x

Klar til indflytning: Nye ungdomsboliger vil gavne sårbare unge

Nyhed 1. september 2020

I Aarhus kan 23 unge nu flytte ind i nyrenoverede ungdomsboliger ved Ungdomskulturhuset UKH. En del af boligerne er målrettet sårbare unge i hjemløshed og udviklet med støtte fra Realdania.

Når Ungdomskulturhuset (UKH) og de tilhørende ungdomsboliger på Tage-Hansens Gade i Aarhus i dag slår dørene op, byder det på et helt nyt kapitel for det tidligere Amtshospitals patienthotel, men også for 23 unge, der nu kan flytte i egen bolig. 

For halvdelen af de unge beboere bliver det også et vigtigt skridt væk fra et hjem på gaden eller på sofaen hos en bekendt. 12 af boligerne er nemlig målrettet sårbare unge i hjemløshed.  

Ideen med at skabe ungeboliger ved Ungdomskulturhuset, hvor unge med forskellige forudsætninger bor dør om dør, er blevet til i et tæt samarbejde mellem unge og ansatte i Ungdomskulturhuset, Aarhus Kommune – og med støtte fra Hjem til Alle Alliancen og foreningen Realdania. 

Del af en større indsats 

Støtten til Ungdomsboligerne i Aarhus er en del af en større indsats fra Realdania, der skal bidrage til at øge boligudbuddet til unge i hjemløshed – med udgangspunkt i den såkaldte Housing First-tilgang. Her tilbydes den unge en fast, betalelig bolig i et almindeligt byggeri og får samtidig en målrettet social bostøtte.

”I Realdania er vi optaget af, hvordan vi kan bidrage til at løse sociale udfordringer gennem det byggede miljø. En af de udfordringer er hjemløshed blandt unge i Danmark. Ved at støtte opførelsen af ungdomsboliger målrettet sårbare unge er vi både med til at sikre flere egnede boliger, men også til at genere ny og vigtig viden om den betydning og de muligheder, som ungdomsfællesskab med jævnaldrende kan skabe for de sårbare unge. Her er projektet i Aarhus ret unikt,” siger Vera Noldus, projektchef i Realdania. 

De nye ungdomsboliger ligger i samme bygning som Ungdomskulturhuset (UKH), der også er nyindrettet, og som skal spille en central rolle i at skabe trygge rammer for beboerne, så gode fællesskaber på tværs af personale, brugere og beboere kan spire frem. 

Kunst, kultur og fællesskab er omdrejningspunktet for Ungdomskulturhuset og trækplaster for en stor og mangfoldig ungegruppe, som også inkluderer sårbare unge.  

Målet er, at langt størstedelen af de sårbare unge, der flytter ind og bliver en del af huset, fastholder deres bolig og undervejs kommer i gang med arbejde eller uddannelse. 

Mere om Realdanias indsat mod hjemløshed blandt unge

Hver tredje i hjemløshed i Danmark er en ung mellem 18 og 29 år. Derfor satte Realdania i 2019 gang i en ny indsats, som gennem en række eksempelprojekter skal bidrage til at øge udbuddet af boliger til unge i hjemløshed gennem nye former for samarbejder med private og almene aktører. 

Derudover skal indsatsen øge viden om, hvordan de fysiske rammer kan løfte de unges individuelle trivsel, livsmestring og fællesskab. 

Det gamle patienthotel i Aarhus, som nu er omdannet til Ungdomskulturhus og 24 ungdomsboliger, er en del af Realdanias indsats mod hjemløshed blandt unge.