x

Assens Kommune indgår aftale om multitek og havneplads

Pressemeddelelse 11. januar 2021

Assens Kommune har netop indgået kontrakt med WE Architecture – om et multitek, og med byMUNCH by- og landskabsdesign – om den nye havneplads i Assens. Projekterne er første skridt af en større udviklingsplan for Fremtidens Assens, hvor byen og havnen bliver tættere forbundet. Den filantropiske forening Realdania støtter projektet som en del af indsatsen ”Hovedbyer på forkant”.

Den nye havneplads og multiteket er en helt central brik i byrådets vision for Fremtidens Assens. 
”Vi er landet på en løsning, som i høj grad vil give en sammenhængskraft mellem by og havn, og som vil kunne skabe liv og aktivitet i en helt anden skala, end området kan i dag. Vi skal skabe rammerne om et bibliotek, men som også er mere end det. Et multitek, der også bliver en attraktion i sig selv.”, siger Elmer Philipsen, formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Projektet bliver delt op i to delprojekter, hvor WE Architecture, kommer til at stå for multiteket, og byMUNCH by- og landskabsdesign vil stå for omdannelsen af havnepladsen. Men inden planerne føres ud i livet, skal borgerne også høres. 

”Lige nu arbejder vi på en lokalplan, der skal danne rammerne for den dialog, vi skal have med borgerne”, siger Dan Gørtz, formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune.

Fællesskab, bæredygtighed og boost til handelslivet

”Multiteket og havnepladsen bliver et vigtigt mødested, som henvender sig til borgere, turister og andre besøgende i byen – i alle aldre. Projektet er virkelig stærkt, da et nyt by- og landsskabsrum binder handelsgaden og det særlige købsstadsmiljø sammen med havnen og nye byudviklingsområder. Multiteket bliver et attraktivt mødested i byen, hvor fællesskaber og aktivitet kan gro. Projektet viser, hvordan nye funktioner på bæredygtig vis kan indpasses i lediggjorte bygninger midt i byen og supplere handelslivet og dermed understøtte en attraktiv og levende bymidte”, siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i den filantropiske forening Realdania.

”Vi har arbejdet med at skabe en aktiv og levende havneplads, der i lige så høj grad manifesteres som en havnepark. Vi vil på denne måde give Assens et grønt byrum mellem havn og by med en veldefineret pladsdannelse. Samtidig skabes et byrum, der ambitiøst prioriterer bæredygtige tiltag - En grøn midtbyplads der giver mening på flere niveauer både aktivitets-, sundheds- og klimamæssigt. Herved dannes startskuddet til et mere grønt og aktiv moderne Assens.”, siger Anita Munch Jensen, indehaver af byMUNCH by- og landskabsdesign.

”Vi glæder os til at være med, hvor det sker; nemlig lige midt i Assens, hvor de nye trækonstruktioner af genbrugstræ kommer til at skabe pejlemærker, der formidler en ambitiøs tilgang til bæredygtighed. Samtidigt kommer projektet til at være første skridt på vejen mod at få vendt havnen i Assens væk fra at være byens bagside, til at blive byens nye hjerterum med kulturattraktioner og gode opholdsmuligheder.”, siger Julie Schmidt-Nielsen, partner i WE Architecture.

Hvordan kommer det til at se ud?

Havnepladsen anlægges som en grøn havnepark med stier og plads til udeservering, salgsboder, og opholdszoner. Der etableres desuden et Fyrtårn, som besøgende kan benytte som udkigstårn ud over havnen, og som er tiltænkt som et kommende vartegn for Assens. 

På nordfløjen i det tidligere rådhus udskiftes flere af de nuværende lukkede facader med åbne glasfacader, og der vil blive lavet en kulturhave, hvor der vil være små lommer til fordybelse, ro og ophold i atriumgården.

Inde i selve Multiteket skal der blandt andet være bibliotek med en stor bogtrappe, som skaber sammenhæng i huset og er med til at sætte fokus på bøgernes magiske verden. På biblioteket vil der både være plads til opdagelse og fordybelse i litteraturens verden både for børn og voksne. Yderligere kommer der på førstesalen en multisal, som kan huse større events, samt de små daglige møder og ophold. 

Der arbejdes lige nu med lokalplan for havneplads og multitek, som vil komme i høring i første kvartal af 2021. I den forbindelse vil borgere og interessenter blive inddraget. 

På den anden side af sommerferien 2021, regner vi med, at man kan begynde at se de første synlige forandringer omkring den sydlige del af havnen.

Fakta 

I 2020 gik Assens Kommune og Realdania sammen om et udbud efter totalrådgivning for at få de bedste ideer frem i lyset. Det endte med tre gode og kreative løsninger, som desværre alle lå over den økonomiske ramme, der var budgetteret med, hvilket gjorde, at udbuddet blev annulleret.  

Efter at have afsøgt markedet gennem udbuddet, har Assens Kommune arbejdet på at finde en tilpasset løsning, som levede op til kriterierne og visionerne inden for den økonomiske ramme. 

I udbuddet var det skitseforslaget fra WE Architecture og byMUNCH by- og landskabsdesign, der fik den højeste bedømmelsesscore, og det er det projekt, som det nu er lykkedes at få tilpasset, så det holder sig inden for den økonomiske ramme.

I forhold til det oprindelige skitseforslag er projektet nu blevet delt op i to delprojekter, så der nu arbejdes videre med separate aftaler i forhold til multiteket og havnepladsen. Derudover bliver havnepladsen en anelse mindre, end forslaget i udbuddet oprindeligt foreskrev, hvilket også sikrer et passende areal til opmarchsplads for Baagøfærgen, samt vejadgang og parkering til boligerne nord for havnepladsen.