x

Hvis vægge kunne tale - historiske bemalinger på Familien Jensens Gård

Artikel 16. februar 2021

Blomsterranker, syngende svaler og bondekoner på bølgende kornmarker. Alt sammen udført med fineste maleteknik på lofter og vægge i stuehuset på Familien Jensen Gård fra år 1900. Hensigten var at vise den fremgang og velstand, som danske bønder og andelsbevægelsen skabte for over 100 år siden. Men ikke alt var, hvad det gav sig ud for at være.

De idylliske scenerier er som taget ud af et eventyr af H.C. Andersen, men findes på vægge og lofter i stuehuset på Familien Jensens Gård i Korup vest for Odense – en yderst velbevaret gård fra andelstiden, som Realdania By & Byg er i gang med at restaurere.

Når man træder ind i stuehuset, bliver øjet mødt af mere natur - i bearbejdet og forædlet form. Landskabsmotiver og historiske maleteknikker som trompe l’oeil og ådring pryder forstuen fra gulv til loft.

“Der er ingen tvivl om, at bygherren ville imponere sine gæster med denne udsmykning af rummet, som både i direkte og indirekte form fortæller, at her på gården både værdsætter og forfiner vi naturen”, fortæller Per Troelsen, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg.  

 

Ikke alt er, hvad det syner

Ser man nærmere på panelerne i forstuen, kan man se, at det faktisk ikke er rigtige paneler, men bemalinger på væggen, som snyder øjet. Maleteknikken hedder Trompe l’oeil (øjenbedrag) og er en historisk maleteknik inden for dekorationsmaling, kendt fra bl.a. malerkunsten, hvor den er blevet brugt så tidligt som 1504. 

”Typisk ville man skulle besøge en herregård eller lignende for at finde Trompe l’oeil bemalinger. Ved at lade flere rum i stuehuset dekorere med denne historiske maleteknik viser bygherren og bonden også, at her på gården er der velstand og fremgang”, siger Per Troelsen.  

Dekorationsmaleri som fx Trompe l’oeil oplevede stor opblomstring i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet som en del af den historicistiske stilperiode, hvor kunstnere lånte fra og lod sig inspirere af tidligere stilperioders virkemidler – ofte fra antikken, klassicismen og renæssancen.
 

Fra forstue til folkestue

I de fine stuer på Familien Jensens Gård prydes flere vægge af høje ”paneler” udført med Trompe l’oeil, mens der på døre, karme og gerigter er anvendt en anden historisk maleteknik, nemlig ådring, som er en form for imitationsmaleri, hvor andre materialer efterlignes. I dette tilfælde er døre og træværk af fyrretræ malet, så de ligner dyrt og fint egetræ.
  
Men det er ikke kun i de fine stuer, man finder de historiske bemalinger. Også i folkestuen, hvor gårdens karle og piger spiste, finder man både Trompe l’oeil og ådringer.

”At man har ladet folkestuen dekorere på samme vis som de repræsentative rum, kan ses som et udtryk for en øget bevidsthed blandt bønder i andelstiden om, at man på landet var fælles om at skabe den velstand og fremskridt, der fandt sted i tiden”, beretter Per Troelsen.  

Ude af øje, men ikke af sind

Lige nu kan man ikke se de bemalinger. De er pakket væk bag beskyttende afdækning, og der er stille i stuerne på Familien Jensens Gård. Men udenfor er håndværkere i gang med at arbejde på avlsbygningerne.  

Flere døre og porte er sendt på værksted, hvor de bliver repareret og behandlet med linolie. Flere steder er det nødvendigt for murere at fuge murværk om, og  dele af væggene har sat sig op til 6 centimeter og skal rettes op. Rundt om bygningerne er landskabet blevet bearbejdet, ukrudt og selvgroede træer og buske er fjernet, så man igen kan gå rundt om anlægget og den 50 meter lange, delvist nedgravede roekule bag gården igen er synlig. Flere reparationer og vedligeholdelsesarbejder bliver udført i løbet af 2021. 

Når alle arbejder på avlsbygningerne er afsluttet, står stuehuset for tur. Her skal de historiske bemalinger og interiører sættes i stand som en del af restaureringen af stuehuset. Når restaureringen er gennemført, skal hele ejendommen lejes ud, ligesom de øvrige ejendomme i Realdania By & Bygs portefølje af historiske huse.