x

Med salg af P-kælder falder en af de sidste brikker i omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade på plads

Nyhed 10. september 2021

Den centrale p-kælder under Thomas B. Thriges Gade er nu blevet planmæssigt solgt. Dermed er den sidste finansiering i byomdannelsen på plads i Odense Kommune og Realdanias projekt 'Fra Gade til By'.

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er snart færdig, og hver dag benytter over 1000 bilister p-kælderen i området til at parkere tæt på bymidten. Byudviklingen er finansieret af Odense Kommune og Realdania, og salget af parkeringsarealet har også hele tiden har været en del af planen. Nu er aftalen faldet på plads med en pris på 365 mio. eksklusive moms. 

"Det planlagte salg er et vigtigt led i vores ambition om at give Odense en helt ny bydel omkring Thomas B. Thriges Gade. Snart bliver den sidste sten lagt til et centrum, der er bundet sammen igen og inviterer til liv og fællesskaber. Her er gode parkeringsmuligheder en nødvendighed, så man netop kan komme tæt på alt det, Odense har at byde på - og det er borgerne sikret med den aftale, der er indgået," siger borgmester Peter Rahbæk Juel. 

Snart bliver den sidste sten lagt til et centrum, der er bundet sammen igen og inviterer til liv og fællesskaber. Her er gode parkeringsmuligheder en nødvendighed, så man netop kan komme tæt på alt det, Odense har at byde på - og det er borgerne sikret med den aftale, der er indgået.

Peter Rahbæk Juel Borgmester, Odense Kommune


Han bakkes op af adm. direktør Jesper Nygård fra Realdania:  

"I Odense traf man en stor og modig beslutning, da man lukkede Thomas B. Thriges gade for at bygge byen sammen igen. Det har på mange plan ikke været gratis, og en vigtig brik i puslespillet har været frasalg af byggegrunde og nu i sidste ende parkeringskælderen. Det er i den grad en glædelig nyhed, at den sidste økonomiske brik er faldet på plads."

Sammenhængende bymidte

Siden 1960’erne har det firesporede trafikknudepunkt Thomas B. Thriges Gade skåret byen midt over og båret trafik gennem Odense centrum, hvor op mod 25.000 biler tidligere dagligt passerede. Thomas B. Thriges Gade var i mange år et omdiskuteret element i planlægningen af Odenses by- og trafikstruktur. I 2010 besluttede Odense Kommune i partnerskab med den filantropiske forening Realdania igen at skabe en sammenhængende bymidte med projektet ”Fra Gade til By”.

Kommunen og Realdania støttede hver projektet med 255 mio. kr. med en vision om at lede fremtidens gennemkørende trafik udenom bymidten for at skabe mere plads til handel, bolig og kultur.  Nu er gaden væk, der er gjort plads til boliger, erhverv og kultur, og bilerne er parkeret i et p-anlæg under jorden, som nu er blevet købt. Køberen er det hollandsk-tyske partnerskab Orange/Catella, der også ejer p-arealer i København. 

Det gør p-anlægget til en rigtig vigtig del af byen, som reducerer biltrafikken i hjertet af Odense, og øger livskvaliteten for borgerne - uden, at der røres ved selve essensen af bilernes bevægelighed i byen.

Michiel Gerritsen director, Orange Investment Management

"For os har beliggenheden og de mange adgangsmuligheder til parkeringskælderen været afgørende. Med den tidligere funktion, som tungt trafikeret akse, ligger parkeringskælderen og passagen fuldt indlejret under det meste af byens centrum – og det gør dette anlæg ret unikt, og oplagt som mobilitetscenter. Det gør p-anlægget til en rigtig vigtig del af byen, som reducerer biltrafikken i hjertet af Odense, og øger livskvaliteten for borgerne - uden, at der røres ved selve essensen af bilernes bevægelighed i byen. Anlægget har potentiale til at kunne udvikle området yderligere i fremtiden," siger Michiel Gerritsen, director, Orange Investment Management.

Partnerskabet har indgået en langsigtet aftale med Q-Park, der skal drive p-kælderen i Odense. Q-Park deler de store ambitioner for, hvordan p-kælderen kan blive et vigtigt knudepunkt for byen – på flere måder, fortæller Business Development Manager Johan Juncker:

"Det er på alle måder et fantastisk projekt med rigtig mange muligheder. Det kan være, der i p-kælderen fremover også kan være et logistikcenter, hvor man afleverer og henter pakker, der kunne være ladestandere til el-taxaer eller den kunne fungere, som en central for delebiler. Det er ikke hver dag, man overtager anlæg i den størrelse og vi glæder os til både at drive parkeringskælderen og udvikle den," siger han.