x

Møller i Gribskov skal fremtidssikres

Nyhed 18. september 2020

Ramløse Mølle, Pibe Mølle og Esrum Vandmølle skal gøres funktionsdygtige, så de aktive møllelaug bedre kan formidle møllernes historie.

De gamle møller i Danmark har stor lokal og national betydning, fordi de fortæller om det førindustrielle landbrugsland Danmark var engang. Det fortæller Morten Ulrik Jørgensen, der er formand for udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi i Gribskov Kommune.

”De er jo historiske mindesmærker i landskabet, der fortæller en særlig historie om vores kultur. Det er både spændende for os, der bor her, for turister og så naturligvis kommende generationer,” siger Morten Ulrik Jørgensen. 

Gribskov Kommune har netop fået op til en million kroner af den filantropiske forening Realdania til restaureringen. Morten Ulrik Jørgensen siger: 

”Det her er en rigtig god nyhed for hele Gribskov Kommune. Det giver os en endnu bedre mulighed for at restaurere møllerne og dermed sikre formidlingen af denne vigtige del af den danske kulturarv."

Det her er en rigtig god nyhed for hele Gribskov Kommune.

Morten Ulrik Jørgensen Formand, Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Møllerne restaureres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Gribskov Kommune, og Museum Nordsjælland og de aktive møllelaug står for formidling af møllernes historie gennem aktiviteter og artikler.

Kommunen bidrager med 1,5 millioner kroner, LAG bidrager med omkring en halv million kroner og Realdania nu med op til 1 million kroner.