x

Nu kan flere kommuner søge Realdanias pulje til at hæve de grønne ambitioner i lokale byggeprojekter

Pressemeddelelse 20. oktober 2020

Realdania har netop åbnet for en ny ansøgningsrunde til en COVID-19-pulje, der skal styrke det bæredygtige byggeri i kommunerne oven på coronakrisen. Velfærdsbyggeri og projekter, der forbedrer rammerne om borgernes hverdag, er i søgelyset.

Der er allerede sat navn på de første 11 kommuner, som med støtte fra Realdania, kan skrue op for de bæredygtige løsninger, når der skal bygges nye boliger for borgere med særlige behov, etableres nyt medborger- og sundhedshus, og når der skal vælges materialer til byens nye mole. 

Nu åbner anden og sidste ansøgningsrunde til Realdanias pulje på i alt 25 mio. kroner, som skal bidrage til at øge bæredygtigheden i kommunale byggeprojekter i hele landet. Ambitionen er at fremme, at de mange nye byggerier bliver gennemført med mindst mulig drivhusgasudledning og ressourceforbrug.

”Kommunerne er samlet set landets største bygningsejer, og med et suspenderet anlægsloft på baggrund af coronakrisen, sætter de nu en masse nye bygge- og renoveringsprojekter i søen. Med denne pulje vil vi gerne bidrage til, at det store bygge-boom også kan blive et bæredygtigheds-boom – forstået på den måde, at byggerierne gennemføres med al den nye viden, der f.eks. er om bæredygtige materialer og genanvendelighed,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.   

Den grønne viden skal bredes ud til alle kommuner

Midlerne fra puljen skal hjælpe kommunerne med at indhente målrettet rådgivning om, hvordan de kan styrke den klimamæssig bæredygtighed i konkrete byggeprojekter. 

”De 11 kommuner, vi har støttet i første runde, sidder nu sammen med professionelle rådgivere og bliver klogere på muligheden for at genbruge materialer, bruge nye bæredygtige byggematerialer og energioptimere driften af den bygning, der skal opføres. Den mulighed vil vi gerne give endnu flere kommuner, der står overfor et kommende byggeprojekt. Vi når ikke at få alle 98 kommuner med i denne pulje, men forhåbentlig kan vi bidrage til, at al den grønne viden, der nu bliver opbygget i flere kommuners ejendomsafdelinger, også når ud og giver værdi i resten af landet,” siger Nina Kovsted Helk.  

Ud over økonomisk støtte til målrettet rådgivning er udgangspunktet, at kommunerne efterfølgende får midler fra puljen til rent faktisk at realisere de bæredygtighedstiltag, som de med hjælp fra rådgiverne har udpeget. 

Sådan søges puljen

Puljen til klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggeprojekter er en del af Realdanias ’Sammen om bæredygtigt byggeri’-indsats, som blev lanceret i foråret i forbindelse med COVID-19-krisen. 

Målet er at give kommunerne lidt ekstra luft i anlægsbudgetterne til at prioritere grønne og bæredygtige valg og dermed større mulighed for at tænke byggeri og klimamål endnu mere sammen.

Efter første ansøgningsrunde har 11 kommuner fået del i puljen med et samlet beløb på 20 mio. kroner. Nu åbner Realdania for en ny ansøgningsrunde med frist d. 16. november.

Læs mere om Realdanias pulje til klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggerier og søg her.
I udvælgelsen prioriterer Realdania blandt andet de projekter, der har den største potentielle effekt på reduktionen af drivhusgasser. Der er også særligt fokus på de projekter, hvor læringen fra bæredygtighedstiltagene har bedst mulighed for at blive udbredt og anvendt til andre byggeprojekter.

Derudover prioriteres byggeprojekter, som forbedrer rammerne for borgernes hverdag – herunder kultur- og fritidsfaciliteter og genbrugsstationer – samt velfærdsbyggeri. Det kan for eksempel være plejehjem eller ældrecentre, kommunale boliger for særligt udsatte grupper, skoler og institutioner.