x

Nyt partnerskab skal arbejde for levende bymidter

Nyhed 24. august 2020

Levende og attraktive bymidter er naturlige samlingspunkter for både erhvervsdrivende, handlende og besøgende. Det skal de blive ved med at være, hvis det står til erhvervsminister Simon Kollerup. Sammen med foreningen Realdania og en række andre aktører har Erhvervsministeriet netop indgået et partnerskab, der skal bidrage til at finde løsninger på den stigende udfordring med mangel på liv i bymidterne.

Bymidterne er afgørende for at fastholde et attraktivt byliv. Men i mange byer er bymidterne under pres - blandt andet, fordi e-handelen stiger. Butikslokaler står tomme, og der er færre mennesker i bymidtens gader. Og det påvirker også bymidtens andre funktioner negativt.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger: ”Vi arbejder hver dag som regering for at skabe et sammenhængende Danmark, hvor man kan bo, arbejde og skabe sig et godt liv, uanset hvilket postnummer man bor i. Jeg er derfor også svært glad for interessen for vores partnerskab, der skal skabe et mere aktivt byliv, og for, at både kommuner, brancheorganisationer og interesseorganisationer har takket ja til at deltage. Nu skal vi gang med at finde de gode løsninger og værktøjer, der kan hjælpe med at løse de problemer, vi ser med mennesketomme bymidter og butiksdød. Det har corona-krisen om muligt kun skabt et endnu større behov for, og det er vigtigt, at vi kigger bredt på de her problemstillinger. Bymidterne spiller en meget vigtig rolle som det sted, vi mødes i de fleste af landets mindre og mellemstore byer. En velfungerende og attraktiv bymidte er derfor ikke kun godt for det lokale erhvervsliv, men i lige så høj grad godt for kommunens indbyggere.”

Filantropidirektør i Realdania Nina Kovsted Helk siger: ”Byerne spiller fortsat en vigtig rolle i forhold til at forsyne os med service, uddannelse, kultur, fællesskaber og oplevelser og er en vigtig ramme om det bæredygtige liv og hverdagslivet. Vi ser frem til samarbejdet i partnerskabet og til sammen, at finde gode løsninger og værktøjer – det er en stor styrke, at samarbejdet er så bredt sammensat af både offentlige og private aktører. Vi håber, at vi kan være med til at kvalificere arbejdet yderligere med de erfaringer, som vi har fra vores arbejde med bymidter, landsbyklynger og med offentlig-private bysamarbejder.”

Det nye partnerskab skal samle erfaringer og komme med anbefalinger til indsatser, der kan fastholde og skabe mere liv i bymidterne. 

Partnerskabet er sammensat af kommuner og organisationer med særlig viden inden for bymidteudvikling, og det skal arbejde med de udfordringer, som bymidterne oplever.

Partnerskabet for levende bymidter består af:

 • Kommunernes Landsforening
 • Realdania
 • Frederikshavn Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Varde Kommune
 • Assens Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • De Samvirkende Købmænd
 • Netværket CityChefer20
 • Ejendom Danmark
 • Dansk Erhverv
 • Lokale og Anlægsfonden
 • Landdistrikternes Fællesråd
 • Kulturministeriet
 • Erhvervsministeriet (Erhvervsstyrelsen fmd)

Partnerskabet er et af initiativerne i regeringens Vækstplan for handel og logistik og skal i første omgang munde ud i konkrete forslag til løsninger, og derudover komme med anbefalinger til statslige indsatser primo 2021. 

De konkret forslag til løsninger skal herefter afprøves. Medio 2021 begynder anden fase, hvor der på baggrund af en ansøgningsrunde udvælges 3-5 testbyer, som i partnerskab med handelsstandsforeninger og andre lokale aktører skal udarbejde udviklingsstrategier med afsæt i partnerskabets værktøjskasse. Erfaringen med udviklingsstrategierne skal bidrage til at kvalificere og opdatere værktøjskassen og anbefalingerne til statslige indsatser. 

Partnerskabet arbejder indtil videre frem til medio 2022.

Realdania bidrager foreløbig til den første fase af partnerskabets arbejde.