x

Den nye by på Køges Søndre Havn tager form

Nyhed 3. september 2020

Over 550 lejligheder fordelt på ni byggerier er færdige på Søndre Havn, der er en del af Køge Kyst-projektet. Mange nye borgere er flyttet ind, og flere byggerier er på vej. Køge Kysts vision om en ny bydel præget af mangfoldighed i både arkitektur og boligudbud er i fuld gang med at blive til virkelighed.

Hvide, grå, røde og sandfarvede facader. Fra tre til syv etager - med og uden altaner. En tagterrasse her, en port med et kunstværk der. Den arkitektoniske mangfoldighed er til at få øje på for den, der bevæger sig ud i Køges nye boligområde på Køge Søndre Havn, hvor ni karréer i dag står færdige, mens yderligere to er synligt på vej.

Efter at byggekraner bare for få år siden var hovedindtrykket i den nye bydel, er der nemlig på kort tid sket en ændring, så det nu er færdige boliger, der dominerer.

Den mangfoldige by

- Vi har hele vejen igennem arbejdet for at skabe de bedste rammer om at bo på Søndre Havn. Det handler om et bredt udbud af boliger, med mange forskellige størrelser og udformninger – og hvor man kan vælge mellem at eje, bo til leje og indgå i fællesskaber. Og så er den gode, varierede arkitektur, nærhed til den gamle historiske bymidte og til natur og strand i høj grad med til at gøre byen til et rart sted at bo. Selvom vi ikke er færdige endnu, er der sammen med investorerne skabt et rigtig godt grundlag for den mangfoldige, bæredygtige by, siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

Over 550 boliger er nu færdigbygget på Søndre Havn, og godt halvdelen er lejeboliger, mens resten er ejerlejligheder. Der er også liv i de nye boliger, for de allerfleste lejligheder er allerede solgt eller lejet ud.

Mere fællesskab på vej

- Byen vokser fortsat med fuld fart i de nærmeste år, og her bliver der endnu flere spændende muligheder for at bo – også for dem, der har ønsker om en høj grad af fællesskab og bæredygtighed, fortæller Tove Skrumsager Frederiksen.

- Her har vi jo allerede seniorbofællesskabet Broen, Fællesbyg Køge Kyst har netop holdt rejsegilde, og projektet er et godt eksempel på, hvordan borgerne selv kan være investorer og skabe deres eget hus. Huset er Danmarks første byggefællesskab i stor skala. I årene efter følger flere projekter, hvor vi sammen med både PensionDanmark og KPC er i gang med at nytænke byens fællesskaber i bæredygtighedscertificeret byggeri, siger projektdirektøren.

PensionDanmark skal opføre hele fem boligkarréer i området ud mod vandet – den såkaldte Etape SH4, mens KPC har sat sig på et byggefelt midt på Søndre Havn.

- Køge Kyst har altid haft en konstruktiv dialog med investorerne om kvalitet, bæredygtighed og byfællesskaber i forbindelse med deres skitseprojekter, som vi bygger videre på. Vi har arbejdet tæt sammen med PensionDanmark om et værdigrundlag for bæredygtighed, boliger og fællesskaber i byggeriet, allerede inden arkitekterne kommer med deres skitseprojekter. Sammen med KPC har vi en tænketank med byeksperter og psykologer om, hvordan vi kan arbejde med kvalitet i fremtidens byggeri, fortæller Tove Skrumsager Frederiksen.

Almindinger bliver prikken over i’et

De nye nye veje og byrum færdiggøres i takt med, at bygninger bliver færdige, og i sidste ende bliver det jo en rigtig by. Her bliver en række grønne tværgående bånd – almindingerne – ifølge projektdirektøren det helt særlige kendetegn, som får Søndre Havn til at adskille sig fra alle andre byområder.

- Forestil dig frodige, langstrakte grønne byrum, der bugter sig fra strandengen og helt ind mod havnen i Køge. I andre byer ville der være fast belægning på alle gaderne, men her har vi indrettet byen, så halvdelen af ”gaderne” erstattes med grønne byrum. Nogle steder er de brede, andre steder smalle. Der er kanaler til regnvand, en legeplads her og et picnic-bord der. Det er godt for biodiversitet, bæredygtighed og de mennesker, der bor der, siger Tove Skrumsager Frederiksen og tilføjer:

- Vi er lige gået i gang med at anlægge dem, men der kommer til at gå et par år, før vi rigtig kan fornemme det, men så bliver det også prikken over i’et.

Bydelsforening

Alle områdets beboere og grundejere er med i Bydelsforeningen Søndre Havn, som i disse år arbejder med at finde ud af, hvordan de nye fælles udeområder skal indrettes, og hvilke aktiviteter der skal finde sted i bydelen.

Søndre Havn er det største af tre delområder, der er omfattet af Køge Kyst-projektet. I Stationsområdet på den anden side af jernbanen er hovedparten allerede udviklet med nye butikker, boliger, kultur og kontorerhverv, og i de kommende år skal det sidste af Køge Kysts tre delområder, Collstropgrunden, udvikles i samarbejde med investorer.

Foruden de tre delområder anlægger Køge Kyst også infrastruktur, først og fremmest i form af nye forbindelser på tværs af jernbanen.

Køge Kyst udvikles i et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg.
 

FAKTA:

Færdige boliger på Søndre Havn:

Strandengen
Ejerboliger, indflyttet i 2017
Bygherre: Arkitektgruppen
Arkitekt: Vandkunsten

Havblik
Ejerboliger, indflyttet i 2017-18
Bygherre: Casa Nord og Kuben Byg
Arkitekt: Årstiderne

Strandparken (1. karré)
Lejeboliger, indflyttet i 2018
Bygherre: Arkitektgruppen for DADES
Arkitekt: Juul og Frost

Kystengen
Ejerboliger, indflyttet i 2019
Bygherre: Bonava
Arkitekt: Vandkunsten

Strandparken (2. karré)
Lejeboliger, indflyttet i 2019-20
Bygherre: Calum for DADES
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen

Strandterrasserne
Ejerboliger, indflyttet i 2020
Bygherre: Aberdeen Standard Investments
Arkitekt: COBE

Enggården
Lejeboliger, indflyttet i 2020
Bygherre: Bonava for PFA Ejendomme
Arkitekt: Danielsen Architecture

Skibet og Broen
Lejeboliger, heriblandt seniorbofællesskab i samarbejde med Realdania, indflyttet i 2020
Bygherre: PensionDanmark
Arkitekt: Vandkunsten

Engparken
Lejeboliger, indflyttes i september 2020
Bygherre: Bonava for PFA Ejendomme
Arkitekt: Danielsen Architecture

Kommende boliger på Søndre Havn:

Fællesbyg
Ejerboliger – byggefællesskab, indflyttes i foråret 2021
Bygherre: Selskabet for Billige Boliger for Fællesbyg
Arkitekt: Vandkunsten

Blåklokken
Lejeboliger, indflyttes i 2. kvartal 2021
Bygherre: Calum for DADES
Arkitekt: Kjær & Richter

Etape SH4 – fem boligkarréer
Under udvikling, både ejer- og lejeboliger, forventes indflyttet 2023-26
Bygherre: PensionDanmark
Arkitekter: Mangor & Nagel + Vandkunsten

Byggefelt SH3-5
Under udvikling, boligform ikke afklaret, indflyttes i de kommende år
Bygherre: KPC