x

Kom videre-pulje åbner nu for ansøgninger

Nyhed 4. maj 2020

Den første delindsats i Realdanias samlede bidrag til at afbøde virkningerne af coronakrisen sættes nu i værk. Udfordrede projekter, der tidligere har modtaget støtte fra foreningen, kan søge om ekstra hjælp.

Kom videre-puljen retter sig mod projekter, som tidligere har modtaget støtte fra Realdania, og som kan dokumentere at være alvorlig ramt økonomisk af coronasituationen. Det kan f.eks. være i form af øgede anlægsudgifter på grund af forsinkelser eller driftstab i forbindelse med aflysninger eller nedlukning.

Det er et krav, at projektet – hvis det er muligt – har benyttet sig af statens hjælpepakker, og at man på trods af dette fortsat kan dokumentere økonomiske tab forårsaget af coronakrisen. Der er tale om igangværende projekter eller om afsluttede projekter, hvor projektet og Realdania stadig har en gensidig forpligtelse.

Den aktuelle ansøgningsfrist er den 7. juni., mens der til efteråret vil blive en anden ansøgningsrunde. Der er samlet afsat 50 mio. kr. til at støtte de udfordrede projekter.

Kom videre-puljen er en del af Realdanias samlede indsats i forbindelse med COVID-19. Indsatsen omfatter også en pulje på 10 mio. kr., som i to-tre kommende ansøgningsrunder kan søges af kultur- og oplevelsesinstitutioner, der tidligere har modtaget støtte fra foreningen, og som oplever økonomiske konsekvenser af krisen. Støtten skal gå til at afholde et eller flere arrangementer, når det bliver muligt at byde publikum indenfor igen. 

Endelig er en central del af Realdanias COVID-19-indsats et bidrag på 115 mio. kr. til at understøtte, at der kan holdes mest muligt fokus på bæredygtighed i forbindelse med de betragtelige samfundsinvesteringer, der forventeligt vil finde sted som følge af COVID-19. Byggeriet bliver en del af løsningen i forhold til at få gang i samfundsøkonomien igen, og sektoren spiller samtidig en nøglerolle i forhold til at nå de klimamål, vi har sat os i Danmark.

Målet med bæredygtighedsindsatsen er at give relevant inspiration, værktøjer og konkret hjælp, så kommuner og andre, der skal i gang med at bygge og renovere, kan skrue op for bæredygtighed, klimaindsats og implementeringen af verdensmålene i nogle formentlig stramme anlægsbudgetter. Denne indsats vil blive udviklet i tæt samarbejde med de relevante parter i samfundet.

Læs mere om, hvordan du søger den aktuelle Kom videre-pujle, og se, hvornår der kommer yderligere information om de øvrige tiltag: