x

Stor ny kortlægning slår fast: Indsatser mod ensomhed virker

Nyhed 6. september 2021

Uanset alder og uanset typen af hjælp er det muligt at gøre en forskel for mennesker, der føler sig ensomme. Det viser en stor, ny kortlægning af indsatser mod ensomhed – gennemført for Mary Fonden i samarbejde med Defactum, Lauritzen Fonden og Realdania.

Ensomhed er et massivt samfundsproblem og vurderes at ramme omkring 8 procent af befolkningen. Derfor er opmærksomheden omkring ensomhed, og de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, der ofte følger med, vokset markant de seneste år. Det samme er antallet af studier, der undersøger, hvordan vi afhjælper ensomhed.

Alligevel har der manglet overblik og sikker viden om, hvorvidt indsatser mod ensomhed rent faktisk virker, og hvilke typer der er effektive. 

Derfor har Mary Fonden – med støtte fra blandt andre Realdania – bedt et hold af forskere fra Defactum om at screene mere end 14.000 effektstudier på ensomhedsområdet. Ud af dem har forskerne systematisk gennemgået og evalueret 136 indsatser, der alle havde som primært formål at afhjælpe ensomhed. 

Kortlægningen er netop offentliggjort og fastslår, at indsatser mod ensomhed virker.

De virker, uanset om du er ung, voksen eller ældre. Og de virker, uanset om der er tale om eksempelvis psykologisk behandling eller indsatser, der skal hjælpe folk i ensomhed med at opbygge sociale færdigheder eller et socialt netværk. 

Bofællesskaber kan afhjælpe ensomhed blandt seniorer

I Realdania, der har støttet udarbejdelsen af kortlægningen, er bekæmpelse af ensomhed blandt ældre et stort fokusområde. Over 100.000 ældre er, ifølge SFI, ufrivilligt ensomme. Og tallet forventes at stige markant, fordi gruppen af danskere over 60 år bliver større og større. 

Derfor arbejder Realdania blandt andet med at udvikle og forbedre boformer og sociale fællesskaber, som kan fremme livskvaliteten i alderdommen.

”Vi ved, at det at bo sammen med andre være kan med til at afhjælpe ensomhed. Hele 91 procent af beboerne i seniorbofællesskaber fortæller, at de oplever øget livskvalitet. Vi ved også, at op mod 80.000 ældre overvejer at flytte i bofællesskab. Desværre har etableringen af nye seniorbofællesskaber i mange år stået stille med det resultat, at der flere steder er lange ventelister til de eksisterende boliger,” siger Laura Kristine Bjerre Munch, projektchef i Realdania.

Realdania vil skabe mødesteder, der indbyder til fællesskab

Siden 2016 har den filantropiske forening derfor forsøgt at inspirere til og kickstarte opførelsen af netop den type boliger. Sammen med parter i både den private og den almene boligsektor har Realdania udviklet nye typer af bofællesskaber for seniorer, som andre kan lade sig inspirere af. Med det formål at forebygge og afhjælpe ensomheden blandt ældre.

”Her kommer den nye kortlægning af indsatser mod ensomhed til at danne et solidt vidensgrundlag for Realdanias videre arbejde på området. Vi vil blandt andet gerne blive meget klogere på, hvordan man kan etablere nye mødesteder mellem husene, som indbyder til samvær og til at danne nye fællesskaber blandt ældre,” siger Laura Kristine Bjerre Munch.