x

Modernisme

Modernisme

Historiske bygninger er en del af vores kulturarv. Et hångribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Arkitekturens historie handler ikke kun om bygninger og stilarter. Den er også vidnesbyrd på, hvordan vi har levet gennem tiderne. Et glimt af det, der var kvalitet, ideal, nødvendigt, hverdagskost, godt, sandt og skønt. Her kan du gå på opdagelse i modernismens byggeri (ca. 1930-1970'erne).

Modernisme

Modernismen udgør et markant brud med fortidens arkitektur og varsler en helt ny tilgang til det 'at bo'. Stilen udvikles især i Tyskland på Bauhausskolen, hvor der eksperimenteres med nye materialer og et nyt formsprog. I mellemkrigsårene formår arkitekturen dog ikke helt at løsrive sig fra traditionelle planløsninger og konstruktioner. Efter Anden Verdenskrig sænkes priserne på de nye materialer, og modernismen får for alvor lov at blomstre. Udviklingen af det klassiske danske parcelhus tager sin begyndelse i 1950'erne, da danske arkitekter begynder at udvikle enfamiliehuset bl.a. til dem selv.

Fra omkring 1930 afsvor de fleste førende danske arkitekter den traditionsbundne neoklassicisme til fordel for den modernisme, som i høj grad blev inspireret af den tyske Bauhaus-skoles eksperimenter med nye materialer og med formsprog.
 
Den tidligste del af perioden går under navnet "funkis", en tysk forkortelse for funktionalisme: Formsproget var nok nyt, unødig pynt og unødige, klassiske idealer som symmetri og harmoni forsvandt - men grundmaterialerne, tegl, grundmur og tømmer var stadig de samme, hvilket satte grænser for formgivningens frihed. Husenes konstruktive principper var fundamentalt de samme, som de hele tiden havde været - om end tagene blev flade, vinduerne større og murene hvide.  Edvard Heibergs eget hus og Arne Jacobsens eget hus i Charlottenlund er eksempler på den tidlige modernisme, funkis.
 
Da prisen på jernbeton, elementblokke, limtræ og floatglas i begyndelsen af 1950'erne pludselig faldt drastisk, skete der et tilsvarende drastisk skift i konstruktioner og materialevalg. Den formgivningsmæssige frihed, mange af disse nye materialer gav, levnede plads til tilsvarende stor individuel frihed for arkitekterne. I midten af 1950'erne opstod den "nordiske modernisme", hvilket især kom til udtryk i udformningen af enfamiliehuse, der efterhånden udviklede sig til det arketypiske parcelhus, typehuset!

Realdania By & Bygs ejendomssamling rummer en række af de mest toneangivne danske arkitekters egne hjem og sommerhuse fra denne periode.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med bevaring af historiske huse