x

Manglende viden spænder ben for at bo bæredygtigt

Pressemeddelelse 12. januar 2021

Der er stor interesse blandt danskerne for at bo mere bæredygtigt – men mange mangler viden om hvordan. En ny indsats fra Videncentret Bolius og Realdania vil styrke både viden og handlemuligheder i forhold til at bo bæredygtigt.

Byggeriet og brugen af bygninger står på verdensplan for op mod 40 % af udledningen af drivhusgasser og er derfor en vigtig nøgle i forhold til at nå både nationale og globale klimamål. Det gælder også vores boliger – både vores adfærd i hjemmet, og når vi bygger nyt eller bygger om. 

Heldigvis er mange danskere interesseret i at bo mere bæredygtigt. Det viser en undersøgelse, som Gallup har foretaget for Videncentret Bolius og Realdania. Kun 4% af de 2.040 adspurgte svarer, at de ingen interesse har i at bo mere bæredygtigt, mens 44% i høj grad eller meget høj grad er interesseret. Men hvor det efterhånden er almen viden, at vi bør flyve mindre og spise mindre kød, så svarer 23% i undersøgelsen, at manglende viden er en af de største barrierer for at leve bæredygtigt i boligen. 

Derfor vil Bo Bæredygtigt – en ny indsats fra Videncentret Bolius og foreningen Realdania – gøre det lettere for danskerne at træffe de bæredygtige valg.

”Der er et stort potentiale i at få danskerne til at fokusere mere på bæredygtighed i deres bolig. Vi udleder store mængder CO2, når vi bygger nyt, bygger om og bygger til, men også bare når vi bor i vores boliger. Vi ved nu, at interessen for at bo bæredygtigt er stor, og at det i første omgang bl.a. er viden, der mangler,” siger Ulrik Heilmann, adm. direktør i Videncentret Bolius.

Bo Bæredygtigt skal fra 2021 og frem arbejde for at få danskerne til at vælge mere bæredygtigt og f.eks. sænke klima-aftrykket fra boligen. Det handler både om adfærd og forbrug i dagligdagen og om de valg, der skal tages ved større eller mindre bygge- og renoveringsprojekter. 

Det vil bl.a. ske med oplysningskampagner og samarbejder med andre aktører, og så bliver det en ambition at få danskerne til at tage de gode råd til sig, dele deres egne erfaringer og indgå i fællesskaber om at nedbringe CO2-aftrykket.

Bo Bæredygtigt er en del af den filantropiske forening Realdanias samlede indsats for at fremme bæredygtighed inden for sit arbejdsfelt – det byggede miljø.

”Byggeri og bygninger er et afgørende fokus i klimakampen og i arbejdet for en mere bæredygtig fremtid. Lige fra byggesektoren og til den enkelte families hjem. Det er en vigtig opgave at bidrage til, at danskerne får mulighed for reelt at træffe bæredygtige valg i deres egen bolig. Vores datterselskab Videncentret Bolius er årligt i kontakt med 1,5 mio. danskere, der bl.a. på bolius.dk søger viden om boligen, og er derfor de helt rigtige til at stå i spidsen for denne opgave,” siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk fra Realdania. 

 Se undersøgelsen 'Danskernes viden og interesse for at bo bæredygtigt i boligen'