x

Hit med dem: Realdania indsamler kommunernes gode indeklimaløsninger

Nyhed 10. september 2020

Har din kommune et godt indeklimaprojekt, der kan hjælpe andre kommuner til at forbedre indeklimaet i skolerne? Så er det nu, du skal indstille det til Realdanias kommende publikation, som samler de mange gode kommunale indeklimatiltag til inspiration for andre.

Et godt indeklima i skolen er ofte lig med glade børn, bedre trivsel, bedre præstationer og mindre sygdom. Og eksemplerne på, hvordan kommuner og skoler arbejder med at skabe et godt et indeklima er mange og forskellige. 

Nu skal de samles i en ny publikation, som kan inspirere andre, der arbejder med indeklima. 

Derfor kalder Realdania nu alle landets kommuner og skoler med en opfordring om at indsende de gode løsninger, der fjerner lugten af sure madpakker, fugtigt overtøj og tung luft i klasselokalet. Det kan også være den forbilledlige renovering af skolernes ventilationssystemer eller den kreative løsning, der får lys, luft og liv ind i elevernes undervisningsmiljø.    

”Vi ved, at indeklima er en vigtig faktor for skolebørns trivsel og indlæringsevne, og vi ved, at forholdene på mange skoler er mangelfulde. Heldigvis er der de senere år kommet langt mere fokus på fordelene ved et godt indeklima og dermed også mange gode eksempler på løsninger i kommunerne og på skolerne. Men i vores arbejde med skolernes indeklima har vi også oplevet, at der mangler et overblik over, hvilke løsninger der findes, og hvilke der virker. Et overblik som kommunerne også i høj grad efterspørger. Derfor forsøger vi nu at indsamle og dele de mange gode eksempler, så kommuner og skoler kan lade sig inspirere af hinanden,” siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania. 

Samlingen af gode indeklimaløsninger skal spænde bredt

Alle landets kommuner og skoler har mulighed for at indstille deres indeklimaprojekter frem til d. 28. oktober 2020. Typen af projekter, der kan indstilles, spænder bredt og inkluderer både renoveringsløsninger, adfærdstiltag og designforbedringer. 

De bedste eksempler samles i en publikation, der lanceres på KL’s Børn & Unge Topmøde 2021.

Samlingen af gode kommunale indeklimaløsninger bliver en del af en flerårig indsats fra Realdania om at forbedre indeklimamiljøet i danske skoler. 

Sådan indstiller du en god indeklima-løsning

Det er er allerede nu muligt at indstille sit indeklimaprojekt til Realdania.
Læs mere om, hvordan du indstiller her.

Det ved vi om skolernes indeklima

  • I 91 procent af klasselokalerne var CO2-niveauet i løbet af en skoledag over grænseværdien
  • I 47 procent af brugstiden har klasselokalerne et højere CO2-niveau, end myndighederne an-befaler  
  • Børn klarer sig 9 procent dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt in-deklima. Det svarer populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år for-an pensum, når de når 9. klasse.
  • 90 procent af folkeskolerne er bygget før BR95 (Bygningsreglement 1995), hvor der ikke var krav om ventilation. 

    Kilde: DTU og Alexandra Instituttet