x

Nye betonteglsten på historisk andelsgård

Artikel 30. september 2021

Som et mønstereksempel på en andelsgård anno 1900 fik avlsbygningerne på Familien Jensens fynske gård i sin tid lagt betonteglsten på taget. Sidenhen blev tagstenene udskiftet, men under Realdania By & Bygs restaurering kommer der igen betonteglsten på den fredede gård. Det er tilmed lykkedes at opspore teglsten næsten magen til de oprindelige.

I landsbyen Korup, otte kilometer nordvest for Odense, hersker der lige nu stor travlhed. Under den enorme presenning, der er lagt ud over avlsbygningerne på den firlængede og fredede andelsgård med adresse på Korupvej nr. 21, høres der hamren og banken.

Under presenningen er håndværkere i fuld gang med at udskifte slidte eternitplader på tagkonstruktionen med nogle helt nye betonteglsten, som efter måneders detektivarbejde og i samarbejde med rådgivere er blevet fundet og hjembragt fra England. Arbejdet med at opspore de nye sten har dog været alle anstrengelserne værd for Realdania By & Bygs arkitekt og projektleder Per Troelsen, som sammen med arkitektkollegaen Anders Brüel står i spidsen for restaureringen af dette mønstereksempel på en andelsgård.  


- Familien Jensens Gård er et meget velbevaret og intakt eksempel på de andelsgårde, som skød op overalt i Danmark under andelsbevægelsen i begyndelsen af 1900-tallet. Da Realdania By & Byg købte gården sidste sommer, fremstod den indvendig og udvendig som en næsten uberørt tidslomme – bortset fra betonteglstenene. Derfor glæder det mig, at det er lykkedes os at finde en ny teglsten, som i både farve og format er stort set identisk med den oprindelige sten, siger Per Troelsen.

Da andelsgården blev bygget i år 1900, blev der lagt sort naturskifer på det fine stuehus, mens avlsbygningerne fik betonteglsten. Sidenhen blev taget på to af avlsbygningens tre længer udskiftet med eternitplader. Den tredje længe fik ikke skiftet de originale betontagsten, men de er i dag så slidte af vind og vejr, at de må udskiftes. Derfor bliver alle tagflader på gårdens avlsbygninger nu udskiftet med de engelske sten. I samme ombæring udbedres rådskader i tagværket, og lægter udskiftes, ligesom der etableres nye tagrender og nedløb i zink, så taget på bygningerne igen fremstår som en samlet helhed, der spiller op mod stuehusets naturskifer.

Den nye og den oprindelige betonteglsten

Bygget i ét hug

Når Familien Jensens Gård fremstår så velbevaret og intakt uden diverse ombygninger og tilbygninger – sådan som mange gårde fra den tid ellers bærer præg af – så skyldes det, at den blev opført i ét hug. Forhistorien er, at lynet fra et voldsomt tordenvejr midt på sommeren år 1900 slog ned i familien Jensens gamle gård. Gården nedbrændte til grunden og måtte derfor opføres fra ny. 

Genopbygningen gik stærkt, og knap et år senere, den 14. maj 1901, kunne gårdejer Jensen med hustru og to børn flytte ind i den nyopførte og aldeles moderne gård, som i høj grad var et produkt af den velstand, som den omsiggribende andelsbevægelse på det tidspunkt havde skabt blandt landets gårdejere. 

Familien Jensens gård var en topmoderne landbrugsejendom, nøje planlagt med henblik på effektiv og rationel drift og indrettet i tidens nye stil, og med undtagelse af de sidste to ejere har gården i alle årene været i samme families eje.

Ikke en fynsk gård, men en andelsgård

Hvor landets gårde i arkitektur og byggeskik indtil midten af 1800-tallet havde været præget af overleveringer og lokal egnsbyggeskik, så blev de nye, moderne andelsgårde opført i tidens mest moderne stil: Historicismen. Fra at være en særlig fynsk eller sjællandsk eller vestjysk gård, blev gårdene nu danske gårde, der afspejlede den velstand, som var skabt ud af andelsbevægelsen. Gårdenes struktur og indretning var desuden et resultat af det arbejde, som tidens landbrugskonsulenter satte i gang for at videredele erfaringer og viden om at drive effektivt, moderne landbrug.

I Familien Jensens Gård er alle de tanker og drømme, som gården var et udtryk for i den historiske brydningstid, stadig både synlige og intakte. Det gælder også indenfor i stuehuset, hvor der er bevaret de bemalinger med blomsterranker, syngende svaler og bondekoner på bølgende kornmarker, som dengang sendte et tydeligt signal om fremgang og velstand.

Hele Realdania By & Bygs restaurering – både udvendig og indvendig – ventes afsluttes i slutningen af 2022, hvorefter gården udlejes. Men i stil med de øvrige ejendomme i Realdania By & Bygs samling af historiske huse, så forbliver gården i Realdania By & Bygs eje, hvor den indtager pladsen som et sjældent helstøbt eksempel på en gård fra andelstiden.