x

Nyt forskningsprojekt skal finde nye løsninger på stigende havvand i byerne

Pressemeddelelse 16. juni 2020

Havet stiger. Det er ikke til diskussion. Men skal vi blive ved med at bygge diger, der holder vandet ude? Eller er der bedre måder at tilpasse vores byer på? Og har vi de rigtige værktøjer til at vurdere de langsigtede konsekvenser af vores valg? Forskere fra Københavns Universitet, DTU og Arkitektskolen Aarhus vil udvikle nye metoder og skaffe grundlæggende viden, som kan hjælpe kommuner og andre aktører med at træffe bedre beslutninger om de danske byers udvikling i de kommende år.

Byerne er under pres

Mange danske kystbyer har allerede gjort sig erfaringer med stigende havvand og eskalerende udfordringer i forhold til beredskab og byplanlægning. Det svære ved havvandstigningerne er, at de sprænger rammerne for den måde, som kommunerne normalt planlægger og tager beslutninger på. Det er nødvendigt at arbejde med meget længere tidshorisonter, mange flere parametre og meget større usikkerheder, end vi er vant til. Derfor er der behov for at udvikle ny viden og nye metoder.

 ”Der er behov for mere viden om forudsætninger, risici og konsekvenser af forskellige løsninger for kystbeskyttelse og byudvikling,  og for at afprøve forskellige scenarier i praksis. Og det er bl.a. det, vi bidrager med i dette projekt”, siger professor Gertrud Jørgensen fra Landskabsarkitektur og Planlægning på Københavns Universitet.

Rettet mod praksis

I flere amerikanske og europæiske byer er man længere fremme end i Danmark med at udvikle og afprøve naturbaserede løsninger såsom strandenge og laguner, eller at overveje om dele af bebyggelsen skal ’gives tilbage til naturen’ i lyset af det stigende havvand. Men sådanne løsninger giver store udfordringer. For hvad sker der, når en kommunes interesser støder sammen med borgerens eller virksomhedens? Hvordan handler man, når fx en historisk bymidte i en kystby kommer under pres fra vandet? Og hvordan håndteres planlægning for byudvikling under den store usikkerhed, der er om, hvor meget havvandet stiger og hvornår?

 ”Danske kommuner arbejder allerede med tilpasning til stigende havvand, men indtil videre mest i form af diger, højvandsmure og hævede kajkanter. Men det giver både teknisk og økonomisk mening at arbejde med de naturbaserede løsninger, især på langt sigt”, siger professor Tom Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus.

 ”Projektet tager også sigte på at formidle resultaterne, primært til planlæggere, kystforvaltere og kommunalpolitikere i de mest udsatte byer. Men også borgere, rådgivere og andre fagfolk vil have interesse i konklusionerne. Målet er at få et fælles sprog for problematikken og få øje på nye og bedre løsninger”, siger professor ved DTU Karsten Arnbjerg-Nielsen.

En del af en større indsats

Forskningsprojektet støttes af Realdania og forventes at vare fra juni 2020 til december 2023. Forskningsprojektet supplerer Realdanias partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet og en række andre projekter, der alle arbejder med temaet ”Byerne og det stigende havvand”, og som inden for de seneste to år har modtaget støtte fra Realdania.

”Det stigende havvand er en stor udfordring for flere danske byer i dag. Vi mennesker vil gerne bo og bygge tæt på vandet – for at glædes over de kvaliteter som en kystlinje tilbyder. Derfor haster det med at finde gode og bæredygtige måder at møde vandet på, så vi med kloge og langsigtede beslutninger kan stille byerne bedre i fremtiden,” siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk. 

  • Baggrunden for projektet er en samlet rapport fra Realdania fra 2019 med titlen Byerne og det stigende havvand
  • Projektet inddeles i tre underprojekter: Internationale casestudier, Modeludvikling og Kystbyernes løsningsmuligheder.
  • Der vil samlet være tilknyttet 10 forskere fra de tre uddannelsesinstitutioner.