x

Realdania vil øge klimafokus i kommunale byggerier

Pressemeddelelse 16. juni 2020

Landets kommuner får med en pulje på 45 mio. kroner hjælp til at prioritere bæredygtige og grønne løsninger, når kommunerne sætter gang i renoveringer og byggerier landet over. Puljen er en del af Realdanias COVID-19-indsats, der skal styrke den bæredygtige udvikling i byggeriet.

Med aftalen om kommunernes fritagelse fra anlægsloftet er landets kommunalbestyrelser lige nu i fuld gang med at gennemgå og fremrykke anlægsinvesteringer. 

Nu skal en ny pulje fra Realdania på 45 millioner kroner give yderligere mulighed for at indtænke og prioritere bæredygtighed og grønne løsninger i de mange kommunale renoverings- og byggeprojekter, der sættes i gang i 2020 og i 2021. Både i de projekter, der allerede var planlagt, og de der er blevet fremrykket efter det suspenderede anlægsloft. 

”De kommunale investeringer i byggerier og renoveringer af bl.a. skoler, kultur- og fritidsfaciliteter mv. vil få stor betydning i forhold til at holde hånden under dansk økonomi og beskæftigelse ovenpå coronakrisen. Mange kommuner har allerede fokus på at tænke bæredygtighed og klimamål ind i byggeprojekterne, men de arbejder også med stramme anlægsbudgetter og pressede tidsplaner. Med puljen her vil vi gerne give dem lidt ekstra luft i budgetterne og dermed større mulighed for at tænke byggeri og klimamål endnu mere sammen,” siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk.

Hjælp til rådgivning og realisering af styrket bæredygtighed

Puljen skal hjælpe kommunerne med at indhente målrettet rådgivning om, hvordan de kan styrke den klimamæssig bæredygtighed i kommende byggeprojekter. Derudover kan kommunerne også søge om støtte til rent faktisk at realisere de bæredygtighedstiltag, som de med hjælp fra rådgiverne har udpeget. 

Med puljen er der fokus på reduktion af drivhusgasser, f.eks. gennem løsninger, der nedsætter energiforbruget i bygningsdriften, eller ved materialevalg, genbrug og genanvendelse af materialer. 

”Behovet for at få gang i vækst og arbejdspladser ovenpå coronakrisen er akut. Det betyder, at de mange kommunale byggerier skal hurtigt i gang. Men det høje tempo må ikke blive på bekostning af en anden vigtig krise, som også kræver handling her og nu, nemlig klimakrisen. Der er brug for, at vi bygger bedre – både med fokus på at skabe økonomisk værdi og klimamæssige fremskridt. Derfor har vi med denne pulje ladet os inspirere af FN-tilgangen Building Back Better, hvor udviklingen og genopbygningen af samfundet efter en krise sker på en ny og mere bæredygtig måde end før,” siger Nina Kovsted Helk.

Sådan søges puljen

Puljen til klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggeprojekter er en del af Realdanias Sammen om bæredygtigt byggeri-indsats, som blev lanceret i foråret i forbindelse med COVID-19-krisen. 

Der er to ansøgningsfrister i efteråret 2020, hvor den første ansøgningsfrist er den 24. august 2020.

Læs mere om Realdanias pulje til klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggerier og søg her.