x

Nærheden melder udsolgt af byggegrunde

Pressemeddelelse 2. september 2021

Den nye bydel Nærheden, som Realdania By & Byg ejer sammen med Høje-Taastrup Kommune, har nu solgt alle sine byggegrunde og må melde udsolgt. Fremtidens forstad er tæt på en realisering, og 1.400 indbyggere har på tre år bosat sig i bydelen.

I sidste uge kunne NærHeden offentliggøre, at med salget af den sidste bid af byggeretter til et byggeri med høje sociale og klimamæssige ambitioner, var der samtidig udsolgt i det 65 hektar store byudviklingsområde, lige ved Hedehusene Station.

Fremtidens gode forstad

- Det er fantastisk, at vi er nået så langt med at udvikle Nærheden sammen med lokalsamfundet. Der har været en overvældende interesse for idéen om at sætte en positiv udvikling i gang med et varieret boligbud, grønne byrum, fællesfaciliteter for beboere og stærke offentlige tilbud som ramme om det gode forstadsliv. Bydelen tager for alvor form nu, og jeg synes man kan sige, at i Hedehusene er Fremtidens forstad blevet nutidens forstad, siger Realdania By & Bygs adm. direktør Peter Cederfeld.

Det er blot otte år siden, at planerne for Nærheden blev offentliggjort på et pressemøde på Rådhuset som et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg med en fælles stærk vision om at skabe Fremtidens forstad med fællesskab, som bærende element.

1.400 beboere på tre år

Efter de første år med et internationalt parallelopdrag og dialog med borgere og interessenter, som ledte til en samlet udviklingsplan for Nærheden, kunne de første beboere for tre år siden flytte ind i bydelens første byggeri. Allerede nu er indbyggertallet oppe på 1.400, som bor i en god blanding af ejer-, leje- og andelsboliger, nogle af dem i form af bofællesskaber.

Og den hastige tilflytning fortsætter. Allerede sidst på året kommer der liv i to nye boligbyggerier, og i 2022 bliver yderligere tre færdigbygget.

Den nye bydel tiltrækker ikke mindst mange yngre mennesker. Flyttestatistik fra Høje-Taastrup Kommune viser, at 60 % af beboerne er under 35 år. Ud af ti boliger i Nærheden bebos de fire af singler, tre af par uden børn, to af par med børn og én af en enlig med børn.

De fleste beboere i Nærheden er flyttet til fra andre kommuner, særligt fra København og Hovedstadsområdet og fra Roskilde.

Grundsalg med kvalitetskrav

Når en bygherre har indgået købsaftale med NærHeden P/S, skal det ske inden for rammerne af projektets samlede udviklingsplan og inden for en proces, hvor NærHeden sikrer, at byggeriet lever op til krav om kvalitet og bæredygtighed.

NærHeden er derfor i tæt dialog med alle bygherrer om kvalitet, og for hvert byggeri skal NærHedens bestyrelse godkende et skitseprojekt, før et byggeri kan gå i gang. Det giver blandt andet mulighed for at sikre, at der er en overordnet sammenhæng i bydelen, selvom byggerierne indbyrdes er meget forskellige – og netop det at de er forskellige, bliver her set som en kvalitet i sig selv.