x

Renovering af børnekulturhus i Roskilde på vej

Pressemeddelelse 15. juli 2020

’Kreativt hus for børn’ i handelsgaden Algade i Roskilde skal have nye og bedre rammer. Den historiske bygning, der oprindeligt har været klosterforvalterbolig, skal renoveres og indrettes med nye faciliteter. Realdania bidrager til ombygningen af det bevaringsværdige hus.

Ligesom en række andre hovedbyer rundt om i landet arbejder Roskilde Kommune i disse år på at skabe mere liv i bymidten. Det hjælper Kreativt hus for børn i Roskildes centrale handelsgade med til. Kulturhuset er et supplement til Roskilde Bibliotek, som også driver stedet, der fungerer som et åbent og gratis mødested og tilbud til børn og unge i Roskilde og omegn – samt forældre og bedsteforældre. Den historiske klosterforvalterbolig skal renoveres og indrettes, så den kan være en moderne ramme om børnenes møde med kunst og kultur – og kreativ udfoldelse. Arealerne uden om bygningen skal også ændres, sådan at de bedre kan spille sammen med bygningens nye indhold. Tegnestuerne Marianne Levinsen, ERIK-arkitekter og JAJA Architects er valgt til at stå for den nye udformning.

Borgmester, Tomas Breddam, siger: ”Bymidtens kreative hus for børn er på få år blevet et populært kreativt frirum til glæde for rigtig mange børnefamilier i Roskilde Kommune. At Realdania støtter udviklingen af huset understreger, at de også ser et stort potentiale i projektet i fremtiden. Jeg glæder mig over, at vi nu får mulighed for at skabe endnu bedre rammer for børnenes kreative udfoldelse og styrke deres møde med kunst og kultur - uanset baggrund og forudsætninger.”

Realdania støtter renoveringen af Algade 31, og foreningen har også bidraget til en forundersøgelse af projektets potentialer. 

Projektchef, Björn Emil Härtel Jensen fra Realdania, siger: ”Kreativt hus for børn er nytænkende, og med sin centrale placering ved Algade kan huset give plads til endnu mere liv i bymidten. Som mødested kan huset også fungere som bindeled mellem handelslivet og som børnenes indgang til Roskildes kulturliv. Vi ser et stort potentiale i huset - ikke mindst for, hvordan man kan give nyt liv til en historisk ejendom, så den i endnu højere grad bidrager positivt til Algade, byens liv og byens særlige kulturhistorie.”    

Koordinator for Kreativt hus for børn, Line Røijen, siger: ”Kreativt hus for børn skal være et eventyrligt og magisk hus til Roskilde Kommunes børn og deres voksne. Mødet med kunst, kultur og kreativitet er en vigtig brik i en god barndom, og giver børnene en særlig indgang til at drømme og fortælle deres egne historier. Børn er ikke kunstnere, men de er kreative af natur. Og denne kreativitet kan vi understøtte, ved skabe nogle gode fysiske rammer.”

Roskilde Kommune har bevilget 3,5 millioner til ombygningen, og foreningen Realdania bidrager nu med 7 mio. kr. til projektet.