x

Renovering og kulturarv: Håndværkere har indflydelse

Nyhed 28. maj 2020

Danskerne lytter til håndværkere, når de vil ændre på deres bevaringsværdige huse. I en ny undersøgelse fra Realdania fortæller 230 håndværkere om deres arbejde med de huse, der har en særlig historie.

Skal dine nye vinduer være af træ eller plastic? Skal taget have sorte eller røde tegl? Hvad giver mest værdi på lang sigt? Håndværkerne i undersøgelsen ”Tendenser i håndværkernes arbejde med bygningsbevaring” oplever generelt, at de har stor indflydelse på kundernes valg, når det handler om bygge- eller renoveringsprojekter på historiske huse. 63 procent af de adspurgte svarer, at ”kunderne har stor respekt for vores faglighed og lader os træffe stort set alle beslutninger”. For håndværkere med særlig interesse for bevaring er det hele 71 procent, der svarer sådan.

”Undersøgelsen viser at mange kunder lytter til faglige råd om materialevalg og metode. Gennem den rådgivning, håndværkerne giver til husejerne, har de altså ret stor indflydelse på hvordan vores fælles bygningskultur bevares og udvikles,” siger Thomas Waras Brogren, projektchef i Realdania.

Efterlyser viden om byggeskik

Svarene fra håndværkerne peger overordnet på, at hovedparten ønsker at fastholde husets oprindelige udtryk, når de bliver spurgt til såkaldte karaktergivende elementer i bygningens ydre – det kan f.eks. være vinduer eller tegltag. Dog vil cirka hver femte håndværker uden en særlig bevaringsprofil foreslå sortglaseret tegl på en ældre villa fra 1926 i stedet for de oprindelige teglsten eller sten af samme type, som anbefales i Slots- og Kulturstyrelsens ”Information om Bygningsbevaring". Undersøgelsen viser da også, at flere af håndværkerne ønsker endnu mere viden om vedligehold af fredede og bevaringsværdige huse – og om materialer som kalk, linoliemaling og trætjære, der bruges i traditionel byggeskik:

”I Realdania vil vi gerne hjælpe med at bygge bro mellem fagfolk og give håndværkerne endnu mere af den viden, de efterspørger. Jo mere viden vi kan brede ud, jo bredere forståelse for bygningskulturen kan vi være med til at skabe. Historiske bygninger kan fortælle en vigtig historie om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra,” siger Thomas Waras Brogren.

Om undersøgelsen

De 230 respondenter i den nye undersøgelse er alle medlemmer af Dansk Håndværk, der er en arbejdsgiverforening for små og mellemstore virksomheder inden for håndværk, byggeri, og industri. 44 af medlemmerne er samtidig medlemmer af foreningen af bevaringshåndværkere, der er et åbent netværk af håndværkere med særlig interesse for bygningsbevaring.

Læs ”Tendenser i håndværkernes arbejde med bygningsbevaring”

Undersøgelsen er udarbejdet af Realdania i samarbejde med institutleder, arkitekt Arne Høi og analysefirmaet Methods samt faglig konsulent i Dansk Håndværk, Mads Okking.