x

8 almene boligorganisationer skruer op for grønne tiltag med støtte fra Realdania 

Pressemeddelelse 11. oktober 2021

Mursten, der genanvendes lokalt. Tage, der producerer energi til bygningen. Og regnvand, der opsamles fra taget og genbruges i det fælles vaskeri. Almene boligorganisationer fra hele landet har i foråret 2021 undersøgt, hvordan deres renoveringsprojekter kan udføres endnu grønnere. Nu bliver de mest nytænkende løsninger realiseret med støtte fra Realdania på samlet set 32 mio. kroner.

For beboerne i Frederikshavn Boligforening afdeling Koktved står en større renovering for døren. Med støtte fra Realdania bliver renoveringen nu også udført klimamæssigt endnu klogere end først planlagt.  
 
Blandt andet skal en del af byggeaffaldet genbruges til at bygge et orangeri for beboerne. Derudover skal der etableres nye solceller sammen med et flowbatteri, som giver mulighed for at lagre strøm fra bygningens solceller og gøre brug af denne på et senere tidspunkt.  
 
Eksemplet fra Frederikshavn er ét blandt 8 renoveringsprojekter i afdelinger til almene boligorganisationer, som nu får støtte fra den filantropiske forening Realdania til at realisere en række nye, grønne tiltag.  
 
I Realdania håber filantropidirektør, Nina Kovsted Helk, at hele den almene boligsektor kan hente ny, grøn viden og inspiration fra de 8 renoveringsprojekter:  
 
”Rigtig mange af landets almene boligorganisationer står over for store renoveringer de kommende år. I foråret gav vi 13 af dem økonomisk mulighed for at granske deres renoveringer en ekstra gang og sammen med eksperter udpege, hvordan renoveringerne kunne gennemføres endnu grønnere og med reduceret CO2-udledning. Flere af de tiltag, de har fundet frem til, er så nytænkende, at hele den almene sektor vil kunne lære af dem. Derfor vil vi gerne bidrage til at føre dem ud i livet, så vi sikrer, at den nye viden og de nye tiltag bliver realiseret 1:1, videreformidlet og bragt i spil i mange flere byggerier. Det er dér, vi for alvor kan rykke renoveringer i en grønnere retning,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.  

Renovering i Aarhus bliver både CO2-besparende og bevarende 

De 13 almene boligorganisationer har arbejdet med mere end 40 forskellige bæredygtighedstiltag – blandt andet genanvendelse af byggematerialer, energitiltag og bæredygtige ventilationsløsninger.  
 
Flere af tiltagene har stor eksempelværdi for resten af den almene sektor, men er samtidig så nytænkende, at de koster ekstra at gennemføre. Realdania har derfor valgt at støtte realiseringen af 11 konkrete tiltag – fordelt på 8 af de almene boligorganisationer med samlet set 32 mio. kroner.  
 
Det betyder, at blandt andre Nakskov Almene Boligselskab v/Boligkontoret Danmark kan gennemføre et tiltag, hvor de genanvender mursten.  
Renoveringsprojektet omfatter seks boligblokke, hvoraf tre skal nedrives. De tre resterende blokke skal efterisoleres med facadebeklædning af genbrugte sten fra de nedrevne blokke.  
 
Der gives også støtte til et renoveringsprojekt i 2 boligafdelinger i Aarhus, hvor den almene boligorganisation AL2bolig, der udover at arbejde med genanvendte mursten, også vil indarbejde en løsning, der samler regnvand op fra taget og genanvender det til boligernes fællesvaskerier, hvilket vil give en betydelig vandbesparelse.  
 
”Vores boligafdelinger er opført i de ikoniske gule mursten, som sammen med de murede og vinklede altaner udgør et klassisk eksempel på 1960’ernes etagebyggeri. Derfor er vores vision, at vi både skal renovere boligerne med respekt for arkitekturen og samtidig tage hånd om miljøet og reducere CO2-udledningen. Med Realdanias støtte kan vi nu rent faktisk realisere den plan, hvor vi gennemfører en grøn renovering uden at sætte boligafdelingernes DNA over styr. Vi glæder os til at blive klogere på renoveringen af denne boligtype og til at inspirere andre i forhold til lignende renoveringer i fremtiden. Og vi glæder os til at give vores beboere mere end blot en bolig – et hjem i bæredygtige rammer,” siger Kristina Rytter, Byggechef AL2bolig.  
 
Udover de 11 tiltag, der realiseres med støtte fra Realdania, gennemføres en række af de øvrige tiltag enten med støtte fra Landsbyggefonden eller inden for boligorganisationernes egne budgetter.  

Den nye viden skal deles med alle  

De 8 renoveringsprojekter, som nu får støtte, er udvalgt af Realdania med faglig sparring fra instituttet BUILD ved Aalborg Universitet, som har læst med og vurderet alle bæredygtighedsanalyserne. De 8 udvalgte projekter udgør dermed de mest nytænkende, grønne tiltag blandt ansøgerfeltet, hvor eksempelværdien er ekstra høj.  
 
BUILD vurderer, at de tiltag, som støttes af Realdania, over en 50-årig periode vil medføre en CO2-besparelse i størrelsesordenen 6.600 tons i forhold til konventionelle metoder. Det svarer til CO2-udledningen af 67 nybyggede enfamilieshuse.  
 
Al viden og alle grønne tiltag i de almene renoveringsprojekter, der har fået støtte fra Realdania, deles på tværs af landets almene boligorganisationer i samarbejde med Almennet. Realdania udgiver blandt andet en publikation i 2022, der gennemgår alle tiltag, så både boligorganisationer og byggebranchen i øvrigt kan få del i den nye viden.

Disse 8 almene boligorganisationer modtager støtte til at realisere grønne løsninger i kommende renoveringsprojekter 

Løsning: Regnvandsopsamling fra tag til fællesvaskerier samt genbrug af mursten i facaden 
Beløb: 7,9 mio. kroner 
Løsning: Klimaoptimeret fjernvarme-renovering via en jordvarmebaseret varmepumpe-løsning med fleksibel integration til elsystemet. 
Beløb: 8 mio. kroner 
Løsning: Ny ventilationsløsning - udsugning med optimeret løsningsforslag 
Beløb: 1,4 mio. kroner 
Løsning: Genbrug af byggeaffald til orangeri samt etablering af solceller og flowbatteri, som giver mulighed for at lagre strøm fra bygningens solceller og gøre brug af denne på et senere tidspunkt. 
Beløb: 4 mio. kroner 
Løsning: Genbrug af mursten fra de tre nedrevne blokke til renovering og efterisolering af de tre andre blokke. 
Beløb: 5 mio. kroner 
Løsning: Benytte genbrugte mursten samt valg af træfiberisolering til lofts- og hulmursisolering 
Beløb: 3,1 mio. kroner 
Løsning: Tagløsning, der producerer elektricitet og termisk energi via en varmepumpe 
Beløb: 1,7 mio. kroner 
Løsning: CO2-venlige nye facadematerialer blandt andet i brændt træ samt genbrug af gamle facader. 
Beløb: 1 mio. kroner