x

Ballerups nye banegårdsplads er nu færdig

Pressemeddelelse 25. januar 2021

Fremover vil alle, der ankommer til Ballerup, opleve en helt ny velkomst til byen. Og byens brugere har fået et nyt, dejligt byrum at opholde sig i. Banegårdspladsen, som tidligere var én stor busterminal, er nu omdannet, så den både rummer en komprimeret busterminal og et nyt byrum. Foreningen Realdania har støttet projektet som en del af indsatsen ”Kickstart forstaden”.

Ballerup Kommune har med støtte fra – og i samarbejde med - den filantropiske forening Realdania gennemført en stor omdannelse af Banegårdspladsen, som ligger centralt  i Ballerups bymidte. 

Det nye byrum er udført med en lys belægning, der er støbt på stedet, bede med store træer og underplantninger, specialdesignede bænke, kunstbelysning og en vandkunst, der så at sige springer lige op af belægningen. Både vandkunst og kunstbelysning kan varieres efter årstid og anledning. Vandkunsten vil dog først kunne ses i spring til foråret.

Det var landskabsarkitektfirmaet SLA, der i 2016 vandt konkurrencen om pladsens udformning med dette fine projekt, hvor der er lagt stor vægt på at skabe et smukt ’gulv’, og hvor de mange, store træer – både på pladsen og i busterminalen – bidrager til en grønnere bymidte.

Borgmester Jesper Würtzen siger om projektet: ”Jeg synes, det er blevet et flot resultat. Det har været en lang proces med bump undervejs. Men nu står pladsen endelig færdig, og jeg synes det er blevet en rigtig fin og funktionel banegårdsplads, der byder borgere og rejsende velkommen til Ballerup bymidte”. 

Busterminalen blev anlagt først, og den blev taget i brug i 2018. Nu står også det nye byrum i pladsens østlige ende – foran Ballerup Bibliotek – færdigt, og dermed er hele projektet tilendebragt.

Den nye banegårdsplads rummer, ud over busterminalen og byrummet, også en bygning med boliger på de øvre etager, og med lejemål til butikker og til caféer og restauranter med udeservering i stueplan. Med sin indbydende, grønne udformning og de nye, udadvendte funktioner vil pladsen kunne styrke hele bymidten ved at skabe en bedre og mere tydelig forbindelse mellem stationen og Ballerups butiksstrøg, Centrumgaden. 

Omlægningen af Banegårdspladsen har været støttet gennem Realdanias program 'Kickstart Forstaden'. Ballerup er en af tre kommuner, der i 2014 opnåede at få tilsagn om støtte fra Realdania til gennemførelse af et Kickstart-projekt (de øvrige er Viborg og Ålborg Øst). Der er tale om et strategisk projekt, hvor omdannelsen af Banegårdspladsen skulle være det første skridt i en udvikling af Ballerup Bymidte og bidrage til at tiltrække yderligere investeringer i bymidten. Kickstart-effekten er ikke udeblevet, og de senere år har kommunen oplevet en meget stor interesse fra investorer, der ønsker at bygge i Ballerup.

Projektchef i Realdania, Pelle Lind Bournonville siger: ”Stort tillykke til Ballerup med udviklingen af Ballerup Bymidte. Det er et flot resultat, hvor der nu er skabt nye, attraktive rammer for mennesker og bustrafik – og som er et springbræt til, at området kan udvikles yderligere. Ballerup Bymidte er et fint eksempel på, hvordan forstæderne kan udvikles gennem fortætning af byggerier og et trafikknudepunkt og et frugtbart samarbejde mellem offentlige og private parter.”

Ballerup Kommune og Realdania havde planlagt at holde en festlig indvielse af pladsen i mindre format, med deltagelse af bl.a. borgmester i Ballerup Kommune Jesper Würtzen og administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygård, i januar måned 2021, men på grund af corona-situationen har dette desværre ikke været muligt.