur, byggeskikke og materialer og om det liv, der er blevet levet i og uden for bygningerne, siger administrerende direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg. 

Siden Realdania By & Byg blev etableret for 17 år siden som datterselskab til Realdania, er en lang række historiske ejendomme over hele landet blevet erhvervet og restaureret, og samlingen tæller i dag godt 60 ejendomme. Hver især fortæller de en særegen historie om det formål, de oprindeligt er bygget til, og om de byggeskikke, traditioner og stilretninger, som var fremherskende dengang. Tilsammen repræsenterer de dansk bygningsarv gennem mere end 500 år - fra middelalder til modernisme - og lige så vigtigt: Hver især er med til at fremme og formidle en levende bygningskultur.

Levende bygningskultur gennem bevaring, forandring og udvikling

Netop dét at fremme og formidle den levende bygningskultur spiller en stor rolle hos Realdania Byg & By. Mange af de historiske huse i samlingen er fredede, men det betyder ikke, at husene er en tidslomme, hvor alting står stille. Tværtimod – husene er i høj grad levende.

- Når Realdania By & Byg erhverver og restaurerer de fredede huse, er det ikke blot for sikre og bevare dem; det er i lige så høj grad for at sikre, at husene kan bruges aktivt og virksomt hver dag: At de følger med tiden og kan fungere som sund bolig for et moderne familieliv eller som ramme om erhvervsaktiviteter og kulturelle formål. Det er samtidig afgørende, at de kan tjene som eksempler på, hvordan den levende bygningskultur kan fremmes gennem bevaring, forandring og udvikling, siger Peter Cederfeld. 

At skabe en eksempelsamling, der kan give inspiration for eftertiden, kræver en høj grad af formidling – både overfor den brede befolkning, som interesser sig for dansk bygningskultur og arkitektur, og overfor for de mange fagfolk landet over, som er med til at udføre restaurering og bevaring og sikre forandring og udvikling.

- Formidling spiller en stor rolle. Derfor inviterer vi med jævne mellemrum indenfor i alle vores ejendomme for at vise resultaterne og løsninger frem, og derfor fortæller vi løbende via sociale medier, hjemmesider, film og bøger om de enkelte ejendomme, siger Peter Cederfeld.

 

Eksperimenterende løsninger og ideer

Langt de fleste af de restaureringer, istandsættelser og ombygninger, som Realdania By & Byg gennemfører rundt om i landet, indeholder også eksperimenterende tiltag og elementer, det vil sige eksempler på nye løsninger, som opstår, når ny teknologi og viden kombineres med historisk byggeskik og traditionelle håndværksmetoder. Dén viden kan andre også få gavn af og bygge videre på for at sikre fortidens huse for fremtidige generationer, og via erhvervsarrangementer, foredrag, publikationer osv. formidles løsningerne og ideerne videre.

- Det samme gælder den viden, som vi oparbejder gennem vores daglige vedligehold og optimering af ejendommene, så de lever op til tidens standarder i forhold til fx energieffektiviseringer, energiforbrug og komfort. Her adskiller de fredede bygninger sig ikke fra andre bygninger. Bygninger skal vedligeholdes, uanset om de fredede eller ej, og en god og løbende vedligeholdelse af en ejendom er tillige afgørende for at sikre bæredygtighed, siger Peter Cederfeld.

 

Sikring af kvaliteter, som ellers ville gå tabt

Ud over det tidsmæssige spænd på 500 år så afspejler Realdania by & Bygs mange historiske huse også en samfundsmæssig udvikling, fra middelalder til modernisme. I samlingen findes væsentlige eksempler på forskellige bygningstyper, som har præget dansk bygningskultur gennem tiden. 

Her er bygninger i religionens tjeneste, bygninger i det offentliges tjeneste, landbrugets bygninger fra husmandsbrug til herregårde, byernes huse fra borgerhuse til købmandsgårde, forstædernes bygninger, bygninger for kvinder, bygninger til militæret, arkitekternes egne boliger og huse, hvis byggeteknik og materialevalg er typiske for en egn.

Når Realdania By & Byg køber en ejendom, skal den netop være væsentlig, dvs. i bredeste forstand bevaringsværdig. I praksis betyder det, at bygningen som udgangspunkt skal være fredet eller med rimelighed kunne vurderes som fredningsværdige. Væsentligheden kan derudover måles på forskellige parametre, men altid med basis i bygningernes konkrete vidnesbyrd om samfundets historie og udvikling.

- Når vi investerer i de historiske ejendomme, sker det for at udvikle eller sikre kvaliteter, som ellers ville gå tabt, og vi går typisk kun ind i projekter, som andre ikke kan løfte. Det er afgørende, at vi viser nye veje for restaurering og bevaring af de historiske huse, og at vi kan inspirere og tilvejebringe ny viden til byggeriet. Samtidig er det vigtigt, at ejendommene fremadrettet kan danne ramme om moderne aktiviteter, så bygningsarven dermed sikres på et langsigtet og økonomisk bæredygtigt grundlag, siger Peter Cederfeld.