x

Tendenser i håndværkernes arbejde med bygningsbevaring

Rapport

Udgivelsesdato
maj 2020

Sideantal
24 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af Dansk Håndværk.

Denne undersøgelse er en af en række undersøgelser, som vi har igangsat for at kvalificere grundlaget for arbejdet med at fremme en levende bygningskultur.

Undersøgelsen er udarbejdet af Realdania i samarbejde med institutleder, arkitekt Arne Høi og analysefirmaet Methods samt faglig konsulent i Dansk Håndværk, Mads Okking. Undersøgelsens respondenter er 230 håndværkere, der alle er medlem af Dansk Håndværk, som er en arbejdsgiverforening for små og mellemstore virksomheder inden for håndværk, byggeri, og industri. 44 af medlemmerne er samtidig medlemmer af foreningen af bevaringshåndværkere, der er et åbent netværk af håndværkere med særlig interesse for bygningsbevaring, men uden at der er tale om en form for ”certificering”.

Undersøgelsens svar skelner derfor imellem det vi har valgt at kalde gruppe 1, som er håndværkere uden en særlig bevaringsprofil og gruppe 2, der er håndværkere, som aktivt har tilkendegivet en særlig interesse for bygningsbevaring. Fakta af undersøgelsen og vurdering af undersøgelsens validitet er uddybet i det afsluttede afsnit ”Fakta om undersøgelsen” s. 17.