x

Køge Kyst anlægger "almindingerne"

Nyhed 18. august 2020

Otte boligbyggerier står færdige på Søndre Havn, og mere end 500 borgere er flyttet ind. Nu er turen kommet til de grønne ”almindinger”. De rekreative byrum skal være et helt særligt kendetegn for bydelen, samtidig med at de spiller en stor rolle i skybrudssikringen af den nye by.

De skal bugte sig gennem den nye by og trække den helt specielle natur fra Køges strandeng ind mellem de nye, arkitekttegnede boligbyggerier. Almindingerne, kaldes de - med en hilsen til de grønne fællesarealer, som man kender fra landsbyerne i gamle dage.

De grønne almindinger betyder, at de fleste boligkarréer på Søndre Havn kommer til at ligge ud til grønne områder på to af siderne og ikke kun til veje og asfalt. Byudviklingsselskabet Køge Kyst er i denne sommer gået i gang med anlæggelsen.

- Almindingerne bliver rekreative åndehuller, som tilbyder grønne og sunde rammer for livskvalitet og fællesskaber på Søndre Havn – og de giver en oplevelse af at bo omgivet af natur, også når man ikke bor i første række til strandengen. Men samtidig spiller de en stor rolle for klimasikring af bydelen, da de ved skybrud fungerer som gammeldags grøfter, fortæller Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

Almindingerne er nemlig et vigtigt værn mod skybrud og voldsomme regnskyl, som der forventes meget mere af i fremtiden. Sammen med den tilstødende strandeng, hvoraf en del er naturgenoprettet af Køge Kyst, udgør de Køge Kysts løsning for LAR - Lokal Afledning af Regnvand.

Byen tåler vand

I kraft af en højderyg midt på Søndre Havn, vil regnvandet i fremtiden løbe gennem almindingerne og ud af byen, mod strandengen i syd og mod havnebassinet i nord.

- Den nye by kan tåle meget store mængder vand. Almindingerne er sikret til en 100 års skybrudshændelse i et 2100-klima, og det kan sammenlignes med en 500 års skybrudshændelse i dag, fortæller Tove Skrumsager Frederiksen.

Understøtter liv, leg og ophold

Afvanding fra vejene sker i regnbede, som får afløb til almindingerne via et rensende muldlag, og nogle af regnbedene får brede egeplanker som autoværn, der fredeliggør trafikken.

- På den måde understøtter almindinger og regnbede tilsammen liv, leg og ophold mellem boligkarréerne i boligområdet. Klimasikringen er i det hele taget vævet tæt sammen med andre hensyn i udviklingen af den bæredygtige by. Almindingerne indgår også i stinettet med gå- og cykelruter og understøtter på den måde klimavenlige transportformer. Sådan er det hele tænkt sammen, forklarer Tove Skrumsager Frederiksen.

Biodiversitet

Udover klimaforandringer er opretholdelse af naturens mangfoldighed en af de helt store globale udfordringer, og også her spille almindingerne en rolle, helt lokalt.

Når almindingerne skal beplantes, bliver det med blandt andet æblerose, bjergmynte og andre træer og planter - og bær, som er særligt gode til at tiltrække fugle og insekter. På den måde styrker de nye grønne områder biodiversitet og mikroklima.

Men samtidig undgår man, at der kommer mange myg i boligkvarteret, da regnvandsafledningen fungerer på en måde, så det samme vand ikke vil være i almindingen i mere end 24 timer.

Anlægsarbejde i gang

Køge Kyst har hen over sommeren arbejdet med den første alminding i Søndre Havns sydvestlige hjørne, med boligkarréerne Havblik og Kystengen til den ene side – og Strandparken og ungdomskulturhuset Tapperiet til den anden.

Her bliver der gravet på livet løs, idet Køge Kyst eksperimenterer med forskellige metoder til opbygning af render til regnvand i almindingerne. Det handler om at finde den rigtige kombination af muld, grus og sten i flere størrelser til at lede regnvandet effektivt.

I løbet af efteråret planter Køge Kyst almindingens træer og buske og gør anlægsarbejdet færdigt. Køge Kyst arbejder på også at kunne anlægge de to næste almindinger i løbet af efteråret og det kommende forår.

De øvrige almindinger på Søndre Havn anlægges over de kommende år, efterhånden som flere boligbyggerier bliver færdige. Af hensyn til blandt andet beplantningen kan arbejdet med de grønne områder først gå i gang, når et givet areal ikke længere skal bruges til byggepladstrafik og aktiviteter for områdets bygherrer.

Legepladser og trædesten

Bydelsforeningen Søndre Havn arbejder med, hvilke aktiviteter de ønsker i den nye bydel, og for at understøtte dette, afholdt Køge Kyst sidste efterår og vinter en møderække for beboerne på Søndre Havn, hvor der var fokus på, hvordan almindingerne skulle indrettes og bruges til aktiviteter.

Tre dialogmøder førte til konkrete planer, som bl.a. omfatter legepladser og en ”junglebane” for børn i lidt højere træer, grillpladser, trædesten og broer over regnvandstruget og meget andet. De planer indgår nu i projekteringsgrundlaget for anlæggelsen af almindingerne.

Almindingerne med deres beplantning og klimasikringsfunktion er designet af landskabsarkitektfirmaet SLA i samarbejde med Rambøll, og entreprenørvirksomheden Arkil udfører arbejdet for Køge Kyst.