x

Aarhus Kommune vil uddanne lærere og pædagoger i at udnytte klasselokalerne bedst til gavn for indeklimaet

Pressemeddelelse 2. september 2021

Temperatur, lydniveau, lys- og luftkvalitet har stor indflydelse på børn og unges indlæring. I Aarhus Kommune skal en ny indeklimastrategi for skolerne være med til at skabe det optimale indeklima. Men det kræver, at medarbejderne på skolerne ved, hvordan de skaber det gode indeklima i praksis. Derfor igangsætter Aarhus Kommune med støtte fra Realdania et forskningsprojekt, der skal uddanne indeklimaambassadører til de aarhusianske skoler.

Et nyt projekt i Aarhus Kommunes Børn og Unge skal med støtte fra Realdania give medarbejdere på skolerne viden om samspillet mellem tekniske løsninger og pædagogisk praksis, så de kan fungere som lokale indeklimaambassadører. 

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, glæder sig over udsigten til en bedre samtænkning af rum og pædagogik.

"Vi har for nylig vedtaget en indeklimastrategi for skolerne, men vi skal tænke bredere end kvaliteten af lys, lyd og luft, hvis vi skal opfylde den. Det kan være svært at omsætte tekniske anbefalinger til praksis, og derfor er det afgørende, at lærere og pædagoger får den nødvendige viden til skabe et optimalt indeklima for vores børn og unge. Ved at uddanne indeklimaambassadører på skolerne sikrer vi, at de enkelte rums potentialer udnyttes til fulde, og at vi sammen skaber de bedste betingelser for børn og unges indlæring, trivsel og sundhed," siger Thomas Medom.

Forskningsprojektet med uddannelse af pædagogiske indeklimaambassadører er et samarbejde mellem Børn og Unge, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Aarhus Universitet og Designskolen under Det Kgl. Akademi. Målet er at gøre indeklimaambassadørerne til brobyggere mellem rum og pædagogik, så de med deres særlige viden om indeklima kan vejlede kollegaer, ledelse, børn og unge i at bruge de fysiske rammer på skoler optimalt.

Skolernes indeklima udfordrer mange kommuner

Projektet møder interesse fra den filantropiske forening Realdania, der har fokus på at øge elevers trivsel, indlæring og sundhed ved at forbedre indeklimaet i landets skoler. Som en del af den indsats støtter Realdania projektet med 1 mio. kroner, som Aarhus Kommune supplerer med endnu 1 mio. kroner.

I Realdania ser projektleder Anne Gade Iversen frem til samarbejdet med Aarhus Kommune:

”Mange skoler er presset af et dårligt indeklima med store konsekvenser for både elevernes læring og trivsel og for medarbejderne. Og til trods for, at der har været stigende fokus på skolers indeklima, oplever vi stadig, at mange kommuner er udfordret på området. Det kan tyde på, at et opgør med dårligt indeklima ikke alene handler om nye tekniske løsninger og indeklimaforbedringer, når der renoveres skoler eller bygges nyt. Et godt indeklima skal tænkes bredt – og tænkes ind i den pædagogiske praksis i hverdagen. Her er indeklimaambassadøren et skoleeksempel på en god ide med stort potentiale – også for skoler i resten af landet. Derfor glæder jeg mig til at følge de erfaringer, Aarhus Kommune nu gør sig under forskningsprojektet,” siger Anne Gade Iversen.

Et godt indeklima har stor betydning for børn og unges indlæring

Thomas Medom peger samtidig på de fremskridt i hverdagen for børn og medarbejdere, som ny viden og nye kompetencer hos medarbejderne bringer med sig.

"Hovedpine og koncentrationsbesvær på grund af dårligt indeklima er hverdagen for rigtig mange skoleelever landet over. Det skal vi ændre på. Derfor er jeg glad for samarbejdet og donationen fra Realdania, der muliggør, at vi sammen kan kompetenceudvikle og finde frem til den bedst mulige udnyttelse af de enkelte rum og nye måder at bruge skolernes lokaler på. Al forskning viser, at et forbedret indeklima i klasselokalerne gavner børn og unges indlæring. Det skal vi forholde os til og handle på," siger Thomas
Medom.